Jak se před zimou postarat o jehličnany, co nesmíme zanedbat Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

I jehličnany si zaslouží péči na podzim, tedy před zimou, což je vlastně na většině území podle aktuálního počasí ještě nyní v prosinci. Obzvláště mělce kořenící druhy nemusí bez odpovídající péče zimu přečkat v dobré kondici a na jaře pak uschnou.

Jehličnany vysazujte ve skupinách, lépe odolávají

Nejméně péče vyžadují u nás původní jehličnaté druhy, které tvoří velké a vzrostlé stromy. Nejvíce péče vyžadují jehličnany exotičtější a to především zahradní kultivary menšího vzrůstu včetně druhů introdukovaných (introdukce = přesun nepůvodního druhu mimo jeho dřívější nebo současný areál přímou nebo nepřímou lidskou činností, Mlíkovský 2006). Ovšem zásadní je již samotná výsadba jehličnanů, ty je totiž třeba vysazovat v ucelených skupinkách, kde nejen vynikne jejich vzhled, ale též se zvýší odolnost. Solitérní jehličnany obvykle více trpí, zatímco ve skupině spolu vytváří kromě jiného i vhodné mikroklima. A právě to se příznivě podílí na dobrém růstu jehličnanů.

Zásadní je na podzim hnojení

Součástí běžné podzimní péče o jehličnany by také mělo být hnojení správným typem hnojiva, které zajistí dobrý růst i zdárné přezimování dřevin. Jehličnany naši péči na podzim potřebují, jinak nemusí přečkat zimu v dobré kondici a na jaře jim hrozí uschnutí. Obzvláště mladé jehličnany musíme před zimou přihnojovat a zalévat.

Podzim = hořčík a draslík

Hlavně správná podzimní výživa je klíčová. Používají se speciální hnojiva optimálního složení vhodného právě pro jehličnany. Tato hnojiva mají takové složení, aby podporovala vyzrávání pletiv a dřevnatění měkkých výhonů. Zvyšujeme tak odolnost před vymrzáním a žloutnutím a opadáváním jehličí. Hlavní složkou podzimních hnojiv určených jehličnanům jsou hořčík a draslík.

Dusíku se vyhýbejte velkým obloukem

Zásadně nesmíme na podzim používat hnojiva podporující růst rostlinné hmoty, kvetení a plození. Problematický je v nich především vysoký obsah dusíku, což je pro podzimní hnojení prvek naprosto nevhodný a v tuto dobu škodlivý. Podzimní přehnojení dusíkem vede ke značnému promrznutí rostlin v zimě, jelikož nově vyrašené výhony do zimy nevyzrají.

Nesmíme zapomenout ani na zálivku

Pokud již půda promrzne, nemohou jehličnany svými kořeny přijímat vodu, proto je jejich podzimní zálivka klíčová. Stejně tak ale v zimě, když mrazy poleví, oteplí se a nastává obleva. Pokud roztává dostatek sněhu, je zalévání zbytečné, pokud však oteplení vystřídá holomrazy či jen chudou sněhovou nadílku, zalévat bychom měli. V každém případě ale jehličnany i listnáče snáze přečkají zimu v dobré kondici, pokud je pře příchodem mrazů vodou dostatečně zásobíme. Pokud dostatečně prší, samozřejmě nezaléváme, je-li však podzim sušší, je zálivka zásadně důležitá. Nedostatkem vody jsou nejvíce ohrožené mladé dřeviny a keře krátce po výsadbě. Výpar a ztrátu vláhy může podporovat i vítr, proto volíme pro výsadbu jehličnanů, obzvláště těch menších okrasných, méně exponovaná stanoviště. Pomůže také zakrytí pytlovinou, jutou a nebo netkanou textilií.

Péče o jehličnany v květináčích

Na podzim též pečujeme o jehličnany v mobilních nádobách. Ty totiž vyžaduje výše zmíněnou péči ještě více než druhy vysazené v zahradě. Navíc je třeba mobilní nádoby tepelně izolovat, aby stromkům nenamrzaly kořeny, pokud je chceme přes zimu nechat venku (polystyren, juta, textilie…). Účinné je též zakopání i s květináčem do země. V mobilních nádobách mají dřeviny jen omezený prostor pro kořeny, jsou proto náročnější na přísun výživy. A jelikož obsah květináče snáze proschne, jsou náročné i na závlahu.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com