Jak si vybrat střešní okna Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Ať už budujete podkrovní byt v novostavbě a nebo rekonstruujete na bydlení starší půdu, nezbude vám nic jiného než výběr střešních oken. Štíty nabízí jen omezené možnosti prosvětlení, ale i přívodu čerstvého vzduchu do podkroví. Na co nezapomenout při výběru střešních oken? Jaká kritéria jsou zásadní?

Vedle střešního okna je dalším řešením vikýř, ale ten se hodí jen do konkrétní zástavby a jen k některým typům budov. Častějším řešením je prostě střešní okno, jehož zásadními funkcemi je prosvětlení a provětrání podkroví, ovšem vedle toho jde též o vyřešení výhledu z podkroví a tedy správné umístění střešních oken ve střeše. Důležité jsou též tepelně izolační vlastnosti těchto oken včetně výběru zasklení, jejich materiálová skladba, ale také rozměry a způsob otevírání včetně zvoleného kování. Zajímat by nás také měla bezchybná funkce střešních oken bez rosení, zatékání a protahování (průvanu).

Rozměry střešních oken a umístění

V případě rozměrů nejde jen o rozměry jednotlivých střešních oken, ale o celkovou prosklenou plochu, která přivádí do podkroví přirozené denní světlo. Ta by měla činit 10 až 12,5 % celkové užitné plochy místnosti, přičemž součet šířky všech střešních oken by se měl rovnat 55 % délky místnosti. Vždy je přitom lepší použít více menších oken než jedno velké. Výška střešních oken pro změnu ovlivňuje hloubku prosvětlení místnosti, což nakonec souvisí i s lidskou psychikou. Výšku střešních oken přitom ovlivňuje i výška nadezdívky. Doporučuje se umístit spodní část střešního okna ve výšce 90 cm, což ale není často reálné, jelikož právě výška nadezdívky bývá okolo 1,1 metru. Výška horní hrany vychází v závislosti na výšce okna na cca 2,1 metru nad podlahou. A zde vyvstává další otázka, jak tak vysoko posazené střešní okno ovládat?

Otevírání střešních oken

Otevírání střešních oken se od těch běžných zásadně liší. Jeho způsob se volí podle výšky umístění oken nad podlahou. Zcela běžná jsou střešní okna kyvná, v jejichž případě zasahuje okenní křídlo do interiéru. Může pak překážet ve výhledu i při užívání místnosti. Proto je též nabízeno otevírání výsuvně kyvné v horní čtvrtině okenního rámu, kdy je okno i otevřené dostatečně vysoko nad podlahou a nezasahuje do interiéru. Dalším řešením jsou okna výklopně kyvná, kdy se okenní křídlo otevírá v horním pantu, což nám umožňuje absolutní volnost pohybu v prostoru okna i jeho okolí. Tato varianta navíc nabízí i celoobvodové kování. Křídlo je pak přesně uzavřeno po celém svém obvodu. Obzvláště u větších střešních oken je tento způsob otevírání klíčový, jelikož okna jsou pak natolik těsná, že jimi nemůže protahovat.

Okna mohou být ovládána mechanicky i elektricky včetně ovládání venkovních či vnitřních rolet a žaluzií. Pokud jsou okna špatně dostupná pro manuální ovládání, je ovládání elektrické klíčovým bonusem. Navíc lze toto ovládání spojit se systémy centrálního řízení domu a nuceného větrání.

Materiály střešních oken

Střešní okna jsou vlastně vyráběna ze stejných materiálů jako běžná okna fasádní, čili převažuje dřevo, ale i plast. Dřevěná střešní okna jsou klasikou, která spojuje vhodné estetické i funkční vlastnosti. Jsou však náchylná na zvýšenou vlhkost. Ta však naopak nevadí plastovým okenním profilům. Proto volíme plast do koupelen a kuchyní, což však neznamená, že zvenčí budou jiná okna vypadat jinak. Běžné je totiž jejich vnější opláštění plastem či hliníkem. Značný problém představuje vznikání kondenzátu, což lze omezit pouze velice dobrým celkovým součinitelem prostupu tepla střešním oknem. Střešní okna proto bývají vybavena kromě izolačního zasklení i takzvaným zateplovacím blokem, který zvyšuje vnitřní povrchové teploty oken. V létě nás naopak zajímá riziko přehřívání, což se řeší vrstvami, které prostupu sálavého tepla zabraňují. Největší jistotu ze všech dostupných řešení však představují venkovní rolety. Co se týká zasklení, platí, že pokud použijeme izolační dvoj či trojsklo na okna fasádní, měli bychom stejný materiál použít i u oken střešních. Střešní okna by dokonce měla být zateplena ještě lépe. Ovšem u střešních oken nesledujeme jen koeficient prostupu tepla zasklením, ale celým oknem.

Montáž střešních oken

U střešních oken jsou bezvadně řešené detaily ještě důležitější než u oken fasádních, proto je třeba, aby montáž provedla zkušená montážní firma se zkušeným a dobře proškoleným personálem. Střešní okna musí být správně napojena na střešní plášť, s čímž souvisí bezchybné napojení na hydroizolační a parotěsnou fólii pomocí parotěsného límce a zateplení zbylých prostor. Každé okenní křídlo pak musí být správně seřízeno.
Zdroj: www.anesta.cz, shutterstock.com