Jak odvlhčit interiéry a prostory s vnitřními bazény Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Už jen běžná domácnost produkuje ohromné množství vodní páry. Je to způsobeno koupáním, sprchováním, zaléváním a rosením pokojových rostlin, ale i samotným dýcháním lidí, zvířat a rostlin. Co teprve vnitřní bazény, ze kterých se odpařuje ohromné množství vody, ale i podlahy a stěny novostaveb stavěných pomocí „mokrých“ způsobů výstavby. Kromě zvýšené vlhkosti však trápí mnohé byty i zcela opačný problém – příliš suchý vzduch!

Vlhkost je třeba stále odstraňovat

Pokud není vlhkost permanentně odstraňována, vznikají a šíří se na stěnách plísně, drobí se omítka, korodují kovové konstrukce, rosí se okna a stéká z nich voda, načež škodí níž. Zvýšená vlhkost je přitom v místnostech nepříjemná i pro samotný pobyt, cítíme dusno, nedýchá se nám dobře. Stačí jednoduché porovnání – když vystoupíte v tropech z klimatizovaného letadla, je to jako byste dostali horkým, mokrým hadrem ránu do obličeje. A důvod? Kromě vysoké teploty také vysoká vzdušná vlhkost. Vzduch obsahující zvýšenou vlhkost přitom často obsahuje choroboplodné spóry plísní, což s sebou přináší riziko nemocí. Nejzákladnějším způsobem odstranění vysoké vlhkosti vzduchu je obyčejné větrání, sofistikovanější nabízí klimatizace a rekuperace, existuje však ještě jeden účinný způsob – použití odvhčovačů.

Odvlhčovače vzduchu

Odvlhčovač vzduchu je zařízení, které snižuje vzdušnou vlhkost, výrazně omezuje její kondenzaci na oknech a na stěnách a snižuje náklady na vytápění. Odvlhčovače pomohou vytvořit bezpečné, příjemné a zdravé prostředí - vlastně recyklují vzduch, zbavují jej vlhkosti a opět pouštějí do prostoru vzduch suchý a teplý. Odvlhčovače jsou vyráběné podle prostředí, do kterého jsou určeny a liší se i způsob, jak vzduch odvlhčují. Svá specifika včetně výkonu mají odvlhčovače bytové, bazénové, průmyslové, pro muzea a galerie, do strojoven velkých bazénů. 

Bytové odvlhčovače vzduchu

Bytové odvlhčovače nejenže výborně pomohou při sanaci škod způsobených povodněmi, ale zajistí v domě a bytě zdravé prostředí bez roztočů a plísní (při vlhkosti vzduchu vyšší jak 70% dynamicky roste reprodukce roztočů a plísní). Právě odvlhčovač udrží vzdušnou vlhkost v přijatelném rozpětí 50 až 60% a vytvoří tak zdravější životní prostředí. Důležité je však vybrat vhodný typ odvlhčovače odpovídající konkrétnímu účelu. Bytové odvlhčovače se vyrábí jako adsorpční a kondenzační. Adsorpční odvlhčovače jsou v porovnání s kondenzačními schopné výrazněji snižovat vlhkost a jsou schopné provozu za nižších teplot. Ovšem účinnost adsorpčních odvlhčovačů klesá právě s rostoucí teplotou. Adsorpční odvlhčovače se používají při řešení havárií, následků přívalových srážek a povodní či k urychlení vysoušení stavebních konstrukcí při výstavbě mokrou cestou. 

Bazénové odvlhčovače vzduchu

Odvlhčování prostor, ve kterých je umístěn bazén, představuje specifický problém. Ideální relativní vlhkost v bazénové hale je 55 až 65%, pokud by přesáhla 70%, mohou se objevovat plísně a mohou korodovat stavební konstrukce. Při vlhkosti nižší jak 50% pro změnu dochází k nadměrnému odpařování vody. V obou krajních případech to představuje zbytečné finanční výdaje, přičemž běžné větrání je jen dočasným a nehospodárným řešením. Bazénové kondenzační odvlhčovače přitom uspoří až 80% tepelné energie oproti běžnému větrání. Přitom jsou bezobslužné, ze vzduchu odstraněná voda odtéká do odpadu. Odvlhčovač přitom přivádí do interiéru zpět vzduch nejen sušší, ale i teplejší o 5 °C, což se děje na úsporném principu tepelného čerpadla, kdy jen 1 kW elektrické energie vyrobí až 3 kW energie tepelné. Tyto odvlhčovače mají minimální nároky na instalaci. Jsou vyráběné jako nástěnné a nebo stojaté, konstrukčně jsou přizpůsobené pro montáž za stěnu, čímž nenarušíme vzhled bazénové haly (v hale jsou jen dvě mřížky – jedna pro nasávání, druhá pro vyfukování vzduchu). Odvlhčovač je umístěn ve vedlejší místnosti a je na něj napojeno potrubí procházející dělící stěnou. Odvlhčovače vysokého výkonu přitom lze propojit se vzduchotechnickým potrubím. Možné je též vybavení dálkovými vlhkostaty (regulace odvlhčovače vysláním rádiového signálu), díky kterým se účinně odvlhčí i problematická místa bazénových hal. Na rozvod topné vody je též možné připojit teplovodní vložku, odvlhčovač je pak využit jako fain-coil a pomáhá při vytápění bazénové haly.

