Jak si vyčistit komín svépomocí?

Od 1.1. máme povinnost nechat 1 ročně provést kontrolu komína. Na druhou stranu nám ale nově schválený "kominický zákon (vyhláška 91/2010 Sb.)" umožňuje čistit si komín svépomocí. Povinnost pravidelné úhrady kontroly komína (300 až 500 korun za komín běžného RD) je tedy vykompenzována možnou úsporou za jeho čištění. A je to celkem snadné. Stačí dodržet následující pravidla a mít potřebné vybavení.

Jakmile byla schválena vyhláška 91/2010 Sb., reagovala na ni veřejnost negativně. Při správné interpretaci však nejde o zásadní rodinný výdaj. Povinné kontroly komína jsou samozřejmě odlišné v případě provozů například pizzérií či restaurací s krbem (kontrola každé dva měsíce), některé bytové domy budou vyžadovat kontrolu dva krát ročně. Kromě komínů běžných RD bude povinná i pravidelná kontrola komínů chat nebo chalup.

Co smí provádět pouze kominík?

A nyní pozor, roční kontrolu smí provést pouze kominík a ten o ní také vystaví kontrolní zprávu. Stejně tak revizi komína po jeho rekonstrukci nebo stavbě nového a jeho uvádění do provozu.
Stejně tak nesmíte komín vypalovat. Jde o velmi nebezpečný zákrok, který smí opět provádět jedině kominík a předem musí datum, místo a čas vypalování nahlásit hasičskému sboru, pod který lokalita spadá.

Do kterého čištění komína se smíte pouštět sami?

Sami se pouštějte především do čištění tradičních zděných komínů či komínových stavebnic s vložkami pro kotle na tuhá paliva, které je při celoročním provozu dobré čistit 3 krát ročně a při provozu sezónním 2 krát (před sezónou a po sezóně). Jinak je ale povoleno i čištění komína pro kotel na zemní plyn (1 krát ročně), komínů pro tekutá média (3 krát ročně) a pro zdroje tepla do 50 kW.

Pohyb po střeše

Nejtěžší je při čištění komína vylézt na střechu a pohybovat se po ní. Pokud máme na střeše instalovaný střešní žebřík a komínovou lávku, máme vyhráno. Nebezpečný bude pohyb po nich pouze v zimě, kdy nám bude hrozit riziko uklouznutí. V každém případě se před lezením na střechu doporučuje jistit lanem. V ideálním případě na ni polezeme z půdy komínovým výlezem či světlíkem. Výlezy ke komínu jsou běžnou součástí domů. O těch bytových nemluvě, tam bychom se ke komínu dostali po žebříku kotveném na zemi jen těžko. Praktické je též přivázat při pohybu po střeše ke komínu pracovní nástroje k sobě, aby neupadly a nemohly zranit někoho pod střechou.

Čištění komína ze střechy

Mnohé komíny umožňují i čištění z půdy. Víceméně ideální je čištění ze střechy. Krátké komíny pak lze čistit i ze spodních komínových dvířek – u kotle. Takovému čištění se ale vyhněte v interiéru, zde naopak spodní dvířka před čištěním řádně zkontrolujte a utěsněte a poté komín čistěte ze střechy nebo z půdy.

Pořiďte si potřebné nářadí

Prvním krokem je pořízení nářadí. Připravte si kolem 1.000 korun. A co potřebujete? Kominický set s kartáčem (štosákovým) a tyčí (nastavitelnou) nebo takzvaný kominický strojek s lanem a takzvaným sluníčkem. Stačí v prodejně říci, že se chystáte sami vyčistit komín a prodavač vám zboží předloží, nebo je objedná. Nářadí pořídíte v běžném železářství nebo marketu pro kutily (hobby). Je nutné, aby měla čistící část nářadí průměr odpovídající průměru komína. U zařízení je navíc uvedeno, pro jaké dtruhy komínů se hodí - zda pro keramickou či nerezovou vložku. 
Pokud použijeme kartáče (štosákové) umístěné na pružné tyči, můžeme komín čistit shora i zdola (od komínových dvířek), to však lze jen u krátkých komínů. Použijeme-li strojek se sluníčkem, lze komín čistit jedině shora. Strojkem odstraníme dokonce i napečený dehet. Kartáčem nakonec můžeme vyčistit i kouřovod – rouru mezi kotlem a komínem určenou k odvádění kouře.

