Jak renovují střechy profesionálové?

Renovovat lze střechy a střešní krytiny všech typů. Renovací získají svůj původní vzhled, respektive jim navrátíme zašlou krásu, navíc však též výrazně prodloužíme jejich životnost.
Renovace střechy je tedy vlastně poměrně levným a přitom účinným způsobem zvýšení její životnosti (až o 20 let), ale i zamezení růstu mechů a lišejníků a odstranění problémů se zatékáním či netěsnostmi.

Hlavním prostředkem odborně provedené renovace střechy jsou kvalitní nátěrové hmoty (barvy), které jsou přímo určené k renovacím konkrétních typů střech (resp. materiálů střešních krytin). Nejprve je ale vždy třeba zhodnotit, zda je vůbec možné konkrétní střechu renovovat. To se provádí podle dodané dokumentace nebo prostřednictvím osobní návštěvy a posouzení stavu střechy.

Profesionálně lze renovovat střechy a střešní krytiny všech typů. Renovace zahrnuje prvotní důkladné očištění krytiny vysokotlakou myčkou, výměnu poškozených komponentů a finální nástřik vysoce kvalitními barvami. Nátěr zaručí, že bude střecha opět vypadat a sloužit jako nová.

Renovace a nátěry eternitových střech

Eternit je materiál tvořený cementem a vláknitým pojivem z azbestu (cca 10%). Eternit dosahuje dlouhé životnosti, dobré odolnosti vůči klimatickým vlivům a nízké hmotnosti, pro kterou je obzvláště ceněn. Jeho stinnou stránkou jsou však karcinogenní účinky azbestu, relativní křehkost a porézní povrch, který zvyšuje pravděpodobnost růstu mechů, lišejníků a výkvětu solí. Ovšem právě tyto nevýhody lze minimalizovat pomocí profesionální renovace speciálním nátěrem.

Renovace eternitových střech začíná zakrytím všech míst, která je třeba ochránit (okna, komín, korouhvičky, části fasády a další místa, která nesmí přijít do styku s vodou, penetrací či barvou). Následuje očištění eternitu vysokotlakou myčkou od prachu, nečistot a veškeré vegetace. Plocha střechy je tak připravena pro finální nástřik barvy. Poté se provádí kontrola a vyspravení krytiny, resp. výměna popraskaných eternitových šablon, hřebenáčů a vyspravení všech poškozených částí a komponentů. Střecha je poté penetrována, což zajistí zpevnění povrchu šablon a vyplnění mikropórů. Penetrace se nanáší v jedné vrstvě a je zásadní pro pozdější dokonalé a rovnoměrné přilnutí barvy. Bez penetrace by střecha mohla být flekatá a barva by se mohla odlupovat. 
Finální nátěr střechy je v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu nanášen až ve třech vrstvách. Je třeba, aby barva dokonale přilnula i ve spárách a aby byla vysoce odolná. Nakonec jsou odstraněny krycí fólie a proběhne úklid. Celý postup renovace eternitové střechy zabere v průměru 3 až 5 dní, je však závislý na klimatických podmínkách.

Renovace a nátěry plechových střech

Renovace navrátí plechové střeše její původní vzhled rychle a účinně. Dochází přitom k zakonzervování krytiny a s tím souvisejícímu prodloužení její životnosti až o dvacet let. Též renovací plechové střechy dochází k zabránění růstu mechů a lišejníků, načež bude střecha vypadat jako nová mnoho let. Z hlediska ceny přitom vychází renovace a nátěr plechové střechy přibližně na čtvrtinu oproti nákupu nové krytiny.

Postup je prakticky obdobný jako v případě střechy eternitové, ale s tím rozdílem, že je třeba ošetřit zrezivělé části ochranným nátěrem, odstranit odlupující se starou barvu a vyspravit poškozené klempířské prvky. Nátěr zkorodovaná místa zakonzervuje a zabrání korozi v dalším šíření. Následný nástřik plechové střechy se provádí bez potřeby penetrace (jde o kov) a provádí se ve více vrstvách (až ve třech). K nástřiku se používají špičkové airless stroje značky Storch. Obdobně se provádí i renovace střech alukrytových, resp. hliníkových.

Renovace a nátěry taškových střech

I střešní tašky (pálené i betonové) lze renovovat nátěrem (resp. nástřikem). I v tomto případě pak prodloužíme životnost střešní krytiny až o 15 let. Po zakrytí okolí střechy, očištění vysokotlakou myčkou, kontrole a vyspravení střechy následuje jednovrstvý penetrační nástřik, jehož úkolem je vyplnit mikropóry a zpevnit povrch střechy před aplikací barvy. Pokud bychom střechu nepenetrovali, mohla by být ve výsledku barva nesoudržná s podkladem. Nátěr se i v tomto případě provádí až ve třech vrstvách v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu. Do barvy je též možné přidat fungicidní přísadu zabraňující růstu mechů a lišejníků.

Renovace a nátěry asfaltových střech

Renovační nátěry střech jsou rychlou, efektivní a cenově dostupnou cestou, jak zamezit netěsnostem či zatékání, zároveň však podstatně prodlužují životnost střešní krytiny i celých střech a navrací jim krásný vzhled. A výjimkou nejsou ani asfaltové střešní krytiny v podobě šindelů či lepenkových pásů.
Zdroj: www.rooftec.cz
ROOFTEC - profesionální renovace střech Poslat poptávku