Jak si vybrat kamna Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Pro kamna je kromě jejich vzhledu a provedení, materiálové skladby, paliva, výkonu a dvířek důležitý především stav komína a vůbec fakt, zda dům komín má a jak tento problém vyřešit, ale i podklad, na kterém budou kamna stát, čili podlaha a též typ kamen (jednoplášťová, dvouplášťová atd.).

Bez komína to nejde

S výjimkou kamen na biolíh a nebo napodobeniny kamen, kdy v napodobenině ohniště bliká elektřina (ohniště může být simulováno např. i displejem), se bez komína neobejdeme a vyžadují jej i kamna plynová. Důležitý je technický stav komína (dlouho nepoužívaný komín vyžaduje revizi a často především vyvložkování), jeho výška a také průměr kouřovodu. Tato kritéria rozhodují o objem vzduchu, který je komín schopen odvádět, čemuž odpovídá maximální možný výkon kamen. Pokud dům není vybaven komínem, je nejsnadnější cestou instalace komína nerezového. Je rychlá a stavební zásahy jsou minimální. Navíc se takový komín stane vítaným oživením architektonického vzhledu mnohé budovy.

Nerezové komíny jsou vícevrstvé – skládají se z vnitřní vložky, izolace a vnějšího pláště. Nerezový komín lze kotvit na fasádu, ale lze jej též protáhnout interiérem a střechou. Tyto komíny jsou lehké, jejich instalace je variabilní (komínové těleso může uhýbat) a komín lze používat ihned po montáži. Čili když se například uprostřed zimy rozhodneme pro dodatečnou instalaci krbových kamen a komína, není to žádný problém a topit můžeme již za jeden den. Nerezové komíny mají v základních řadách průměry od 130 mm do 350 mm (atypické až 1000 mm) a tloušťku izolace 25 mm nebo 50 mm. Plášť komína navíc nemusí být zrovna z nerezu. V neprospěch těchto komínů hovoří mírně vyšší cena oproti komínům zděným, ovšem pokud připočteme cenu za stavební práce, znaménko se posouvá do plusu.

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci staršího komína, lze postupovat více způsoby, přičemž nejjednodušší je instalace komínové vložky, které může případně předcházet vyfrézování komína. 

Bez pevné podlahy také ne

V ideálním případě je třeba nechat odborníkem zkontrolovat stav podlahy včetně její nosnosti. Samozřejmostí je nehořlavý podklad, proto je třeba položit na dřevěné podlahy alespoň kousek plechu či skla apod, přičemž podložka musí kamna přesahovat alespoň o 10 cm ze stran a o 30 cm zepředu. Ideální je pro kamna umístění na podlahu s dlažbou.

Na prvním místě je materiál

Nejčastěji lidé kupují kamna litinová, ocelová a nebo kamna s obkladem, který může být též kachlový. Litinová kamna jsou nejodolnější a nejefektivnější, jelikož vydávají teplo i dlouho po vyhasnutí ohně. Ještě déle však vyzařují teplo kamna kachlová, ovšem náběh mají pomalejší. Nejprve vydávají teplo jen přes sklo. Nakonec však kachle sálají teplo i hodiny po vyhasnutí ohniště. Dejte si pozor na hmotnost kamen, čím jsou lehčí, tím je vyšší pravděpodobnost nekvalitního produktu. Kvalitní výrobek též poznáme podle vnitřní výbavy. Kamna vybavená šamotem budou zaručeně kvalitní.

Výkon nových kamen

Kamna využijeme k vytápění i občasnému (příležitostnému) přitápění a nebo jako doplňkový zdroj tepla, záleží ale na jejich výkonu. Pro staré a nezateplené domy je navíc třeba alespoň dvakrát takový výkon než pro zateplené novostavby. Výkon prostě vždy volíme optimální a to svépomocí a na koleni, bez jakýchkoli zkušeností, nedovedeme. Navyšováním málo výkonných kamen tato kamna zničíme (popraskají a pokroutí se díly) a naopak příliš výkonná kamna budou místnosti přetápět a nebo bude spalování v nich málo účinné, kamna a komín budou dehtovat atp.

Typ kamen

Základními typy jsou kamna jednoplášťová a dvouplášťová. Jednoplášťová sálavá kamna se rychle zahřívají a jsou vhodná pro menší místnosti. Dvouplášťová kamna se rozehřívají mnohem pomaleji, ovšem v mezeře mezi plášti se zahřívá vzduch a uniká do místnosti, čímž lze vytápět i přilehlé prostory, nejen místnost, ve které jsou kamna umístěna. Stačí nechat otevřené dveře.

Zcela samostatnou kapitolou jsou teplovodní či teplovzdušné vložky, díky kterým můžeme kamna napojit na stávající topný systém, či topný systém od nich rozvést. Teplovzdušné krbové vložky nejsou vhodné pro rodinné a bytové domy, jelikož je spolu s teplým a přepalovaným vzduchem roznášeno po místnostech vše nežádoucí – pachy včetně dýmu, prach a zvuky. I krbové vložky jsou vyráběné jako jednoplášťové a dvouplášťové.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com