Jak se po Vánocích zbavit řezaného stromku Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Mnozí si doma nechávají stromek tak dlouho, dokud na něm jehlice ještě ve větší míře vydrží, jiní jej odstraňují co nejdříve. Většinou jsou však stromky likvidovány okolo Tří králů, tedy bezprostředně po nich. V tu dobu však již najdeme jehličí pomalu všude po bytě. 

Kdo si pořídil odolnou jedličku, bude mít doma nepořádku nejméně. Nejrychleji opadávají smrky, o něco odolnější jsou borovice.

Nejprve je třeba vybrat vhodné místo, kde nám nepořádek bude vadit nejméně. Ideální je samozřejmě balkon či terasa, ne každý je ale má. Na druhou stranu je nejméně vhodným řešením házet stromek z okna. Máte opravdu jistotu, že nikdo neprojede kolem, dokud nedopadne? Že se dítě nerozběhne od domu? Toto zjednodušení je opravdu velmi nebezpečné a navíc tím mnohého nedocílíme, stejně musíme sjet výtahem a stromek zlikvidovat.

Ideální je likvidace stromku v místnosti, kde není na podlaze koberec. Nepořádek pak snadno zameteme. Likvidujeme vždy až stromek odstrojený. Nejlepší položit na zem igelit, tím si usnadníme zametání či vysávání. Před likvidací je ale ještě třeba odstranit ze stromku všechny háčky, a že jich tam bývá. Děti především trhají čokoládové ozdoby a háčky nechají na svém místě.
Pokud chcete stromek přenést ven v celku, je nejlepší jej zabalit. Nebudeme pak cestou trousit jehlice. Pokud chcete stromek vhodit do kontejneru k tomu určeného, myslete na to, že se vánoční stromky často štěpkují a v tomto případě by nebyl kovový, plastový, ani jiný odpad na stromku vůbec žádoucí. To samé ale platí v případě, že jej chcete prohnat svým kotlem. Případně lze stromek po větvích nadrtit a přidat do svého zahradního kompostu. Zapomenuté háčky jsou také nebezpečné pro zvěř, pokud se rozhodneme stromek odnést do lesa. Slouží zde divokým zvířatům jako potrava.

V k tomu určeném kontejneru stromky končí nejčastěji ve městech. Určitě stromky neházejte do směsného odpadu. Zbytečně snižují kapacitu kontejnerů a prostě tam nepatří. Pokud není poblíž žádný speciální kontejner, odložte stromek vedle kontejneru na odpad směsný, případně vedle své popelnice. Případně jej postavte nejblíže k místu, odkud je nejčastěji odvážen odpad.
Pokud chcete vyhodit stromek umělý, zamiřte s ním rovnou do sběrného dvora. Umělé stromky nepatří ani do plastů, ani do směsného odpadu a neměli bychom je nechávat ani vedle kontejnerů.

Do kamen či kotle vkládáme stromek na části rozřezaný či rozsekaný. Nemá valný smysl pálit jej v zahradě vcelku. Dalším možným řešením je nařezat stromek na větvičky a ty použít k zakrytí záhonů. Spolu se stromkem též nezapomeňte včas zlikvidovat i ostatní součásti vánoční výzdoby přírodního původu. I ty začnou dělat čím dál tím více nepořádku.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com