Jak dosáhnout na dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod a kde se ukrývá zádrhel Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Na jakou částku můžeme dosáhnout v dotaci zaměřené na podporu domovních čistíren odpadních vod (DČOV), kterou vyhlašuje Státní fond životního prostředí? Celkem plánuje rozdat 200 miliónů korun, vychází přitom ze zjištění, že více jak 1,5 miliónu lidí v Česku stále bydlí v domech, které nejsou napojené na obecní kanalizaci.

Kdo může o příspěvek žádat a kolik může dostat?

Nový dotační program připravilo Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí. Finanční prostředky jsou určené především pro malé obce, ale i ty městské části, kde se vybudování stokové sítě buďto nevyplatí a nebo není technicky možné. Cílem dotačního programu je tedy podpora nakládání s odpadními vodami všude, kde není efektivním řešením centrální čistírna odpadních vod. Program proto podporuje takzvané decentralizované čištění odpadních vod a právě to je za určitých okolností efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů a centrální čistírna. Očekává se zlepšení životního prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích, program však zároveň reaguje i na hrozby sucha.

Kde se ukrývá zádrhel

Zádrhel je ale v tom, že o dotace mohou požádat nikoli vlastníci nemovitostí, ale přímo obce. Žadatelem tedy musí být vždy obec, která bude pomocí domovní čistírny odpadních vod řešit určité území, které není napojené na centrální čistírnu odpadních vod. Kromě obcí mohou též žádat dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z víc než 50 procent obcemi a městy. Cílem je zajištění co největšího ekologického a zároveň ekonomického přínosu vynaložených prostředků.

Za konkrétní obec a tedy řešené území lze proto vždy odeslat pouze jeden návrh, který by měl obsahovat přesný seznam parcel, které budou realizací projektu dotčené. Základní podmínkou pro přiznání dotace je pak skutečnost, že navržená soustava čističek napojí alespoň 30 procent ekvivalentních obyvatel, kteří mají v řešeném území trvalé bydliště.

Dotaci je navíc možné čerpat pouze pro domy a budovy, které neslouží ke komerčním účelům, nýbrž pouze k rodinnému bydlení. Smůlu tedy mají majitelé penzionů, restaurací, ubytoven apod. Stejně tak ale i majitelé chalup a chat, které jsou určené jen k rekreaci. Smůlu tedy mají i majitelé nemovitostí, kde nejsou a mnohdy ani nemohou být trvale hlášeni. Co se týká domů s více bytovými jednotkami, je podmínkou, že se na čistírnu musí napojit všichni. Pokud by tedy chtěla tuto možnost využívat jen část z nich, na dotaci nedosáhne nikdo.

Výše podpory

Na projekt jedné domovní čistírny odpadních vod lze získat částku, která je závislá na počtu lidí, jež budou na čističku napojeni, tedy na tzv. počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentním obyvatelem je míněn člověk, který v průměru vyprodukuje 150 litrů odpadních vod denně. Konkrétně lze získat tyto částky:

  • 100 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 1 až 5 ekvivalentních obyvatel.
  • 170 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 6 až 15 ekvivalentních obyvatel.
  • 240 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 16 až 50 ekvivalentních obyvatel.

Ceny domovních čistíren se pohybují okolo padesáti tisíc korun za tu nejmenší a okolo dvou set tisíc korun za čistírny s kapacitou pro až 50 ekvivalentních obyvatel. Dotaci však není třeba využít pouze na samotnou domovní čistírnu, financovat lze i související stavební práce, projektovou dokumentaci a nebo náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu (ten je podmínkou získání dotace). Maximální výše podpory na jeden projekt domovní čistírny odpadních vod pak činí 80 % způsobilých výdajů.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí od 2. března, případně dokud nevyčerpá připravených 200 miliónů korun.

Zdroj:  www.penize.cz, shutterstock.com