Adsorpční odvlhčovače

Adsorpční odvlhčovače fungují na principu pohlcování vzdušné vlhkosti do hygroskopického materiálu. Obsahují speciální rotor, pohon rotoru, ventilátory, topidlo, filtr, kryt a armatury. Rotor je nejčastěji vyroben jako voština z profilovaných hliníkových plechů s velkým množstvím rovnoběžných kanálků, jejichž povrch je pokryt hygroskopickým materiálem (sušícím přípravkem). Důležitá je co největší plocha kanálků. Rotor je rozdělen na část, kde se zachytává vlhkost a část, kde dochází proudem teplého vzduchu k regeneraci hygroskopického materiálu. Adsorpční odvlhčovače lze použít i za teplot pod bodem mrazu, ovšem s rostoucími teplotami klesá jejich účinnost.

Při použití adsorpčního odvlhčovače je důležité dbát na to, abychom zabránili přístupu vzduchu do místnosti z okolí, čili utěsníme všechny otvory v místnosti a nevětráme. Tyto odvlhčovače můžeme využít při jakékoli havarijní události (povodně, vytopení sousedem, prasklá vodovodní trubka či prasklé topení) a při vysoušení novostaveb. Jsou též vhodné k udržení konstantní vlhkosti v místnosti. Adsorpčním odvlhčováním získáváme velmi nízké hodnoty vlhkosti při ustáleném výkonu, a to i při nízkých teplotách. Značnou výhodou adsorpčních odvlhčovačů je jejich bezhlučnost a bezobslužný provoz.

Kondenzační odvlhčovače

Kondenzační odvlhčovače fungují na principu ochlazení vzduchu pod teplotu rosného bodu, při kterém dochází k přechodu vzdušné vlhkosti do kapalného skupenství (kondenzace). Kondenzační odvlhčovače se skládají z ventilátoru, kompresoru, tepelného výměníku (kondenzátor a výparník) a expanzního prvku. Teplota vzduchu je na výstupu z odvlhčovače o 3 až 8 oC vyšší než teplota nasávaného vzduchu. Vzrůst teploty se přitom příznivě projevuje na zvýšení odparu vody z vlhkých stěn vysoušené místnosti, aniž by hrozilo jejich poškození. Množství vlhkosti ve vzduchu klesá v uzavřené místnosti s dobou provozu kondenzačního odvlhčovače. Účinnost kondenzačního odvlhčování je závislá na provozních podmínkách, čili na teplotě a vlhkosti a také na výkonnosti odvlhčovače. Maximální účinnosti dosáhneme při vysoké vlhkosti a teplotě vzduchu, proto je vhodné při použití kondenzačního odvlhčovače vytápět. Odvlhčujeme v uzavřeném prostoru se zavřenými okny a dveřmi, ideální je poloha odvlhčovače ke středu místnosti a co nejdále od zdroje tepla. 
Zkondenzování páry a snížení obsahu vody ve vzduchu zajišťuje chladící systém, jehož srdcem je kompresor, který stlačuje a pumpuje chladivo cirkulující okolo celého systému. Čím vyšší tlak vzniká, tím více roste teplota. Stlačené chladivo (v plynném stavu) je převedeno hadičkou do kondenzátoru, kde je zchlazováno. Teplo z chladiva je přijímáno ovzduším okolo výměníku (kondenzátoru). Chladivo mění svoje skupenství z plynného na kapalné díky tlaku a poklesu teploty. Zkondenzované chladivo prochází následně odvlhčovacím filtrem, který absorbuje páru. Po průchodu filtrem prochází kapalina škrtícím ventilem (kapilára nebo rozšiřující se ventil), který klade odpor vůči průtoku, čímž dochází ke změně tlaku - chladivo se rozpíná a vypařuje ve výparníku, přičemž dochází k poklesu tlaku i teploty. Teplo je předáno ze vzduchu do chladiva, čímž dojde k odpaření. Teplota vzduchu tak klesá pod rosný bod a nadbytečná vlhkost začne kondenzovat na stěnách kondenzátoru. Chladivo je poté opět nasáto do kompresoru a proces se může opakovat. Ovšem za nižších teplot se může stát, že zkondenzovaná voda ve výparníku zmrzne, což sníží odpor průtoku vzduchu ve výměníku. Tomu je však třeba předejít, proto je v kondenzačních odvlhčovačích zabudovaný elektronický kontrolní systém, který pravidelně otvírá elektromagnetický ventil. Horké chladivo (v plynném stavu) tak přechází do výparníku, led taje a odtéká do kondenzační nádržky.

Někdo potřebuje odvlhčovat, jiný naopak zvlhčovat

Především v zimě má kombinace chladného počasí a ústředního topení za následek suchý vzduch v bytech. Suchý vzduch vysušuje pokožku, způsobuje bolesti v krku a svrbění očí. Suchý vzduch také zvyšuje riziko infekcí a negativně působí na lidi trpící dýchacími problémy a alergiemi. Trpí však také celé domácnosti a nábytek (praskliny na dřevěném nábytku jsou většinou způsobené nedostatkem vlhkosti vzduchu). Zvlhčovače přitom dovedou vzduch nejen zvlhčit, ale také rovnoměrně rozložit v místnosti foukáním směrem vzhůru a dopředu (před sebe). Jsou navíc vybaveny filtry na vodní kámen, což je důležité pro vodovodní řády či studny s tvrdou vodou.

Zvlhčovače MeacoMist zvlhčují studenou a nebo teplo parou, přičemž i čistí vzduch (dvoustupňově), ionizují a mohou jej i provonět. Zvlhčený vzduch přitom lze dostat i do větších vzdáleností. Nastavitelné jsou 3 úrovně zvlhčování a noční režim. Předností těchto zvhčovačů je tichý provoz, velká nádržka na vodu (objem 6 litrů), automatické vypnutí, je-li nádržka prázdná, výkon až 400ml/hod, až 15 hodin provozu v Turbo režimu, spotřeba energie jen 35 Wattů v režimu se studenou párou (70 Wattů s teplou). Zvlhčovače MeacoMist se hodí do místností rozlohy až do 30 m2.