Při změně dodavatele energií si dejte pozor na nepoctivé prodejce Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Uvažujete o změně dodavatele energií? Zdá se vám, že nyní platíte příliš mnoho? Konkurenční nabídka může být lákavá, ale... Dokonce se vyskytly i vyloženě nekalé praktiky, které lze zařadit do kategorie "šmejdi". Na co si dát pozor, jak se nenechat napálit?

Můžeme ušetřit, ale také splakat nad výdělkem

Změnou dodavatele elektřiny můžeme opravdu ušetřit, ale také si můžeme pořádně naběhnout, některé společnosti zkoušejí stále nové nekalé praktiky a ještě si manažeři těchto firem i pouliční obchodníci s deštěm myslí, jak jsou chytří. Ovšem záludné jednání dokonce může v některých případech vyústit až ve vydírání.

Rekordní pokuty především za nekalé obchodní praktiky

Jen rychle v číslech. Z existujících distributorů elektřiny dostala dosud rekordní pokutu společnost Stabil Energy s.r.o. ve výši 4 milióny korun (již v roce 2018 zaplatili pokutu ve výši 2 milióny korun), bylo jí prokázáno v jediném správním řízení 1179 přestupků vůči energetickému zákonu a nebo zákonu o ochraně spotřebitele. Jsou zde však i další výtečníci. Společnost Centropol Energy, dostala pokutu ve výši 2 000 000 korun za užití nekalých obchodních praktik., společnost One Energy Česká republika a. s. Dostala pokutu ve výši 500 000 korun za nedodržování stanovených parametrů kvality dodávek a služeb a společnost Bohemia Energy entity s.r.o. Dostala pokutu ve výši 300 000 korun za užití nekalých obchodních praktik. Opravdu nejde o metály za výjimečnost, ale o možno dokonce říci až příliš nízké pokuty za neuvěřitelnou drzost a nerespektování platné legislativy a obyčejných pravidel slušného chování, která se učíme od malinka.

Podomní prodejci vrhají špatné světlo na celé odvětví

Obvykle neférové společnosti zaměstnávají podomní prodejce, kteří pak vrhají špatné světlo na celý trh s energiemi. Přesto však je na trhu mnoho seriózních dodavatelů a změna dodavatele energií není nijak složitá. Při výběru dodavatele energií je důležité srovnávat cenu a přístup konkrétního dodavatele, tedy podrobnou znalost smluvních podmínek a také konkrétní jednání konkrétních lidí. Je též dobré vědět, zda má konkrétní dodavatel podepsán Etický kodex, který byl vydaný Energetickým regulačním úřadem v roce 2017. Tímto etickým kodexem dávají dodavatelé energií najevo, že jim na etice ochrany spotřebitele opravdu záleží, ovšem pravidlem to být nemusí.

Vydírání po telefonu v naší energetické poradně

Ale vraťme se ještě k nekalým praktikám. Jedna  čtenářka vložila dotaz do naší energetické poradny. 

Dotaz zněl: „Dobrý den, Jak se mám bránit proti energetickým šmejdům? Volal mi dealer, že mne automaticky převede k nim, ať chci nebo ne. Stačí mu prý nahraný hovor, že jsem brala jeho telefon a pozdravila. Může být samoaktivace dodavatele energie přes můj jasný nesouhlas a bez podpisu?“

A náš energetický poradce odpověděl: „Dobrý den, smlouva o dodávce elektrické energie mezi provozovatelem distribuční soustavy a odběratelem musí obsahovat podle zákona 458/2000 Sb výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek a způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek.

Z toho plyne, že Vámi uvedený telefonický hovor tyto náležitosti neobsahuje a nemůže být proto považován za uzavřenou smlouvu. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano" (na nic!), protože smlouvu skutečně lze uzavřít i telefonicky. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou byste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření, nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. To se však nemůže stát, pokud „energetický šmejd“ neuslyší žádné „ano“.“

Obchodní praktiky podomních prodejců hrnců

Takzvaní „energetičtí šmejdi“ převzali obchodní a psychologické (psychologie prodeje) praktiky od dřívějších prodejců hrnců a jako „energetické šmejdy“ označuje tyto subjekty právě Energetický regulační úřad. Pokud se šmejdem podepíšete smlouvu, budete platit mnohem více, zřejmě podepíšete i exkluzivitu na dlouhou dobu a za případný odchod k jinému dodavateli si zaplatíte pořádné peníze. Dokonce mohou v konkrétních případech hrozit i statisícové poplatky či pokuty, běžně pak v řádech tisíců a cena za energie vám během několika měsíců bez problémů vyroste o desítky procent. Kdyby stát takovým tempem přidával na důchodech, máme nejbohatší důchodce v Evropě!

