Jak ochránit fotovoltaické panely před kroupami?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká vyúčtování tepla v bytovém domě, druhý možnosti ochrany fotovoltaických panelů před kroupami a třetí zateplování velmi silných stěn.

Dobrý den, mám na vás dotaz, zda je nutné u nově postaveného domu používat pro vyúčtování tepla polohové koeficienty bytů? Spotřeba tepla bude měřena kolorimetrem u každého bytu.

Dobrý den, metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 o službách uvádí, že spotřební složka nákladů se rozděluje mezi jednotlivé byty za použití výpočtových metod s použitím korekcí. Obdobné ustanovení je i ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů a to v § 6 odst. d). Korekce zohledňují polohu bytu v domě. Kalorimetry v takovýchto případech nefungují jako měřidla absolutní, ale jako měřidla poměrová.

Dobrý den, má dodatečné zakrytí fotovoltaického panelu skleněnou tabulí jako ochranou před kroupami zásadní vliv na výrobu elektřiny?

Dobrý den, fotovoltaické panely jsou již z výrobního závodu opatřeny dostatečně kvalitním zasklením, které by mělo být odolné klimatickým vlivům. Dodatečné překrytí dalším sklem by proto nemělo být nutné. Vliv dodatečného zasklení bude záviset na kvalitě a typu použitého skla.

Dobrý den, můj dotaz se týká zateplení stěny. Bydlím ve staré zástavbě, kde máme poměrně tlusté stěny. Má smysl takto tlusté stěny zateplovat, nebo je to nesmysl?

Dobrý den, není důležitá tloušťka stěny, ale z  jakého materiálu je postavena, tedy jaký bude její tepelný odpor R. Jako příklad je možné uvést stěnu z plných cihel s tloušťkou 44 cm a tepelným odporem R = 0,55 m2 K/W a stěnu ze současně vyráběného cihelného bloku o stejné tloušťce 44 cm s tepelným odporem R = 3,66 m2K/W. Z porovnání je zřejmé, že pro volbu, zda izolovat nebo ne, není rozhodující tloušťka stěny, ale její materiál. Současně vyráběné cihelné bloky mají 6,5 vyšší tepelný odpor a proto 6,5 x lépe izolují. Současný požadavek na tepelný odpor stanovený normou doporučuje hodnotu R = 4 m2K/W. Z porovnání je zřejmé, že tepelně izolovat starší stavby, po prozkoumání skladby konstrukce, je výhodné. Podle výsledku prozkoumání zvolíme nejvýhodnější izolační materiál a jeho tloušťku.

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku