Jak obnovit horkem a suchem poškozený trávník Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Čím dříve před zimou trávník svěže zazelená, tím lépe. Obzvláště po tak horkém a suchém létě, jako bylo to letošní. Sotvaže po takovém počasí teploty poklesnou a začne pršet, nastává čas pro regeneraci travních ploch. 

Začínáme pokosením trávníku na velice nízkou výšku a následnou vertikulací (provzdušněním). Do půdy se musí dostat vzduch, voda a slunce, aby rostliny prosperovaly. Z trávníku vertikulací odstraníme travní plsť (nepropustnou vrstvu) a travní plochy tak provzdušníme – zbavíme uschlých částí posekaných rostlin, ale i mechu a plevelů. Používá se k tomu mechanický, elektrický či benzínový vertikulátor. Vůbec se nenechte zmást tím, že trávník opravdu nebude po vertikulaci vypadat pěkně, ovšem krátce po aplikaci dlouhodobě působícího hnojiva či hnojiva určeného k dosetí holých ploch trávník ožije. Po použití vertikulátoru travní plochy pořádně uhrabeme ocelovými hráběmi, čímž vyhrabeme plsť i stařinu.

Poté trávník pořádně zavlažíme, dosejeme a pohnojíme. Použijeme cca 4 kg osiva na 100 m2 a samozřejmě sáhneme po původně vyseté směsi. Určitě nemá smysl používání travních náplastí, trávník by po nich zůstal flekatý. Prostě se držíme i desítky let stejné travní směsi, kterou používáme stále - k opravám, přesevu i dosevu. Oproti tomu složení osiva nelze v případě komerční travní náplasti ovlivnit. Používáním stále stejného osiva vždy dosáhneme homogenně zeleného vzhledu trávníku. Nakonec – travní náplast si snadno vyrobíme sami – prostě smísíme osivo původní travní směsi se zahradním travním substrátem, pohodíme na poškozený trávník, uválcujeme nebo zašlápneme nohou, pohnojíme a zavlažíme. 
K pohnojení trávníku použijeme dlouhodobě působící hnojivo s vyšším obsahem draslíku. Hnojivo pomůže rostlinám vytvořit před zimou silný a odolný travní drn a draslík jim pomůže později přečkat zimu, především pak mrazy.

Zároveň je doporučena aplikace jemné vrstvy travního zeminového substrátu (prodává se jako balený) v množství cca 50 l na 10 m2. Tento substrát můžeme do travní plochy zaválcovat.

Pořádná zálivka na závěr vše už jen podtrhne, pokud se ovšem s úpravami trávníku netrefíme tak výborně, že po skončení prací začne pršet. Substrát je třeba udržovat vlhký, aby rychle a rovnoměrně vzešlo nové osivo a stávající rostliny opět začaly prosperovat.

K sekání trávníku se vrátíme až rostliny vyrostou do výšky minimálně 8 cm, přičemž sekačku nastavíme na 5 cm, jinak bychom zbytečně vytrhali nově vzcházející rostlinky.

2 až 3 týdny od provedení regenerace trávníku se pustíme do tzv. aerifikace, čili propíchání trávníku, lze ji však provést i před vertikulací.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com