Jak hospodařit s dešťovou vodou s dotací Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

I v roce 2018 probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP z dotačního titulu Dešťovka, konkrétně jde o 2. výzvu. Dotaci získají majitelé domů jako motivaci k úsporám vody, a že lze vodou dešťovou nejen zalévat záhony, ale též prát, splachovat wc a například mýt automobil. 

Šetřit lze například tím, že si na zahradu pořídíme nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistíme vodu odtékající z odpadu umyvadla, kuchyňského dřezu nebo pračky. Na dotaci dosáhnou pouze majitelé domů , které slouží k trvalému bydlení (rodinných i bytových). Podmínek je však více. Nelze tedy žádat na rekreační objekty a obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely.

Na dotaci dosáhnou především majitelé domů v obcích, které musely v posledních letech řešit akutní nedostatek vody. Pro tento účel byl zřízen seznam obcí. Dále lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání). Stát v těchto případech zaplatí až až 50% nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3.500,- Kč/m3 dle velikosti nádrže. A pozor – dotaci nelze získat k novostavbě domu!

Principiálně jde o využití dešťové vody akumulované ze střech či jiných odvodňovaných ploch do akumulační nádrže či nádrží. Tuto vodu pak lze využívat pro zálivku, případně pro zálivku v kombinaci se splachováním WC, ale i praním, mytím auta apod. Pro akumulaci dešťové vody lze využít i starý septik, žumpu nebo jinou nádrž, samozřejmě po vyčištění.
Dotaci lze získat na zalévání dešťovou vodou v případě pořízení akumulačních nádrží o objemu alespoň 2.000 l. Výše této dotace činí až 55.000,- Kč. Dále ji lze získat na zalévání a splachování, tedy v případě řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití (např. ke splachování) a to až do výše 65.000,- Kč. A třetí možností je získání dotace na využití šedé odpadní vody (předčištěné odpadní vody k dalšímu využití) a to až do výše 105.000,- Kč.

V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci II. výzvy (Výzva č.12) Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 240 miliónů Kč na realizaci opatření vedoucích k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.
Principiálně platí, že tím čím větší plochu žadatel odvodňuje, tím získá větší dotaci. Obecně se návratnost u všech systémů pohybuje v rozmezí 4 až 8 let. U systému využití šedých vod u rodinných domů, se návratnost pohybuje vzhledem k vysoké ceně cca 230 tisíc v řádech desítek let. Systémy pro akumulaci dešťové vody bez využití šedých vod se pohybují v cenové relaci od 50 do 100 tis., při využití dotace lze tedy polovinu nákladů pokrýt z dotačních prostředků.

Vyřizování žádosti o dotaci je velmi jednoduché, při správném postupu nezabere mnoho času. Samotné podání žádosti zabere 15 až 45 minut. Ve chvíli, kdy podáte on-line žádost, jsou pro zájemce peníze alokovány a neprobíhá žádný další výběr, zda bude žádost přidělena. Po podání žádosti má žadatel 30 dní na doplnění dalších podkladů:,odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Odborný posudek si však lze nechat zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany SFŽP.
Zdroj: destovka.eu, ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com