Sdílet
 

Jak nesnadněji renovovat zděný komín? Vymazáním!

Datum vydání: 06.11.2013 | autor:

Místo krkolomného názvu Scancore Scancoat se u nás zabydluje spojení slov "vymazávání komínů." Tato metoda je založena na speciální směsi Scancoat, která obsahuje skelná vlákna a další příměsi (patentově chráněno). Hmota se po smíchání s vodou, cementem a vápnem nalévá do komína (komínového průduchu) shora za použití speciální mechanizace. Do spár vnitřních stěn komínového průduchu je hmota vtlačena a zajistí tak jejich zacelení, čímž je komínový průduch zpevněn.

Vymazávání komína Vymazávání komína
Vymazávání komína
Vymazávání komína Vymazávání komína
Vymazávání komína
Ve srovnání s tradičně používanými metodami renovace komínů v ČR (frézování a vložkování) je tato metoda pro spotřebiče pevných paliv a samotnou spalinovou cestu mnohem šetrnější, čistší a především finančně úspornější. Vhodná je pro staré zděné cihlové komíny. Během opravy komína vymazáním maltou Scancoat dojde vždy k vyhlazení a v rozích k malému zmenšení světlého průřezu hranatého komínového průduchu. Směs splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní a požární předpisy, které jsou dnes požadovány od spalinových cest.

Proč si nechat komín vymazat?

  • Vymazávání komínů je velmi šetrné a nedochází k jeho dalšímu poškozování (nedochází k otřesům a jiným mechanickým pohybům komínů).
  • Vymazávání komínů je velmi čisté, nevzniká žádný prach a jiný nepořádek.
  • Po aplikaci směsi Scancoat a jejím vytvrdnutí se celý komín mechanicky zpevní.
  • Náklady na vymazávání komínů jsou nižší než u oprav frézováním a vložkováním.
  • Komín získá výmazem vysokou tepelnou odolnost.
  • Zákazník získá záruku 10 let.
Komín před vymazáváním Komín před vymazáváním
Komín před vymazáváním
Komín před vymazáváním Komín před vymazáváním
Komín před vymazáváním
Komín před vymazáváním Komín před vymazáváním
Komín před vymazáváním
Vymazaný komín Vymazaný komín
Vymazaný komín
Vymazaný komín Vymazaný komín
Vymazaný komín
Vymazaný komín Vymazaný komín
Vymazaný komín
Vymazávání komína Vymazávání komína
Vymazávání komína

Kdy nelze komín vymazat?

Kdy není možné komínový průduch (jednovrstvý cihlový komín) vymazávat a musí se použít alternativní způsob opravy - například vložkování? Pokud je komín z vnější strany silně zadehtovaný - spáry jsou prosáklé dehtem, pokud je komín zhotoven z dutinových cihel, pokud je komín opatřen cementovou nebo keramickou vložkou, kterou nelze bez vybourání odstranit, pokud jsou sousední komínové průduchy ve svislé části propojeny, nebo pokud příčka (cihly a spáry) mezi sousedními komínovými průduchy není pevná a celistvá.
Zadehtovaný komín Zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín Zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín Zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín
Vymazávání komínů Vymazávání komínů
Vymazávání komínů

Jak probíhá vymazávání komína

0. Vymazávání komínů

Klasické zděné komíny, ke kterým jsou připojeny spotřebiče na tuhá paliva – dřevo, uhlí, pelety, jsou v důsledku průchodu spalin a působením kondenzačních par vystaveny velké míře opotřebení. Cihly a malta se postupně rozpadají a drolí, a tak se komín stává netěsným, je omezena jeho funkčnost a spaliny (hlavně CO) mohou nepozorovaně vnikat do obytných prostor, kde jsou velkým nebezpečím pro zdraví a životy osob. A proto je třeba staré komíny renovovat. Možností renovace je více: frézování, vložkování, vymazávání, ale i stavba nového komína.
Prohlídka komína Prohlídka komína
Prohlídka komína

1. Prohlídka komína

Před započetím samotné renovace je nutné komín prohlédnout inspekční kamerou, zbavit usazenin a dehtu, odstranit vydrolenou maltu a řádně vyčistit. Následně se na dno komína spustí speciální ohebná hřídel opatřená řetězovou hlavou, která je poháněná silnou AKU vrtačkou. před renovací je též třeba komín posoudit z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti. Též je třeba zajistit volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
Čištění komína Čištění komína
Čištění komína

2. Čištění komína

Za použití hřídele s řetězovou hlavou se od spodní části komína provede provede uvnitř pečlivé oklepání a vydrolení ložných a styčných spár, které budou následně sloužit jako 'zámky' k dokonalému přilnutí směsi Scancoat.
Příprava na vymazávání komína Příprava na vymazávání komína
Příprava na vymazávání komína

3. Příprava na vymazávání komína

Na vrchol komína (komínovou hlavu) se umístí stojan s navijákem. Na ocelové lanko se připevní speciální vypuštěná tlaková ucpávka, která se spustí na dno komína. K ucpávce je připojena tlaková hadice vedoucí přes regulátor tlaku ke kompresoru.
Přidávání směsi Scancoat Přidávání směsi Scancoat
Přidávání směsi Scancoat

4. Přidávání směsi Scancoat

Po dosažení spodní části komína je vypuštěná ucpávka natlakována. Jakmile tlak uvnitř ucpávky dosáhne potřebných hodnot, začne se za postupného přidávání směsi SCANCOAT táhnout ucpávka nahoru. Směs SCANCOAT zůstává stále na vrchní části ucpávky, jejíž tlak nepřetržitě hlídá a vyrovnává tlakový regulátor tak, aby byla zajištěna vysoká třecí síla. Právě vysoká třecí síla je důležitá z důvodu správného zatlačení směsi SCANCOAT do ložných i styčných spár uvnitř komína.
Hotový vymazaný komín Hotový vymazaný komín
Hotový vymazaný komín

5. Hotový vymazaný komín

Celý postup vymazání se minimálně 2 x opakuje, aby se vytvořila hladká vnitřní vrstva a došlo k naprosto spolehlivému utěsnění vnitřku komína. Během 48 hodin od vymazání komína dojde k vytvrdnutí směsi SCANCOAT, která vytvoří na spárách uvnitř komína ochranné pouzdro a prodlouží tak životnost zděného komína.
Kominictví Radotín

Kominictví Radotín

Praha, Radotín, Živcová 990/22 , 15300
Tel: 721 345 346
Web: www.kominictvi-radotin.cz
E-mail: zdenek@kominictvi-radotin.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Kominictví Radotín

Praha, Radotín, Živcová 990/22 , 15300
Tel: 721 345 346
Tel: 723 388 372
Web: www.kominictvi-radotin.cz
E-mail: zdenek@kominictvi-radotin.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 5 uživatelé
Diskuze na téma "Jak nesnadněji renovovat zděný komín? Vymazáním!"

Buďte první a napište komentář k  "Jak nesnadněji renovovat zděný komín? Vymazáním!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE