Jak odvzdušnit topení Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Pravidelné odvzdušňování radiátorů je nezbytnou součástí péče o topný systém. Samozřejmě je pro odvzdušnění topení nejvhodnější období před začátkem topné sezóny, kdy do topného systému napouštíme vodu. Při napouštění vody (napouštěcí kohout bývá zpravidla v dolní části kotle) se do trubních rozvodů a do radiátorů dostává s vodou také vzduch. A vzduchové bubliny v topném systému způsobují nedostatečný výkon topného systému.

Jak poznáme zavzdušněný topný systém?

Zavzdušnění topného systému poznáme jednoduše podle toho, že netopí ani v případě, že jej pustíme na plný výkon. Část radiátorů je v tomto případě teplá a část studená. Uvnitř topení navíc můžeme slyšet šplouchání a žbluňkání.

Jak topný systém odvzdušnit

K odvzdušnění topného systému se používají ventily, které jsou umístěné na radiátorech. Ještě než ventil uvolníme, umístíme pod něj vědro, nebo alespoň držíme v jedné ruce dostatečně velkou nádobu. Po ruce je též dobré mít savý hadr. Z odvzdušňovacího ventilu se bude nejprve uvolňovat vzduch (jednoznačně to poznáme syčením), postupně začne spolu se vzduchem vyprskávat i voda a nakonec už vytéká pouze voda. Zda je třeba při odvzdušňování topení nechat vypnutý či zapnutý termoventil, to se jednoznačně neví a použít lze proto obě možnosti.  
V rodinném domě odvzdušňujeme nejprve nejníže položené radiátory a nakonec až ty nejvýše položené. V bytovém domě provádí odvzdušnění topného systému pouze obyvatelé nejvýše položených pater, přičemž se doporučuje, aby pustili naplno všechny termoventily všichni nájemníci a majitelé všech bytů.

Po odvzdušnění je zpravidla třeba ještě znova dopustit vodu a případně odvzdušnění opakovat (opakovat je můžeme i vícekrát). Není naopak vyloučeno ani vypuštění určitého množství vody ze systému, aby tlak vody dosahoval předepsaných hodnot a vytápění mohlo být skutečně účinné.

Pokud se vám ale ani po opakovaných pokusech o dopuštění vody a odvzdušnění nepodaří topný systém rozchodit, bude třeba přivolat odborníky. Ti topný systém zkontrolují a seřídí do požadovaného stavu, případně navrhnou i rozsáhlejší úpravy. Špatně topící topným systém může být zapřičiněn například i dosluhujícím kotlem, ohromným objemem vody, kterou ohříváme ve starém trubním vedení a radiátorech a podobně. Nemluvě o nevhodném palivu (např. mokrém dřevu).
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com