Jak posekat vysokou trávu? Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Údržba trávníku je věda. Jak jsme si již řekli v předchozích dvou dílech našeho miniseriálu, základem údržby je sečení. Zmínili jsme se o přednostech a nevýhodách rotačních a strunových sekaček, a to v jejich elektrickém i benzínovém provedení. Řekli jsme si rovněž o vřetenových sekačkách, které bychom měli používat tehdy, chceme-li snadno docílit dokonalého vzhledu trávníku o nevelké rozloze. Dnes se budeme věnovat zbývajícím druhům travních sekaček, pomocí nichž bude údržba „zeleného koberce“ kolem našeho domu hračkou.

Pravidelné sečení zahrady není jen o jejím bezvadném vzhledu, významně ovlivňuje také hustotu trávníku. Při sečení totiž trávy vytvářejí nové boční výhonky, listy a odnože. Sečením rovněž potlačujeme některé plevelné traviny, které tuto formu údržby trávníku nesnášejí zrovna nejlépe. Pro správný vývoj trávníku odborníci doporučují sekat trávu na třetinu její výšky. Měli bychom ale mít na paměti, že nejvhodnější výška sečení by měla být mezi třemi a půl a pěti centimetry. Z toho je patrné, že bychom nikdy neměly nechat trávu vyrůst zbytečně moc.

Údržbu zahrady nám usnadní také bubnové sekačky. Ty představují v současné době nejvhodnější řečení pro sečení vysoké trávy. Jako jejich hlavní přednosti výrobci uvádějí jednoduchou obsluhu, vysoký výkon a minimální nároky na údržbu.
Bubnová sekačka je vhodná především pro kosení nepravidelně udržovaných porostů na rozlehlých plochách, jako jsou louky, sady nebo veliké zahrady.

Hlavní předností bubnové sekačky vedle již zmíněných plusů je fakt, že posečenou trávu sekačka nerozdrtí, ale jen poskládá do řádků. To umožňuje její další využití zejména pro zemědělské účely – trávu pak snadno můžeme usušit nebo ji použít jako krmivo pro zvířata.
Dalším typem sekaček, které dnešní trh nabízí, jsou sekačky mulčovací. Mulčování se zejména v posledních letech stalo doslova hitem. Sekačka při tomto způsobu zpracování trávy rozsekává posekaná stébla trávy na jemnou drť, která na trávníku zůstává. Tato drť mu pak prospívá jako ochrana před sluncem, zvlhčovač nebo přirozené hnojivo.

Také z toho je patrné, že mulčovací sekačky, podobně jako bubnové, budou vhodné pro údržbu trvale neudržovaných ploch s vyšším travním porostem. Mulčovací sekačky nacházejí své uplatnění zejména tam, kde běžné rotační sekačky již nemají šanci zpracovat travní porost.

NEZAPOMEŇTE

Je ale třeba si uvědomit, že v běžně veliké zahradě, kterou pravidelně udržujeme, tyto typy sekaček své uplatnění nenajdou. Zkrátka – jak jsme již několikrát zopakovali – před samotným nákupem sekačky musíme dobře zvážit, na co a jak často ji budeme využívat.

Pro kosení luk a velikých zahrad, které se udržují přibližně dvakrát do roka, jsou určeny rovněž listové sekačky. Jsou suverénní zejména ve vysoké trávě. Listové sekačky jsou samojízdné, vybavené čelní žací lištou. Tento systém sekání zaručuje perfektní střih trávníku. Také obsluha listových sekaček je velmi jednoduchá a dá se říci, že ji zvládne doslova každý. Pro tento druh zahradní techniky hovoří i nízko položené těžiště, ergonomická vodící madla a antivibrační ochrana. Je tedy jasné, že práce s takovou sekačkou je vysoce efektivní a také šetří naše síly.

Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že výkon uvedených druhů sekaček nemůžeme srovnávat s výkonem těch, o nichž jsme se bavili minule – tedy rotačních, strunových a vřetenových.

Tento nadstandardní výkon, doplněný o další přednosti, které zaručí jednoduchou práci se skvělým výsledkem, se však odráží také v konečné pořizovací ceně stroje. Cena bubnových sekaček začíná přibližně na patnácti tisících korunách, za listové sekačky vydáme až třicet tisíc korun a zejména v posledních letech populární mulčovací sekačky nás přijdou až na osmdesát tisíc korun.

NEZAPOMEŇTE

Je ale třeba si uvědomit, že v běžně veliké zahradě, kterou pravidelně udržujeme, tyto typy sekaček své uplatnění nenajdou. Zkrátka – jak jsme již několikrát zopakovali – před samotným nákupem sekačky musíme dobře zvážit, na co a jak často ji budeme využívat.