Jak správně topit v krbu Zobrazit fotky zobrazit 22 fotek

Pořídili jste si krb a plánujete strávit zimu v jeho blízkosti? Abyste se mohli těšit z čistého plamene plápolajícího ohně, musíte v krbu umět správně zatopit a přikládat. Při topení v krbu záleží především na druhu dřeva, jeho kvalitě, vysušení a velikosti.

Správný výběr dřeva

Dobrá funkčnost krbu je závislá na kvalitě a složení dřeva, kterým v krbu topíme. Ideální je kombinace dostatečně proschlého měkčího a tvrdého dřeva. Rychleji hořící měkké dřevo podpoří rozhoření tvrdého dřeva, které hoří pomaleji a déle. V dostatečně roztopeném krbu pak můžeme hoření podpořit i kvalitními dřevěnými briketami.
Dobré hoření a správný tah závisí i na potřebném vyhřátí krbu a komína, proto je nejen nutné zatápět v krbu dostatečně proschlým dřevem, ale také zabezpečit přívod potřebného množství kyslíku. V uzavřeném krbu můžeme přívod vzduchu regulovat pomocí uzavíratelných průduchů a klapek ve vložkách, nebo využít automatickou regulaci. U otevřeného krbu musíme dát pozor, aby prudké rozhoření měkkých smolných třísek nezpůsobilo vystřelení žhavého uhlíku z ohniště do místnosti a následný požár. Praskání měkčího dřeva v otevřených krbech lze vyřešit přistavením ochranné mřížky. Ideální je najít správný poměr měkkého a tvrdého dřeva, který hoření usměrní.

Tvrdé a měkké dřevo

Tvrdé dřevo je dražší, měkké je levnější. Výhřevnost mají přibližně stejnou, avšak rozdíl je v tom, jak které dřevo hoří. Platí, že čím tvrdší dřevo, tím delší je doba hoření. Dobré je kupovat směs dřeva, kde asi čtvrtina bude tvořena dřevem měkkým, zbytek pak tvrdým. Rychleji hořící měkčí dřevo se postará o kvalitnější rozhoření tvrdého dřeva, případně můžeme přihodit i kůrovou či dřevní briketu. Tvrdé dřevo je pro vytápění domácnosti lepší, protože hoří pomaleji, dlouho sálá teplo a spotřebujeme ho méně. Mezi tvrdé dřevo patří dub, buk, jasan, javor a habr. Mezi velmi měkké dřevo řadíme smrk, borovici, vrbu a topol. O něco tvrdší, i když stále měkký, je modřín, ale i bříza a olše. Středně měkký je platan, kaštan a líska. 

Skladování dřeva

Je zbytečné skladovat poblíž krbu příliš velkou zásobu suchého dřeva, které pak zbytečně dál prosychá a ztrácí na výhřevnosti. Ideální je skladovat vyzrálé dřevo tak, aby už dále neprosychalo, a přinést si vždy jen provozní zásobu. Berete-li ze zásob méně proschlého dřeva, topte napřed břízou, která dokáže kvalitně hořet, i když není zcela vyschlá. Pokud nemáte dřevo kde uskladnit, kupujte takové, které je již vyschlé a rozhodně netopte čerstvým, mokrým dřevem. 
Dřevo je dobré zpracovat na polínka (respektive rozštípat metrované špalky) ihned po vytěžení a pak teprve sušit. Vyhneme se tak hnilobě, které mohou celé pořezané kmeny podléhat, a také jednotlivá polínka umožňují daleko lepší proudění vzduchu a tím i rychlejší prosychání.

Topení vlhkým dřevem

Čerstvé mokré dřevo obsahuje asi 50% vody, při jeho spalování se tvoří více sazí a dehtu, což krbu rozhodně neprospívá. Dehet se usazuje v komínovém průduchu a zvyšuje tak riziko vzniku požáru. Trouchnivé a mokré dřevo špatně hoří, čoudí, kouř zapáchá a dům se nevytopí. Navíc může dojít k nenávratnému poškození krbu. 
Pouze dobře vysušené dřevo dobře hoří a zajistí ekonomické vytápění. Nejlepší je topit dřevem, které bylo pokácené před dvěma nebo třemi roky a které je skladované pod přístřeškem s dostatečným přísunem vzduchu. 

Velikost polen do krbu

Čím je větší povrchová plocha dřeva, tím více spalitelných látek bude využito. To znamená, že špalíky naštípeme na menší polínka o průměru maximálně asi 10 cm, z nichž nebude tolik popela a ovzduší bude ušetřeno zbytečných škodlivin.

Jak roztopit v krbu

Pro podpal jsou vhodné smrkové nebo jedlové třísky nebo listnáče, protože neobsahují takové množství pryskyřice jako jehličnany. Pokud podpalujeme klestím, bude hořet lépe, pokud širší kulaté větvičky rozštípeme.
V krbu jednoduše roztopíme tak, že na horní stranu polínka položíme kousek tuhého podpalovače, který zapálíme, do tvaru pyramidy pokládáme třísky z měkkého dřeva a vše zaklopíme několika polínky z měkkého, popřípadě tvrdého dřeva.

Jak přikládat

Před přiložením nejdříve zastavíme teplovzdušný ventilátor na krbu (pokud je součástí krbu), poté otevřeme naplno kouřovou klapku a všechny regulace vzduchu. Pootevřeme dřívka, necháme kamna chytnout pořádný tah, po chvíli dvířka otevřeme naplno, přiložíme a dvířka zavřeme. Nastavíme opět regulační prvky na požadovanou intenzitu hoření a zapneme teplovzdušný ventilátor a krbovou klapku.

Kolik paliva přiložit

Pokud přikládáme za účelem vytápění, použijeme zásadně doporučené množství paliva, které je uvedené v návodu od výrobce. Pouze při tomto množství dosáhneme maximální účinnosti hoření. Při přiložení většího množství než je doporučené se vlivem vyšší teploty zvětší úniková rychlost spalin natolik, že nevyužité teplo vyletí komínem. Přikládáme-li s cílem pouze udržet teplotu v místnosti, můžeme přiložit i větší kus dřeva, který bude dlouho a příjemně prohořívat.

Regulace množství vzduchu při hoření

Regulace množství vzduchu do ohniště v průběhu hoření ovlivňuje intenzitu, délku a účinnost hoření, žárový proces a emise. Regulace se provádí buď ručně pomocí klapky - podle návodu výrobce krbové vložky, nebo pomocí automatické regulace hoření. Ruční regulace je závislá na přítomnosti uživatele –musíte být u krbu v pravý čas.