Jak se reguluje moderní topný systém? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Nejběžnějším způsobem regulace vytápění jsou termostatické hlavice na otopných tělesech, účinnější jsou však prostorové termostaty, ještě účinnější je pak ekvitermní regulace a na naprostém vrcholu stojí inteligentní systémy řízení domácnosti, které lze ovládat i ze zaměstnání či z dovolené – třeba u protinožců.

Termostatické hlavice

Nejběžnějším způsobem regulace vytápění jsou termostatické hlavice na otopných tělesech - radiátorech. Termostatické hlavice řídí množství ohřáté topné vody protékající radiátorem pomocí speciální náplně. Ta se podle teploty v místnosti roztahuje, čímž se zavírá či otevírá ventil. Termostatické hlavice udržují nastavenou teplotu v místnosti jako reakci na tepelné zisky a ztráty. Ovšem jejich značnou nevýhodou je poměrně dlouhá doba reakce - přibližně 20 minut a také ruční nastavování. Dlužno též dodat, že termostatické hlavice se používají pouze pro radiátory, čili jde jen o špičku ledovce.

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty dovedou zapínat a vypínat přímo zdroj tepla podle nastavené teploty v místnosti. Ty mechanické reagují pouze na nastavenou teplotu, ovšem termostaty elektronické jsou programovatelné. Můžeme si naprogramovat denní či týdenní cyklus a nastavit též případné změny teploty během dne. Je nasnadě, že úspory energie jsou díky nim značné.

Ekvitermní regulace

Ještě účinnější je regulace ekvitermní. Ekvitermní regulátor registruje teplotu v referenční místnosti, ale zároveň i teplotu venkovní. Udržuje konstantní teplotu v místnosti tak, že venkovní čidlo snímá skutečnou venkovní teplotu a ta je částečně statisticky upravena podle typu budovy a nastavené časové konstanty – hovoříme o ekvitermní křivce. Venkovní čidlo je doplněno čidlem teploty v referenční místnosti, podle kterého regulátor usměrňuje požadovanou teplotu topné vody v závislosti na nastaveném procentuálním vlivu teploty právě v referenční místnosti.

Inteligentní systémy řízení domácností

Ve starších domech je instalace těchto systémů problematická, ovšem u novostaveb a při komplexních rekonstrukcích budov je to úžasné řešení. Jde o nejsofistikovanější zapojení regulace vytápění do inteligentního systému řízení domácnosti. Můžeme regulovat teplotu ve více místnostech zcela individuálně, navíc ji lze koordinovat například se stínící technikou a dalšími technologiemi v budově. Tyto systémy jsou navíc povýšeny možností dálkového ovládání přes různá rozhraní včetně internetu či mobilu. Dosáhneme tak co nejúspornějšího provozu a co nejnižší spotřeby energií a to právě i v případech, kdy má budova více zdrojů tepla. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com