Nezbytné pomůcky a chemie

Nakonec budete potřebovat roušku (stačí běžná zdravotnická), abyste se nenadýchali sazí a zrcátko, kterým se do komína budete dívat. A vybavte se i vhodným přípravkem na mytí a chemickým čističem, který v kamnech nejprve spálíme a poté přestaneme topit. Běžně je k dostání takzvaný čistící špalek. Jeho spálením chemicky narušíme saze a čištění komína je následně jednodušší. Po spálení čističe však počkejte, dokud komín řádně nevychladne.

První kroky před čištěním komína

Pokud budete komín čistit ze střechy, je nutné odmontovat komínovou stříšku nebo hlavici, pokud je jimi komín vybaven. Zároveň je nutné utěsnit dvířka kamen umístěných v bytě, stejně tak kotle a zkontrolovat jejich správné uzavření.
Pokud se rozhodnete čistit komínovými dvířky, je nutné, aby podlaha v okolí komína nebyla hořlavá, v opačném případě musíme na podlahu pod dvířka položit podložku z nehořlavého materiálu, ideálně třeba plechu.

Čištění komína

Tyč s kartáčem nebo provaz se strojkem spouštíme při čištění ze střechy dolů a zase vytahujeme nahoru. Použijeme-li tyč, musíme stále přidávat její díly (prodlužovat ji) a postupně ji spouštět níž.
Pokud čistíme komín z komínových dvířek, postupujeme opačně, nejprve čistíme zespoda horní část a pak až spodní. Je nutné čistit pomalu, jinak se nám uvolněné saze mohou vyhrnout z kamen, prostě bychom je vytlačili. Ještě před čištěním navíc zkontrolujte, zda nejsou nad komínem či poblíž něj elektrické dráty, abychom se do nich při vysouvání tyče z komína netrefili. Pokud je komín hodně zanesený sazemi, musíme postup opakovat i několikrát.

Vymetení sazí

Připravíme si nádobu (ideálně plechovou), plechovou lopatku a smetáček. Je dobré položit pod dvířka podklad z nehořlavého materiálu i v případě, že jde třeba o betonovou podlahu, snadno pak vyvalené saze zameteme a podklad odneseme. Pokud jsou spodní dvířka v interiéru, neprohloupíme použitím průmyslového vysavače (jeho koupí vyřešíme i další problémy domácnosti, případně si jej zapůjčíme).
Saze vymetáme spodními dvířky komína. Tyto usazeniny je dobré vynést. Není to třeba při každém čištění, ale v případě nadměrně zaneseného komína určitě a u komína pravidelně čištěného jednou za rok a to vždy po ukončení topné sezóny. Spodní komínová dvířka najdeme pod připojením kotle nebo kamen do komína. A pozor! Saze jsou silně hořlavé.

Pokud v komíně objevíte dehet (mazlavý materiál, který se nám ze stěn usadí na čistícím nářadí), zavolejte kominíkovi. A v žádném případě neuvádějte do provozu komín, který je popraskaný či nakloněný. Nejprve je nutné využít služeb zedníka a poté je nezbytná revize komína – nového či rekonstruovaného.

Čištění kouřovodu

Pokud není možné kouřovod odmontovat, musíme jej vyčistit dvířky kamen. V opačném případě je dobré uvolněný kouřovod ve spodní části zacpat třeba novinami a vynést ven, kde jej teprve vyčistíme. Ideálně na místě, kde mohou saze zůstat, třeba rovnou do popelnice, nebo na kus igelitu, který pak i s nečistotami snadno shrneme. A nezapomeňte ani na řádné pročištění sopouchu (napojení kouřovodu do komína). Nakonec odstraňte použité ucpávky, vymeťte kamna a zatopením ověřte kvalitu tahu komína.