Konkrétní případ „lámání klienta“

„Lámání klienta“ přitom může vypadat například takto: Drobná žena vám oznámí, že provádí dohled nad dodavateli energií. V jedné ruce bude držet iPad s čísly, v druhé kartičku se svým jménem, identifikačním číslem a názvem společnosti Centrální výběrová řízení. Vykládá, že kontroluje, zda dodavatelé snížili cenu elektřiny o 18 až 20 procent, jak prý nařídil stát. Nechá si od vás předložit vyúčtování, aniž by měla jakékoli právo přístupu k těmto informacím a vy se vzápětí dozvíte, že to váš dodavatel neudělal. Nabídne vám nápravu, ale musíte „cosi“ podepsat. Samozřejmě žádné vládou přikázané zlevňování neexistuje a neexistuje ani úřad, za jehož pracovnici se dáma vydává. Může to však být kdokoli, třeba postarší, seriózně vyhlížející pán, vychytralý floutek apod.

Sepišme si tedy podrobně a v bodech, čeho se určitě vyvarovat:

1. Nikdy se nenechte do ničeho nutit. Ničemu nevěřte a vše si ověřujte.

2. Vždy se zeptejte, zda hovoříte přímo se zaměstnancem dodavatele, nebo se zprostředkovatelem.

3. Pokud u vás doma někdo zazvoní a představí se jako zaměstnanec ERÚ nebo ČOI, zřejmě lže. Tito lidé domácnosti obvykle nenavštěvují.

4. Pokud je ve vašem městě či obci podomní prodej dokonce omezen či výslovně zakázán vyhláškou, přivolejte okamžitě městskou policii.

5. Pokud někdo zavolá na váš telefon, nebo vám píše e-mail, zeptejte se, kde získal kontakty a zda disponuje vaším souhlasem se zasíláním obchodního sdělení.

6. V každém případě odmítněte dárky nebo služby zdarma. Mohlo by vás to přijít hodně draze, především pak podpis „něčeho“ při převzetí a nebo „souhlas“ s převzetím po telefonu.

7. Zásadně se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici, nečetli jste ji. A samozřejmě nikdy nesmíte podepsat nic, co jste si důkladně nepřečetli a nepochopili. 

8. Pokud dojde ke sporům s vaším dodavatelem energií, řešte je hned!

9. Nezapomeňte, že ze zákona můžete od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli po telefonu nebo na ulici, odstoupit do 14 dní nebo ji můžete vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek energií. Pokud jste se tedy nechali napálit a nyní jste si to uvědomili, nemusí být ještě pozdě! A pozor, má dojít ke změně legislativy ve prospěch vašich práv. Hlídejte si to!

Zaměstnanci ERÚ (Energetického regulačního úřadu) či ČOI (České obchodní inspekce) by vás doma určitě nenavštívili, proto se šmejdi vydávají i za zaměstnance České pošty

Šmejdi vydělávají buďto na pokutách, nebo na provizi za získání nového zákazníka. A ta je vysoká, stejně jako pokuty v případě, že chcete od smlouvy odstoupit příliš pozdě. Kromě zaměstnanců ERÚ či ČOI se mohou tito „lidé“ vydávat třeba za zaměstnance České pošty.

Problémem je, že zprostředkovatelů dodávek energií najdeme na českém trhu desítky. Založíte si pouze firmu a již nepotřebujete žádné povolení nebo licenci. Ovšem dlužno říci, že mnozí vám opravdu ušetří, obzvláště v případě, že máte již starou a nevýhodnou smlouvu.

Jak reaguje legislativa

Na přetrvávající znepokojivý trend reagovala legislativa, proto by mělo být možné od příštího roku uzavřít smlouvy na dobu ne delší jak 3 roky. Zákazníci by též měli mít možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby, stejně jako by měli mít právo vypovědět smlouvu bezplatně a bez sankce, jestliže prokážou, že přestali odběrné místo užívat nebo nárok vznikl jiné fyzické či právnické osobě.

V extrémním případě můžete skončit i v exekuci

A opravdu to není „žádná legrace“, jelikož změna dodavatele může dokonce skončit i exekucí, což je naprostý vrchol! Už jen výše popsaný fakt, kdy v jediném správním řízení bylo odhaleno přes tisíc přestupků a byla udělena pokuta 4 milióny korun, je prostě skandální! Oklamanými přitom bývají zpravidla senioři s nižší rozlišovací schopností (neprokouknou léčku, jsou důvěřiví, nemají zkušenosti s moderním „křivárnami“, …), ovšem také s nižším životním standardem. Vládě je proto předkládán komplexní návrh legislativních úprav. Seriózní dodavatelé přitom nemají vůči těmto úpravám námitek. „Šmejdy“ si přejí z tržiště odstranit i oni, jelikož i oni doplácí na praktiky šmejdů. A je již zcela jedno, kdo je ze seriózních dodavatelů právě nejlevnější a kdo poskytuje konkrétní nadstandardní služby.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, penize.cz, eru.cz, idnes.cz, srovnam.cz, shutterstock.com