Jak připravit střechu a okapy na zimu Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Střecha musí být před zimou v dobré kondici, nesmí jí na žádném místě zatékat a musí být vyčištěné a tedy plně funkční i okapy. Jenom to však mnohdy nestačí. Střechu a okapy bychom také měli chránit před sněhem a ledem. A co víc, chráníme tím i sebe, kolemjdoucí a majetek – třeba zaparkované automobily. Jaké jsou nejdůležitější bezpečnostní prvky střech?

Revize střechy před zimou

Pravidelnou kontrolu střechy před zimou (po zimě ji provedeme znova) začínáme vizuální kontrolou stavu střešní krytiny. Prověříme též klempířské prvky kolem prostupů a jejich utěsnění – oplechování štítů, komínů, vikýřů, světlíků a odvětrávacích prvků. Zkontrolujeme žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich pevného uchycení a vyčistíme je. Ovšem zkontrolujeme i protisněhové zábrany, jejich stav a stabilitu (upevnění). Zkontrolujeme též neobývané podkroví a půdy, kde snadno poznáme, že do nich zatéká. Všechny odhalené nefunkční a poškozené prvky musíme opravit či vyměnit. Menší závady odstraníme sami, pokud si ale nevíme rady, je třeba přizvat odborníka.

Kdo je odpovědný za škody způsobené pádem sněhu ze střechy

Odpovědnost za škody nese vždy majitel domu. A pokud máte sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, musíte pojišťovně dokladovat opatření, která jste učinili pro snížení rizik. A to může být podle norem pro konkrétní sněhové oblasti právě i instalace ochrany před sněhem. Jinak nemusí k pojistnému plnění vůbec dojít. 

Bezpečnostní systém střech

Prvky protisněhové ochrany, to je vlastně šířeji chápáno bezpečnostní systém střech, kam patří i střešní lávky, zábradlí a další prvky, nejen ochrana před sněhem. Čili bezpečnostní systém střech zahrnuje sortiment, který zajišťuje bezpečný pohyb po střeše, ochranu střechy, okapů a přilehlých prostor před náporem sněhu. 

Prvky protisněhové ochrany vybíráme podle sněhové oblasti, typu budovy a typu střechy

Při jejich výběru je důležité znát danou sněhovou oblast, ale brát ohled i na výšku budovy a typ, tvar a sklon střechy. Protisněhové zábrany jsou určené pro střechy šikmé, z prvků bezpečnosti střech najdeme na těch plochých pouze zábradlí a žebřík určený pro přístup na střechu. Odstraňování nadměrné sněhové nadílky z plochých střech je poměrně bezpečné a jednoduché. O to obtížnější je však tato činnost na střechách šikmých. 

Prvky ochrany šikmých střech před sněhem a ledem

Nabízeno je více typů sněhových zachytávačů, které mohou být trubkové (jinak též tyčové), nebo deskové. Trubkové sněhové zachytávače jsou tvořeny dvěma či třemi trubkami nad sebou. Vznikne tak dvacet až třicet centimetrů vysoká zábrana, která brání pádu nahromaděného těžkého a mokrého sněhu ze střechy, respektive jeho sjetí. To samé dělají i zábrany deskové tvořené kovovým roštem, nebo perforovanou deskou. Nabízené jsou ale i speciální háky, do kterých se nejčastěji vkládá dřevěná kulatina. Kulatina má na střeše přírodní vzhled a plně koresponduje s historickými stavbami, obzvláště těmi ze dřeva. Používají se také rozrážeče sněhu a speciální protisněhové tašky s výstupky. Tyto prvky jsou určené k roztrhání sněhové pokrývky na menší části. Pád sněhu pak napáchá menší škody a sníženo je i riziko zranění. Navíc je lépe chráněn právě okap, který se dostane do konfrontace s energií sjíždějícího sněhu jako první. Ovšem maximální ochrany dosáhneme kombinací bezpečnostních prvků.

Materiál a kvalita sněhových zachytávačů

Protisněhové zábrany musíme především vybrat tak, aby se hodily pro danou střechu a konkrétní střešní krytinu. Zásadní je jejich bezvadná funkce. Podle toho by se mohlo zdát, že na materiálu nezáleží, ovšem v jednom ohledu je výběr materiálu důležitý – je jím životnost a spolu s ní nároky na údržbu. Pokud jde o povrchově upravený kov bez nároků na údržbu, je to ideální. Sněhové zachytávače by též měly disponovat odpovídajícím evropským atestem, garantovanou nosností a důležitý je i způsob a četnost kotvení zábran do střešní krytiny (respektive do střechy). 

Počet zábran vždy odpovídá sněhové oblasti, výšce domu a hřebene střech, sklonu střechy a její délce od okapu k hřebeni. Konkrétní typ a počet zábran jsou pak určeny návrhovými tabulkami, které jsou vydané výrobcem zábran.

Přitom platí, že čím delší je střecha, tím více sněhu bude působit na sněhovou zábranu. A také platí, že s rostoucím sklonem střechy roste i kinetický nápor na zábranu. Vyšší sněhové oblasti vyžadují dokonce i instalaci zábran v několika řadách. Váha sněhu se tak rozloží po metrech. (Sněhové pásmo je dáno sněhovou mapou, což je příloha normy „Zatížení stavebních konstrukcí“ vytvořené podle podkladů Hydrometeorologického ústavu). 

Lindab Safety nebo Protectline?

Systém sněhových zábran Lindab Safety je určen pro nižší sněhové oblasti a pro běžnou zástavbu. Je odlehčený a levnější a snadno se montuje. Oproti tomu systém Lindab Protectline je určen do extrémních podmínek a je dlouhodobě používán právě ve Skandinávii s extrémními zimami. Ovšem vhodný systém je třeba konzultovat s projektantem a výrobcem krytiny a případně i se statikem, pokud není střecha v dobrém stavu.