Jak rekonstruovat podlahu staršího kamenného domu?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká rekonstrukce podlahy staršího kamenného domu, druhý získání dotace na nádrž na dešťovou vodu a třetí správného rozúčtovávání tepla.

 

Dobrý den, potřebovali bychom poradit jak nejlépe vyřešit rekonstrukci podlahy u staršího kamenného domu. Současná situace je taková, že podlaha není nijak zateplená a jde od ní zima a navíc vlhko, proto jsme se rozhodli pro zásadní řešení s kompletním vybouráním. Vlhké zdivo budeme řešit podřezáním.

Dobrý den, uspokojivého výsledku lze dosáhnout pouze komplexním řešením. Bez osobní prohlídky lze dát však pouze obecnou radu. Pravděpodobně bude nutné celou stávající konstrukci vybourat do hloubky přibližně 40 cm. Pro eliminaci vlhkosti podél obvodového zdiva položit drenážní flexi potrubí s přívodem venkovního vzduchu a odvodem např. přes komínový průduch. Nové složení vrstev by bylo odspodu: vrstva makadamu cca 15 cm, vrstva kačírku 5 cm, podkladní beton tl. 5 cm, hydroizolace, na ni izolační vrstva ideálně z podlahového polystyrenu (EPS 100) tloušťky alespoň 10 cm, folie a horní betonová vrstva cca 5 cm, finální podlahová krytina. Takto vyřešená podlaha by měla zajistit tepelný komfort a odstranit nadměrnou vlhkost.

Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost získání dotace na pořízení nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. Mohli byste mi stručně sdělit, jaké jsou podmínky a co všechno to obnáší?

Dobrý den, dotace na využití srážkové vody pro zalévání jsou poskytovány prostřednictvím dotačního programu Dešťovka, oficiální stránky programu jsou: www.dotacedestovka.cz. Dotace na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady je určena pouze pro stávající domy, které se nachází v lokalitě ohrožené suchem. Ohrožení suchem znamená v tomto případě, že bylo od roku 2014 nutné v obci alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích; nebo veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech; nebo veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce. Případně lze ověřit v seznamu „suchých obcí“ zvěřejněném ZDE. Výše dotace činí až 20 tis. Kč + 3,5 tis. Kč/m3 nádrže. Součástí žádosti musí být tzv. odborný posudek, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci, kterou vám zpracuje dodavatel systému nebo projektant.

Dobrý den, můj dotaz se týká správného rozúčtování tepla. Konkrétně se jedná vytápění společných prostor sušárny v našem panelovém domě. Sušárna je sice společná, ale využívají jí pouze dva tři lidé z domu a nám ostatním přijde nespravedlivé, že se náklady na topení těchto prostor rozúčtovávají na všechny obyvatele. Názor nás ostatních je, že buď by náklady na vytápění měli platit ti, kteří prostory využívají, nebo by se měl radiátor zavřít.

Dobrý den, uzavření otopných těles v onom prostoru bych vám nedoporučoval, už jen z toho důvodu, že by pravděpodobně došlo ke změně tlakových poměrů v rozvodech a tím by bylo nutné provést opětovné vyregulování soustavy. Dále sušárna určitě sousedí s dalšími prostory, kde by došlo vlivem přerušení vytápění ke zhoršení tepelné stability, např. byt nad sušárnou by byl více ochlazován od podlahy apod. Využívat sušárnu mohou všichni obyvatelé domu, proto se na jejím vytápění také všichni podílí a nevyužívání prostor všemi by neměl být důvodem k uzavření otopných těles. 
Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku