Jak se zbavit vlhkosti ve starém domě?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká odstranění vlhkosti a chladu ve starém domě, druhý možnosti propojení topných okruhů a přitápění pensionu tepelným čerpadlem a třetí zateplení staršího kamenného domu.

Dobrý den, potřeboval bych snížit vlhkost a chlad v prostorách staršího bytového domu. Podloží tvoří štěrk, jíl a písek. Jaké by bylo vhodné řešení? Uvažuji provést podlahu sklepa oddělenou od podloží vzduchovou spárou odvětrávanou do komína pomocí drenážní hadice.

Dobrý den, stav vnitřního prostředí sklepa by měl odpovídat způsobu užívání. Pokud by byly ve sklepě pobytové místnosti, na př dílna či provozovna, byly by zřejmě nutné zásadnější úpravy spojené s větráním a vytápěním uvedených prostor. Pokud by se šlo cestou stavebních úprav, bylo by možnou variantou vytvoření celoplošné větrané dutiny ze systémů plastových tvarovek nebo vytvoření celoplošné větrané štěrkové vrstvy. Nutné je zajištění dostatečného proudění vzduchu. Nejvýhodnější je využití stávajících komínů k dosažení potřebného tahu. Základem řešení je zpracování alespoň koncepčního projektu na základě prohlídky provedené na místě.

Dobrý den, pro vytápění většího domu, který slouží jako penzion, máme instalován uhelný kotel o výkonu 100 kW. Pro ohřev vody pro užitkové účely je instalováno tepelné čerpadlo 20 kW s možností přihřívání 9 kW. V klimaticky nepříznivých dnech je někdy nutno kotlem přitápět. Bylo by vhodné propojit topné okruhy a v těchto dnech přitápět tepelným čerpadlem? 

Dobrý den, protože odběr teplé vody je nárazový a lze předpokládat, že v době mimo její odběr není výkon tepelného čerpadla využit, bylo by možno v této době využít tepelné čerpadlo k přitápění. Pro možnost využití tepelného čerpadla k přitápění bude nutno doplnit otopnou soustavu o další akumulační nádrž vytápěnou jednak kotlem a jednak tepelným čerpadlem. Provoz otopné soustavy řídit automatickou regulací.

Dobrý den, mám dotaz k zateplení staršího domu, vyzděného převážně z kamene. Jaký tepelně izolační materiál by bylo vhodné použít, aby nedošlo ke zvýšení vnitřní vlhkosti.

Dobrý den, pro zateplení uvedeného domu přicházení v úvahu následující tepelně- izolační materiály s rozdílným difuzním odporem. Difuzní odpor charakterizuje propustnost izolačního materiálu pro vodní páru. Je to bezrozměrná veličina, pro vzduch se udává hodnota = 1. Pro tepelné izolace je tato hodnota:

  • Polystyren 40 – 60
  • Šedý polystyren 30 – 40
  • Minerální vlna 1 – 5

Z porovnání uvedených materiálů vyplývá, že nejvýhodnější je minerální vlna s nejnižším faktorem difuzního odporu. Je tedy pro vodní páru nejlépe propustná Tepelně-izolační vlastnosti uvedených materiálů jsou téměř shodné. Nevýhodou minerální vlny je ale její cena.

Zdroj: www.eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku