Jak se v zimě postarat o ovocné stromy?

Zimní péčí vlastně připravujeme ovocné dřeviny na jaro a další vegetační období. Záleží však na počasí. Pokud je zima například suchá, s minimem srážek, vyplatí se stromy a keře zalévat, ovšem jen za oblevy, tedy když právě nemrzne. Pečovat je ale například třeba i o uskladněné ovoce a zeleninu.

1. Čistá zahrada

Čistá zahrada je základním předpokladem zdravého ovoce. Pokud tedy není zahrada „naplněna“ sněhem a my jsme její úklid nestihli beze zbytku na podzim, je dobré využít k úklidu každou vhodnou chvíli. Především je třeba odstranit ze země (padanky) i stromů všechny hnijící plody, které jsou potenciálním zdrojem nemocí. Zároveň též můžeme shrabat zbylé listí. Obzvláště je důležitá likvidace listí ze stromů, které byly napadené chorobami.

2. Čisté stromy

Je též třeba odstranit všechny suché, nemocné a poškozené větve, stejně jako starou borku. Tento odpad musíme spálit! Je proto dobré rozprostřít pod stromem plachtu především před strháváním borky (např. drátěným kartáčem). Následuje zimní řez koruny, ošetření míst řezu sadařským tmelem a ochrana kmenů například vápenným mlékem. Řez koruny je důležitý, aby mělo ovoce dostatek prostoru pro svůj růst a zrání a zároveň aby se strom příliš nevysiloval neplodnými výhony.

3. Staré a nemocné stromy

Staré a nemocné stromy, které již neplodí, nebo jsou jejich plody špatné jakosti, načež se tyto stromy stávají především útočištěm pro škůdce a choroby, je nejlepší pokácet, nahradit novou výsadbou. Pozor však – v době vegetačního klidu kácíme (do konce března), poté až vysazujeme. Určitě je při výběru sazenic dobré vsadit na odrůdy rezistentní vůči nemocem.

4. Vyžilá půda

Pokud pokácíme strom, určitě na toto místo nevysazujeme stejný ovocný druh. A pokud ano, je třeba vyměnit zeminu, což je fyzicky náročné i nákladné. Půdní vlastnosti pro stávající stromy zlepšíme vhodným hnojením a právě s ním se začíná již v předjaří. Výměnu půdy provádíme tak, že vykopeme jámu alespoň 1x1x1 metr, v případě peckovin postačí 0,5x0,5x0,3 m. Půdu je třeba alespoň obrátit a pořádně pohnojit, ideální je však například zcela nový, dobře uleželý kompost, přičemž vykopanou půdu použijeme například pro založení nového záhonu. Vypadá to trochu jako žonglování, ale vyplatí se!

5. Zavlažování

Ovocné dřeviny zavlažujeme především za suchých zim, ovšem jen za dní, kdy nemrzne, aby se voda vůbec měla šanci dostat ke kořenům. Ideální je stejně jako po celou sezónu voda dešťová, použít však můžeme i studniční a odstátou vodu z kohoutku. Kdo má dostatečně velkou podzemní jímku, vyhrává.

6. Štěpování

Pokud chcete některou ze svých osvědčených a rezistentních ovocných odrůd zachovat, je třeba právě v druhé půlce zimy odebrat štěpy. Vybíráme zdravé jednoleté výhony o síle tužky či o něco silnější, ideálně z jižní strany (zde je dřevo dobře vyzrálé). Kvalitní štěp má 3 až 5 pupenů a ten nejspodnější musí být na opačné straně, než je řezná rána.

Štěpy uložíme do nádoby s vlhkým pískem a umístíme do chladného sklepa, případně je uložíme do volné půdy na stinné a před větrem chráněné místo. Třeba u kmene stromu. Umístění u kmene je dobré kvůli identifikaci štěpů, pokud je odebíráme z více stromů naráz. Štěpy pak na jaře naroubujeme na vhodnou podnož nebo zestárlý strom.

7. Generativní množení

Ovocné stromy lze množit i ze semen, ovšem jde o postup náročný, který vyžaduje větší zkušenosti než samotné odebírání štěpů a roubování. Generativní množení se provádí především u krajových a starých odrůd. A pozor – většina semen ovocných stromů klíčí až několik týdnů po výsevu. Proto semena stratifikujeme, což urychlí klíčení. Na jaře semenáčky zasadíme do dostatečně velkých nádob a v dalším roce již lze sazenice vysadit na trvalé místo. Získáme tak pravokořenné semenáče s původními vlastnostmi odrůdy.

8. Ochrana před zvěří

Důležitá je také ochrana stromků proti okusu zvěří. Základ představuje nátěr vápenným mlékem, které odpuzuje zvěř a zároveň chrání kůru před popraskáním při výkyvech teplot. Na zahrádce v blízkosti lesa pak určitě použijeme drátěné pletivo či rohož. Dobrá je též ochrana pupenů plašítky před ptáky, třeba hliníkovými pásky šustícími ve větru a lesknoucími se na slunci. Zároveň ptáky podpoříme plným krmítkem a pítkem.

9. Uskladněné ovoce a zelenina

Hnijící a poškozené plody průběžně odstraňujeme, uskladněné ovoce a zeleninu kontrolujeme až do úplného zkonzumování.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com