Jak si stojí světlovody v porovnání se střešními okny? Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Světlovody Solatube® versus střešní okno. Zodpovíme, jak sbírají a přenášejí denní světlo, jak je rovnoměrný světelný tok, jak je lze stmívat a či je můžeme uměle osvětlit, jak větrají a naopak izolují vnitřní i vnější teplo, jak se integrují do střešního pláště, jaká je jejich údržba a další otázky.

Způsob sběru a přenos světla: + pro světlovody

Střešní okna světlo pouze propouští dovnitř, přičemž převážná část paprsků, které dopadají pod ostrým úhlem, se odráží. Množství slunečního světla, které proniká dovnitř střešním oknem, je proto závislé na orientaci oken a velikosti okenního otvoru. Podobně je to u střešních oken i s přenosem světla, jelikož to je pouze pasivně přenášeno do místnosti s osazeným střešním oknem. Střešní okna lze osadit pouze na vnější plášť budovy, respektive její střechy.

Zatímco světlovod je vybaven střešní kopulí Raybender® 3000, která využívá Fresnelovu čočku. Ta účinně sbírá přímé i rozptýlené denní světlo bez ohledu na orientaci slunce (respektive svou orientaci vůči slunci), snižuje počet odrazů světla v tubusu, čímž zvyšuje a stabilizuje výkon světlovodu v průběhu dne. Světlo je z čočky přenášeno do interiéru až do vzdálenosti 30 metrů při minimální ztrátě.

Čili světlovody umožní prosvětlit jakýkoliv prostor včetně těžko dostupných míst - variabilitě vedení napomáhají ohybové klouby 0-90° a funkčnosti doplňková zařízení jako světlo, stmívač a ventilace. Zatímco střešní okna nabízí osvit jen ve své blízkosti a vedení světla na vzdálená a nedostupná místa není možné.

Rovnoměrnost světelného toku: + pro světlovody

Střešní okna nejsou vybavena žádným zařízením pro rovnoměrný rozptyl světla, čili světlo proniká do místnosti a po místnosti „putuje“ zároveň s pohybem slunce po obloze. Tvoří se tak obrazce a odlesky na vybavení interiéru a ty se posouvají a mění. Rovnoměrné světlo dopadá do místnosti za difuzní (zatažené) oblohy a též pokud přímé sluneční světlo dopadá na opačnou část domu a konkrétní střešní okno je tedy ve stínu.

Oproti tomu jsou světlovody vždy horním osvětlovacím prvkem interiéru, kdy dochází k jednotné disperzi světelného toku přes stropní difuzér. Čili světlo je stále konzistentní, rovnoměrné a neoslňuje, přitom však ozáří interiér velmi účinně.

Přídavné osvětlení a stínění: + pro světlovody

Střešní okna logicky nemohou nabídnout umělé přídavné osvětlení, zatímco světlovody ano pomocí LED zdrojů světla. Je tak dosaženo dobrého hybridního osvětlení interiérů za tmy. Navíc jsou vybavené elektrickým stmívačem, který nabízí prostřednictvím vnitřních „křidélek“ možnost regulovat množství světelného toku až do optimálního světelného stavu. Světlovod tak lze zastínit v rozsahu 0-98%. Ovšem i střešní okna lze účinně stínit a to venkovní a vnitřní stínící technikou, přičemž maximálního zastínění dosáhneme venkovními roletami (až 100%).

Výhled z interiéru: + pro střešní okna

Světlovody nemohou na rozdíl od střešních oken nabídnout přímý vizuální kontakt s venkovním prostředím, výhled do okolí a krajiny.

Větrání

Světlovody nelze větrat běžným způsobem, naopak dobře izolují teplo, a to v obou směrech. Ovšem vzdušnou výměnu je třeba regulovat, čili k odvětrání slouží separátní ventilační jednotka, která pomocí elektromotoru a izolované ventilační hadice odsává vlhkost skrz střešní nástavec ven z budovy. Oproti tomu střešní okna nabízí mikroventilaci a nebo plné otevření, kdy dochází při větrání vzdušné vlhkosti a vydýchaného vzduchu k větším tepelným ztrátám.

Tepelné ztráty a tepelné zisky

Světlovody Solatube® nabízí součinitel prostupu tepla U = 0,8 (Brighten Up série) a 1,4 (Solar Master série) W/m2K. Oproti tomu střešní okna nabízí součinitel prostupu tepla U = 0,7 – 2,0 W/m2K. Vzhledem k větší ploše prostupu tepla ale dochází k vyšším tepelným ztrátám.

Hodnoty koeficientu přijatého tepla jsou u světlovodů 0,2 až 0,34, u střešních oken 0,49 u dvojskel a 0,16 u trojskel, přičemž opět záleží na celkové ploše.

Instalace do střešního pláště a jiných konstrukcí

Světlovody i střešní okna můžeme instalovat do všech typů střech, ale i do svislých stěn. Výběr střešních lemování přitom umožní integraci do každé krytiny a navíc je možné vytvořit střešní díly na zakázku. Ovšem při instalaci vyžadují střešní okna zásah do konstrukce střechy, kde je nutné vytvořit výměny apod. Oproti tomu světlovody nevyžadují strukturální změny v konstrukci střechy ani podhledu.

Provoz a údržba

Světlovody jsou zcela bezúdržbové a jejich provoz nevyžaduje žádnou, byť jen minimální námahu. V zimě se na kopulích navíc nedrží sníh – to by musela být střecha zcela zapadaná silnou vrstvou sněhu. Střešní okna ale v zimě zapadávají sněhem běžně, musíme je proto čistit. Co se týká odtoku vody, jsou ale světlovody i střešní okna vybaveny dostatečně, samozřejmě hovoříme o současných střešních oknech.

Životnost a zabezpečení

Světlovody i střešní okna mají obdobnou životnost, cca 30 let. Akryláty kopule světlovodu jsou navíc imunní vůči degradaci materiálu a polymerické odrazové plochy nekorodují a odolají teplotě až 125 °C. Odolnost povrchů střešních oken je vždy dána konkrétní materiálovou skladbou a povrchovou úpravou a ochranou materiálů.

Světlovody lze zabezpečit proti vniknutí ochrannou mříží či bezpečnostní zábranou, které se kotví nýty ke konstrukci střešního lemování, střešní okna lze zabezpečit ochrannou fólií.

Zdroj: www.solatube.cz
WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku