Jak opravit střechu a okapy Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Po zimě mohou být poškozeny především některé venkovní stavební konstrukce a právě střech a okapů se týká riziko poškození nejvíce. Hmotnost napadaného sněhu, na krytině namrzlý a při oblevě sjíždějící led a těžké rampouchy zavěšené na okapech mohou skutečně napáchat škody. Obzvláště u starších střech je riziko značné. Proto bychom měli po zimě – a je už celkem jedno kdy – provést revizi střechy a okapů. Včasné odhalení závad uspoří peníze i starosti. Silné přívalové deště a nebo silný vítr by mohly dokončit, co zima „načala.“

Při tání a sesuvu značné hmoty sněhu může dojít k uvolnění krytiny ze střešního pláště. Nezapomeňte, že třeba na střeše o rozloze 100 m2 se může při 30 cm silné vrstvě vytvořit ledovec vážící až 30 tun!

Kontrola střechy

Po zimě musíme zkontrolovat střešní krytinu, oplechování střechy a také spoje hran oplechování s komínem a zdí. A právě tyto hrany je často třeba přetmelit. Poškozené mohou být i nátěry střešních oken a také může být znečištěné oplechování za komínem, vikýřem a nebo střešním oknem. Nečistoty odsud odstraníme, abychom umožnili odtékání vody. Zkontrolujeme i sněhové zábrany a jejich ukotvení, jelikož na ně v zimě působí za vydatné sněhové nadílky značné síly, mohou být ohnuté nebo utržené.

Například nevhodně zvolenou střešní krytinu pro konkrétní sněhovou zátěžovou oblast poznáme mnohdy hned po první zimě. Stejně tak i nedodržení technologického postupu při pokládce krytiny. Problém může být s nevhodně aplikovanou difúzní fólií, jejímž následkem může být vlhkost v minerální tepelné izolaci či krovu. A v tomto případě jde o závažný problém. Nestačí jen odstranit lokální závadu. V každém případě platí, že je-li rozsah poškození střechy větší, musíme přizvat odborníka.
Nezapomeňte také důkladně projít podkroví a zkontrolovat, zda někde nezatéká, nejlépe ihned po dešti či za silnějšího deště. Pokud narazíme na zaplísnění některé části krovu, či dokonce houbu dřevomorku, je zle a je třeba rychle zasáhnout. Dřevomorkou zasažený trám je třeba odstranit v délce alespoň 50 cm od místa zasažení v obou směrech. Trám z půdy opatrně vyneseme (neshazujeme ze střechy, rozprášily by se výtrusy houby) a spálíme. Zaplísnění odstraníme příslušnými chemickými prostředky a samozřejmě zároveň odstraněním zdroje pronikající vlhkosti.

Zkontrolovat bychom měli také stav hromosvodů.

Kontrola okapových svodů a žlabů

U okapových svodů a žlabů kontrolujeme především, zda dobře těsní jejich spoje a zároveň průchodnost. Samozřejmě proudem vody. Pokud jsme před zimou okapy a svody nevyčistili, zadělali jsme si na problém a nyní bude čištění o to náročnější především v případě okapových svodů. Nejvhodnější bude proud tlakové vody, nebo alespoň silnější proud vody. Nesmíme také zapomenout na mřížky a gajgry a také odtokovou kanalizaci – i ta může být ucpaná a důsledkem může být podmáčené zdivo domu, hromadící se voda na pozemku a podobně.

Pokud je již notně poškozen nátěr okapů z pozinkovaného plechu, bude třeba vzít ocelový kartáč, ředidlo na odmaštění povrchu, barvu a štětec. Pokud jsou v okapových žlabech či svodech vyrezlé díry, je též třeba zajistit nápravu – buďto výměnou konkrétního dílu či kompletní výměnou okapů, nebo zatmelením.
Je třeba opravit i prohnuté žlaby a pokřivené nosné háky. Pokud máte plastové okapy, mohou být následkem mrazů propraskané – také proto jsou tyto okapní systémy snadno odmontovatelné a na zimu se uklízejí. Vůbec nejsnadnější je právě výměna či oprava plastových okapů. Snadno je opravíme pomocí lepidla nebo tmelu.

Revizi střechy a okapů bychom měli provádět alespoň jednou ročně – po zimě, ideálně však dvakrát za rok – po zimě a před zimou. Navíc nás nemině podzimní vyčištění okapů po opadání listí z listnatých stromů.


Pokud máte střechu a okapy provedené poměrně nedávno odbornou firmou, nezapomeňte, že se na případné opravy může vztahovat záruka. Standardně bývá 2 roky, jsou však dodavatelé, kteří poskytují záruku i 3, 5, nebo 10 let.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Milan Novotný
Poslat poptávku