Jak izolovat dům stříkanou pěnou? Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Představujeme prvotřídní stříkanou pěnovou izolaci HONTER, která nabízí široké spektrum využití podle místa použití, čili od základů až po střechu, v interiérech i exteriérech (izolace fasád, základů, stropu, stěn, podlah, střech). Značka HONTER nabízí jako jediný dodavatel na evropském trhu plně certifikovanou řadu stříkaných izolačních pěn, vhodných pro konkrétní aplikace. Někam se hodí pěna tvrdá, jinam měkká, jinam s uzavřenou a jinam s otevřenou strukturou buněk.

Volit můžeme mezi pěnovou izolací s otevřenou nebo uzavřenou strukturou buněk. Izolační pěna s otevřenou strukturou buněk je vhodná pro místa, kde je kladen důraz na průnik vzduchu a vodní páry a k izolaci prostor s rozdílnými teplotami. Izolační pěna s uzavřenou strukturou buněk naopak představuje dokonalou vzduchotěsnou, parotěsnou i hydroizolační zábranu.

Co je uzavřená a otevřená struktura buněk?

Uzavřená struktura pěnové izolace sestává z milionů miniaturních uzavřených buněk, což vede k vysoce efektivním izolačním vlastnostem této izolace. Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk zajišťuje vysoce efektivní tepelnou a vzduchovou bariéru, je tuhá a pevná. Oproti tomu otevřená struktura buněk představuje měkkou izolační pěnu, která se skládá z milionu otevřených buněk o hustotě 8,14 kg/m3. Tato pěna se aplikuje jako tekutina, která během několika vteřin expanduje na sto padesáti násobek objemu tekutého stavu. Tato izolace je založena na vodní bázi, čili absorbuje vodu. Není přitom důležité, jak rychle a kolik vody absorbuje, nýbrž jak rychle voda izolaci opustí, čili jak rychle izolace dokáže vyschnout. Některé pěny s otevřenou strukturou buněk mají zpomalenou nasákavost, což má vliv na jejich vyschnutí. Jde o to, aby pěna vodu nasákla a pustila dál (vodou nasáklá izolace samozřejmě neizoluje). Pěna HONTER s otevřenou strukturou buněk má unikátní hodnoty v oblasti ABSORBCE dle normy ČSN EN 1609 - 0.97 (kg/m2) a faktoru difúzního odporu (propustnost vodních par) 2,8.

Pěna s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná izolace s uzavřenou strukturou buněk představuje nejlepší dostupný způsob zateplení. Poskytuje téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti pěnám s otevřenou strukturou buněk, její hodnota součinitele tepelné vodivosti je 0,0206 [W/(m.K)]. Tato pěna zabraňuje vzniku plísní, zpevňuje stavební konstrukci a řadí se do kategorie středně tvrdých pěn. Kompletně vyplní všechna (i těžce dostupná) místa, zabraňuje vzniku tepelných mostů a vytváří bezespárou izolační vrstvu.

Pěna s uzavřenou strukturou buněk je vhodná pro izolace základů, fasád, stropu, stěn, podlah, střech zevnitř objektu apod. Pěnu je přitom možné aplikovat od – 6 °C (aplikace je možná v průběhu celého roku). Izolace s uzavřenou strukturou buněk trvale drží na částech nosných konstrukcí a podkladech, které díky svým vlastnostem zpevní až 3x, přitom minimalizuje vzduchové tepelné ztráty, mnohonásobně zvyšuje úsporu energie, vytváří stabilnější vnitřní klima a též výborně izoluje hluk. Na základech a podlahách tato pěna vytváří bezespárou vodotěsnou zábranu, která stavbu izoluje proti průsaku vody. Hustota pěny činí přibližně 41 kg/m3.
Stříkaná pěna HONTER s uzavřenou strukturou buněk má mnohem lepší výsledky než skelná vata, dokonale zaplní každou prasklinu a štěrbinu, trvale přilne k podkladu, respektive ke každé stavební konstrukci. Důsledně utěsní nejen plášť budovy, nesmršťuje se, neprohýbá, nesedá si a zůstává neporušená po celou dobu životnosti domu. Již po několika minutách je pěna zcela vytvrzena a připravena k nanášení dalších vrstev (zdiva, betonu, anhydritové vrstvy při použití v podlahách, sádrokartonu nebo nátěrů). Tím urychluje výstavbu. Izolace s uzavřenou strukturou buněk aplikovaná nástřikem nevyžaduje od 5 cm silné vrstvy parozábranu! Materiál je zdravotně nezávadný, z pěny se neuvolňují žádné toxické látky!

Pěna s otevřenou strukturou buněk

Pěna s otevřenou strukturou buněk je především určena pro výplně dutin v suchých prostorách. Aplikuje se nástřikem a po vyschnutí dýchá. Lze je použít na výplně dutin ve stěnách, podlahách půd, k izolacím střech, zateplení dřevostaveb, roubenek a chat. Aplikace pěny je snadná a rychlá. Výběrem této pěny výrazně uspoříme náklady na energie, přičemž dosáhneme zdravějšího a pohodlnějšího bydlení.

Stříkaná polyuretanová pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk je navržena tak, aby vytvořila vzduchovou bariéru a zabránila tak průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř domu. Na druhou stranu však dýchá a propouští vodní páry (má vynikající difúzní odpor).
Pěnu s otevřenou strukturou buněk lze aplikovat od - 6 °C, čili vlastně téměř po celý rok. Tato pěna je dvousložková na vodní bázi. Má neměnné tepelně-izolační vlastnosti a lze ji aplikovat i na těžko dostupná místa a detaily, přičemž má výbornou adhezi k podkladu. Pěna je též maximálně ohleduplná k životnímu prostředí a neobsahuje žádné toxické látky.

Izolace HONTER se aplikuje s použitím speciálního technologického zařízení nástřikem dvousložkové kapaliny, která po nanesení na stavební konstrukci zvětšuje svůj objem 150 krát během několika sekund, čímž dojde k zaplnění všech a také těžko dostupných míst. Izolace je pružná, nesmršťuje se a je objemově stálá po celou dobu životnosti budovy.

Který izolační systém je lepší? S uzavřenou nebo otevřenou strukturou buněk?

Oba izolační systémy nabízejí významné výhody oproti běžně používaným izolacím jako je vata nebo foukaná celulóza. Izolace HONTER zamezí průniku vzduchu, vytvoří kompaktní vzduchovou bariéru, vyplní trhliny, mezery a těžko dostupná místa, má neměnné izolační vlastnosti. Pěna s uzavřenou strukturou buněk však navíc mnohonásobně zpevní podklad, nebo místo, kde je aplikována (například při zateplení stropu), zabrání průniku vlhkosti a má vynikající izolační vlastnosti v poloviční tloušťce oproti jiným běžně používaným izolacím. Oproti tomu pěna s otevřenou strukturou buněk řeší aplikace, při kterých by použití pěny s uzavřenou strukturou buněk nebylo vhodné.
HONTER Company s.r.o. Poslat poptávku