Sdílet
 
Terénní, zemní, výkopové práce

Jak se rekultivuje zdevastovaná krajina

Datum vydání: 12.11.2013 | autor:

Během těžby a dalších náročných technických činností dochází k devastaci velkých ploch krajiny. Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, při kterém se poškozená oblast navrací do původního stavu. Nepříznivé dopady na životní prostředí se snaží zmírnit změnou fyzických, chemických a biologických vlastností krajiny.

Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy
Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy
Modelace terénu Modelace terénu
Modelace terénu

Jaký je cíl rekultivace?

Cílem rekultivace je uvedení postižené oblasti do stavu, ve kterém může fungovat soběstačný ekosystém, a který by byl esteticky přijatelný. Rekultivací můžeme přeměnit vytěžené plochy na louky, pole a lesy, nebo terén upravit například s cílem vybudovat rekreační zázemí městských aglomerací.

Technická rekultivace

Technickou rekultivací modelujeme nový terén s využitím těžké techniky. Zavezou se těžební sloje, izolují se místa pro vodohospodářskou rekultivaci a modeluje se terén, během kterého se zemina přesunuje, ukládá, rozprostírá a hutní a naveze se skrývková ornice. Je nutné vědět, jak bude terén po rekultivaci využívaný. Podle toho se zvolí druh hornin, kterými se jednotlivé části budou zavážet. Nový terén by měl působit esteticky a vypadat přirozeně.

Biologická rekultivace

Při biologické rekultivaci oživujeme terén úpravou fyzikálních a chemických vlastností půdy, hnojením a dodáváním živin do půdy. Navazuje kypření, smykování, válcování a pěstování vhodných plodin. 
Rekultivace pozemku Družec Rekultivace pozemku Družec
Rekultivace pozemku Družec
Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy
Rekultivace pozemku v Roztokách u Prahy

Rekultivace podle využití ploch

Zemědělská rekultivace 

Při zemědělské rekultivaci se zakládají pole, louky, sady nebo vinice. Naveze a rozprostře se organická hmota, následuje zorání půdy, vláčení, smykování, setí přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a zatravnění či pěstování plodin.

Lesnická rekultivace

Lesnická rekultivace se provádí za účelem vzniku nových lesů. Vysazují se různé druhy geograficky a stanovištně původních dřevin.

Vodohospodářská rekultivace

Vodohospodářská rekultivace zahrnuje zatápění vytěžených lomů, obnovu říčních ekosystémů a úpravu a zvyšování vodní bilance.
Rekultivovaná krajina Rekultivovaná krajina
Rekultivovaná krajina
Skládka stavební suti Skládka stavební suti
Skládka stavební suti
Skládka rekultivační zeminy Skládka rekultivační zeminy
Skládka rekultivační zeminy

Rekreační rekultivace

Do rekreační rekultivace patří budování rekreačních oblastí, golfových hřišť, nebo třeba letišť. Někdy bývá součástí rekreační oblasti i rekultivační jezero.

Přírodě blízká rekultivace

Podstatou přírodě blízké rekultivace je ponechat průběh přirozenému vývoji. Lidský zásah je však nezbytný při zachování určité fáze vývoje ekosystému, kdy je potřeba odstraňovat některé dřeviny a invazní druhy, nebo například obnovit zarůstající tůně.

Ukládka přebytečné výkopové zeminy

Ekologicky nezávadnou přebytečnou výkopovou zeminu je možné využít jako vhodný rekultivační materiál. Zemina se ukládá na rekultivačních skládkách, deponiích a na stavbách terénních úprav v souladu s legislativními podmínkami pro ukládání výkopové zeminy na povrchu terénu (Vyhláška č.294/2005 Sb. a zákon č. 9/2009 Sb.). Místa pro ukládku zeminy musí být realizována na základě platných povolení podle legislativních norem.
Zdroj: www.fabp.cz
B & P spol. s r.o.

B & P spol. s r.o.

Praha, Zličín, Strojírenská 260/14, 15521
Tel: 257 951 428
Web: http://www.fabp.cz
E-mail: bohacv@fabp.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

B & P spol. s r.o.

Praha, Zličín, Strojírenská 260/14, 15521
Tel: 257 951 428
Web: http://www.fabp.cz
E-mail: bohacv@fabp.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak se rekultivuje zdevastovaná krajina"

Buďte první a napište komentář k  "Jak se rekultivuje zdevastovaná krajina"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE