Jak odzimovat chatu a chalupu

Především na byť zazimovaných rekreačních objektech se tuhá zima podepíše nejvíce. Obrovským problémem může být například prasklé vodovodní vedení, jelikož kromě jeho nezbytné opravy a likvidace napáchaných škod nás může čekat obrovská faktura za vodu, která prostě jen odtekla. Čili je nesmyslné chatu a chalupu před zimou zcela opustit a na jaře zase zprovoznit. Musíme je v zimě pravidelně kontrolovat, nakonec si tím uděláme i pěkný výlet.

V každém případě platí, že déle trvající mrazy a nadílka sněhu udělají na rekreačních objektech své, obzvláště pokud nejsou v zimě vytápěné a není o ně jakkoli pečováno. Naše první návštěva chaty či chalupy se určitě nebude konat v křesle u roztopeného krbu. Nakonec právě krbem a komínem můžeme při odzimování začít. Je především komín vyčištěný, neuvízlo v něm mrtvé zvíře, nebo není jinak ucpaný? Má tah? Až poté roztopíme, ale jen proto, abychom se mohli chodit dovnitř ohřát. Vůbec není od věci pozvat kominíka, aby komín zkontroloval a pořádně protáhl, ovšem podle nové legislativy si komín můžeme vyčistit i sami, pokud máme samozřejmě potřebné náčiní.

V každém případě je odzimování vlastně jednodušší než zazimování, ale za předpokladu, že jsme rekreační objekt kontrolovali i v zimě. Jinak může jít i o pravý opak. Mohou nás čekat menší i větší opravy. Nejprve zkontrolujeme vše vizuálně, viditelné poruchy budou páchat další škody. Ovšem to i skryté závady, které se nemusí projevit hned. 
Nejprve zkontrolujeme stav oken, dveří, střechy a okapů (předpokládáme, že komín a kamna či krb jsme již zkontrolovali). Ještě než poprvé zatopíte, pořádně vyvětrejte zatuchlý vzduch, navíc to napomůže i v boji s plísněmi.

Především střechy nemusí odolat náporu sněhu a ledu, případně tání, ale i silného větru. Případné poškození střechy je třeba neprodleně opravit, stejně jako poškození okapů (často je stačí jen vyčistit od listí a větví), hromosvodu, odvětrávacích tvarovek, anténních průchodů a oplechování střechy včetně oplechování komína. Mnohde bude třeba použít tmel, aby dovnitř nezatékalo. Pozornost je třeba věnovat i slané vodě z posypů cest, která když krystalizuje, zvyšuje svůj objem a poškozuje především omítky. Pokud zjistíte, že rozmrzající voda hnula se základy, pořádně větrejte, aby stavba vyschla. 
Je též třeba zprovoznit rozvody vody, zkontrolovat, zda nepraskla záchodová místa (obvykle se do vody, která v ní zůstane, na podzim sype větší množství soli, aby nezamrzla), zda vedení vody a případného topného systému nebyly poškozeny. Samozřejmostí je zapnutí elektřiny, případně plynu.

Dobré je též zkontrolovat pitnost vody, obzvláště v případě, že se pozemkem či jeho částí při tání prohnalo více vody. Začneme kontrolou zakrytí studny a funkčnosti jejího čerpání. Poté odebereme vzorek a necháme zanalyzovat u hygieniků. Zjistíme-li škodlivé mikroorganismy, je třeba studnu dezinfikovat. Též zkontrolujeme a případně vyčistíme odpady a sifony, které jsme před zimou zabezpečili nasypáním soli.
V interiéru rekreačního objektu zkontrolujeme všechny stěny, stropy, hlavně pak kouty, obzvláště ty, co jsou něčím zakryté (třeba nábytkem). Objevíme-li někde mokré fleky, nebo dokonce plíseň, bude třeba zasáhnout. Se zprovozněním elektroinstalace je třeba vyzkoušet všechny vypínače, svítidla a zásuvky.

Zkontrolujeme též všechny dřevěné prvky, zda nebyly napadené dřevokaznou houbou, ale i plísněmi. Bude proto třeba vlézt i na půdu. Může se též stát, že budeme vyhánět myši, které se před zimou stahují do lidských obydlí. Za prvé je zde tepleji, byť netopíme a za druhé zde lze nalézt něco k snědku. Nakonec to ví i lidé a může se stát, že najdeme stopy po nevítaných návštěvnících, kteří si chatu a její případné zásoby dočasně propůjčili – tedy vzali.
Je též třeba dezinfikovat kuchyňskou linku, lednici, troubu, podlahu, koupelnu a toaletu, vyprat veškeré zde uložené textilie, pořádně vyvětrat peřiny, vše zbavit prachu (nejen matrace a koberce, ale je též třeba vše otřít alespoň vlhkým hadrem. Určitě s sebou vezmeme nějaký ten čistící prostředek a také savo s rozprašovačem.

Ostatní práce budou následovat až posléze v sezóně. Není třeba hned natírat všechny venkovní dřevěné či plechové prvky, pokud je to již třeba, na to stejně nebude první víkend ani čas. A poslední rada: veškerou elektroniku a nářadí (obzvláště to elektrické a benzínové) je dobré nenechávat na místě, ale odvážet. Obzvláště ze samot, z odlehlejších míst. Speciálně chatové oblasti jsou častým terčem zlodějů.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com