Sdílet
 

Jak si zařídit povolení na studnu?

Datum vydání: 21.01.2011 | autor:

Soukromý pozemek bez studny není jaksi úplný. Navíc studnou získáme téměř bezplatný zdroj pitné či jen užitkové vody. A kdo má zahradu, moc dobře ví, kolik by její zalévání vodou pitnou z vodovodního řádu stálo. Vlastní zdroj vody je prostě k nezaplacení. Jak ale získat povolení pro svou vlastní studnu?

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Stavební povolení

Každá studna je podle vodního zákona č.254/2001 Sb. stavbou. Proto je třeba vyřídit si před její realizací stavební povolení. Stavební povolení je nutné pro studnu kopanou, vrtanou i pro
pramennou jímku (nádrž vybudovaná u nadzemního pramene). Stavební povolení je nezbytné i v případě rekonstrukce již existující studny, pokud vodoprávní úřad po ohlášení plánované rekonstrukce rozhodne, že je natolik rozsáhlá, že stavební povolení vyžaduje. A nakonec je stavební povolení třeba i v případě, že chceme kopanou studnu prohloubit vrtáním.

Stavební povolení ale nepotřebujeme před realizací zkušebního vrtu. Lze je tedy vyřizovat až podle výsledků zkušebního vrtu, ale ještě před hloubením studny. Stavební povolení pro studnu vyřídíme na vodoprávním úřadě, jenž je součástí úřadu obecního.  
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Žádost o povolení stavby

Žádost snadno získáme na kterémkoli vodoprávním úřadu v tištěné podobě nebo v podobě elektronické na internetu, například ZDE. K žádosti je však nutné přiložit i další přílohy: územní rozhodnutí (v případě legalizace stávající studny není třeba, je nutné pouze pro studny nové), souhlas stavebního úřadu, doklad o vlastnictví nebo práv vztahujících se k pozemku, projektovou dokumentaci stavby + vyjádření hydrogeologa, rozhodnutí, stanoviska a případně vyjádření orgánů státní správy, kterých se budování studny týká, povolení k odběru vody, vyjádření vodoprávního úřadu a případně i plnou moc (pokud stavební povolení vyřizuje vámi zvolený zástupce).

Územní rozhodnutí vymezí stavební pozemek, studnu umístí a stanoví její druh i účel, podmínky pro její umístění a pro zpracování projektové dokumentace nezbytné k vydání stavebního povolení. Důležitá je i projektová dokumentace pro napojení studny na veřejnou infrastrukturu – rozvody vody v domě. Pokud je studna určena i k podnikání, je též nezbytné vyjádření správce povodí. Účastníky územního a vodoprávního řízení jsou kromě majitelů pozemku též obec, majitelé sousedních pozemků a staveb na nich a také každý, kdo prohlásí, že může být vydaným rozhodnutím omezen ve svých právech či povinnostech, dokud nebude prokázán opak. Účastníci vodoprávního řízení však nemohou dodatečně uplatnit námitky, které mohli uplatnit už v řízení územním.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Kdo musí mít POVOLENÍ K DOBĚRU VODY?

Jestliže vlastníte studnu a podzemní vodu z ní neodebíráte, povolení nepotřebujete. Týká se pouze subjektů, které vodu ze studny čerpají.

Nepodnikatelské subjekty, které chtějí budovat novou studnu, potřebují povolení k odběru vody, pokud byla studna vybudována po 1. 1. 1955 a dosud nedošlo k vydání rozhodnutí správního orgánu o odběru podzemní vody. Stejně tak je toto povolení nezbytné, pokud odebíráme vodu pro jiné než individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Majitel studny, která byla prokazatelně vybudovaná před 1.1. 1955 povolení o odběru vody nepotřebuje.

Podnikatelé musí mít zajištěno povolení o odběru vody, pokud studnu na svém pozemku využívají k podnikání, a to v případě, že neobnovili do konce roku 2007 povolení získané do 1.1. 2001 (odebírají tedy vodu načerno). Jestliže podnikatel má povolení, které získal od začátku roku 2002, pak jej obnovovat nemusí, 1.1. 2008 automaticky nezaniklo.

Stanislav Čihák

Praha, Vinohrady, Francouzská 29, 12000
Tel: 323 655 660
E-mail: cihakzakladani@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Stanislav Čihák

Praha, Vinohrady, Francouzská 29, 12000
Tel: 323 655 660
Mobil: 602 323 638
E-mail: cihakzakladani@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Jak si zařídit povolení na studnu?"

Celkem komentářů: 2

studna 24.10.2017, 16:34:15

jak daleko můžu stavět studnu od pozemku souseda

Malá pozornost na nutnost územnímu rozhodnutí pro 29.03.2015, 16:24:24

V textu je podle mne jen okrajově zmíněna potřeba územního rozhodnutí pro stavbu studny, které nutně předchází vodoprávnímu povolení studny. Článek tak vyznívá, že je potřebné jen ono povolení studny, o kterém je v článku popis podrobný. Mnohdy územní řízení je problematičtější a obtížnější než povolení studny. Zdeněk

Přidat nový komentář k  "Jak si zařídit povolení na studnu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE