Jak čistit dešťovou vodu sbíranou z okapů a zpevněných ploch? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Když už ne jímku na dešťovou, pak alespoň sudy či tisícilitrové barely, má dnes již snad každý majitel rodinného domu se zahradou. U novostaveb jde dokonce o povinnou záležitost. Ovšem různí se nároky na kvalitu této vody při jejím využívání. Jak dešťovou vodu čistit?

Nejlepší je čištění vody ještě předtím, než se dostane do akumulační nádrže

Dešťovou vodu je třeba čistit ještě předtím, než se do stane do jímky či jiného zásobníku. Spousta lidí čištění této vody dokonce ani neřeší, ovšem vždy je lepší, když zabráníme znečištění akumulační nádrže na dešťovou vodu, především kvůli čerpadlu, které tím šetříme. Jde totiž o to, že málokdo má v této nádrži čerpadlo kalové, kterému nečistoty nevadí. Ostatní čerpadla jsou však nečistotami poškozována. A nejde jen o listí a třeba posečenou trávu, ale i větvičky, kamínky, úlomky střešní krytiny, semena, plody apod. A nejvíce těmto čerpadlům škodí kamínky, písek, úlomky keramiky apod. Tento materiál obrušuje oběžná kola čerpadla a může se dokonce i vzpříčit, čímž se čerpadlo zničí. Rostlinný odpad pak pro změnu snadno ucpe přívodní potrubí, ale i filtr čerpadla.

Nejčastější znečištění dešťovky

Nejčastější znečištění dešťové vody přináší listnaté stromy a právě jejich množství v okolí střecha, ale i v případě sběru vody ze zpevněných ploch, je třeba vzít v úvahu při volbě způsobu a účinnosti filtrace. U povrchové vody je také zásadní typ zpevněného povrchu a jeho vysypávka. Značné množství písku v dešťové vodě představuje vážný problém. Stejně tak ale je problémem bláto, posekaná tráva, která odlétává až na dlaždice a další materiál. Zcela specifická je filtrace vody ze zelených střech, tu je třeba řešit již při jejich zakládání.

Jak čistit dešťovku

Způsobů, jak si zajistit čistou dešťovku, se nabízí více. Nikdy však nepůjde o samočinnou filtraci, kterou není třeba pravidelně kontrolovat, obzvláště po silných deštích a v období, kde nás spadané listí doslova zaplavuje. S čištěním dešťové vody přitom začínáme již u okapů. Prodávají se například půlkruhové sítě kopírující tvar okapu, které brání vnikání listí do okapních svodů. Někdy je ale vhodnější oddělit listí až dál v systému. Obzvláště u vysoko položených okapů je jejich čištění obtížné a nebezpečné. V tomto případě použijeme jako součást okapních svodů sběrače nečistot. Sběrače se liší hlavně systémem filtrace, tedy její účinností. Řešením jsou též gajgry instalované na konce okapních svodů.

Čištění vody sbírané ze zpevněných ploch

Pokud chceme čistit vodu sbíranou ze zpevněných povrchů, potřebujeme žlab s roštem, načež je třeba vodu svádět do podzemní filtrační šachty se sítem, které zachytí jakýkoli materiál. Čím kvalitnější a účinnější filtrace, tím lépe.

Poslední krok filtrace představuje možnost čištění dešťové vody v samotné jímce. Ta může totiž být přepažena na 2 komory, do té první se svádí voda z venkovních povrchů a právě zde se akumulují nečistoty, přičemž my můžeme tuto komoru snadno čistit, máme k ní umožněn přístup.

Víceúrovňová filtrace

Určitě bude vždy účinnější, pokud kombinujeme více způsobů čištění a filtrace. Můžeme hovořit o filtraci víceúrovňové. A vůbec nemusí jít o drahou záležitost. Pokud nebudete filtraci dešťové vody provádět, strávíte spoustu času čištěním akumulační nádoby, ale i sběrného systému dešťové vody a nakonec stejně riskujete poškození čerpadla.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com