Jak ukotvit nový koberec na schody, aby opravdu držel a vypadal pěkně Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

V zásadě nejběžnější možností, jak položit koberec na schody a zajistit, aby k nim pěkně přilnul, je lepení. Jak to udělat správně a jaké se používají doplňky? A jaké existují další způsoby pokládky koberce na schodiště?

Koberce brání opotřebení schodišť a zpříjemňují chůzi po nich naboso. Po koberci navíc neuklouzneme tak snadno jako třeba po dlažbě, mokrém kameni, ale i dřevě. Ovšem pouze v případě, že je ke schodišti dobře upevněn. Koberec prostě dovede chladné schodiště s ostrými hranami a kluzkým povrchem proměnit na mnohem bezpečnější a často dokonce i pohlednější prostor. Navíc může schodiště potažené celoplošným kobercem plynně navazovat na další stejným kobercem opatřené plochy, což vypadá velmi pěkně. Stinnou stránkou je pak náročnější péče o koberec, tedy suché a v případě většího znečištění i mokré vysávání.

Lepení koberce na schodiště v krocích

1. Na jaké schody lze koberec položit

Schodiště musí být pro pokládku koberce rovné, ploché a nesmí na něm být zbytky předchozích podlahových krytin. Ovšem třeba takovou dlažbu stačí opatřit vytmelením spár. V mnoha případech je pak vhodné vystěrkování nášlapných částí schodů. Pokud povrch tmelíme či stěrkujeme (v podstatě jde o totéž, pouze se liší použitý materiál a vyrovnávaný podklad), je třeba nechat materiál zaschnout a vybrousit do roviny. Betonové a stěrkované schodiště je třeba před lepením penetrovat a penetraci necháme uschnout. Poté můžeme začít s lepením koberce.

2. Příprava koberce

Před pokládkou je třeba nechat koberec v interiéru aklimatizovat po dobu alespoň 24 hodin, nejlépe pak 48 hodin. Koberec se lépe přizpůsobí klimatu v místnosti. Jinou přípravu kromě správného řezu na potřebné rozměry koberec nevyžaduje.

3. Hliníkové či jiné ukončovací profily

Pokud chceme lepit koberec i v podobě soklu, je dobré namontovat nad schodiště v potřebné výšce hliníkové či jiné ukončovací profily. Ty hliníkové se montují před pokládkou koberce, je však též možné koberec na sokly nalepit a poté ukotvit přišroubovanými lištami.

4. Měření schodiště

Obzvláště starší schodiště mají stupně různých rozměrů. Na jejich měření potřebujeme papír, tužku a skládací metr, případně pásmo. Ideální je, pokud jsou stupně stejně široké a hluboké, to se nám však stane pouze u schodišť rovných a pokud možno novějších. Je dobré si jednotlivé změřené stupně očíslovat a to jak na schody, tak na papír, snadno pak přiřadíme jednotlivé dílce. Ovšem v případě schodiště rovného můžeme pouze uříznout pruh odpovídající délky správně na šířku a postupně jej lepit celý, je mnohem snadnější, rychlejší a výsledek vypadá lépe. Pokud budete koberec řezat, je třeba, aby nášlapy a podstupnice patřily vždy k sobě, jelikož budou mít později společný kus koberce. Při měření je třeba k vypočítané velikosti kusu koberce vždy připočítat 2 cm na šířku a na délku. Zaříznout lze nalepený koberec vždy. Obzvláště náročný je postup u točitých schodů.

Pro schodnice, čili boční pruhy se soklovou dlažbou, je třeba změřit délku a maximální šířku pro seříznutý kus koberce a pro jistotu ještě připočítat vždy 5 cm na délku a na šířku.

5. Řez koberce

Co se týká výběru vhodného typu koberce, snáze se zpracovává semišový koberec než smyčkový. Při samotném seřezávání koberce je pak důležitý směr vlasu. Musíme jej vyznačit šipkou na zadní stranu a kusy koberce pak řežeme tak, aby byl směr vlasu vždy směrem dolů. Zajistíme tak delší životnost okrajů koberce na stupních. K řezání koberce použijeme nůž s ostrou hákovou čepelí. Řezat vždy začínáme na zadní straně koberce, na kterou si zároveň vždy napíšeme číslo stupně a zaznamenáme směr vlasu.

6. Lepení koberce

Jelikož koberec musí na schodišti dobře držet, je třeba použít opravdu kvalitní lepidlo, které navíc odolá i v případě, že na koberec vylijeme nějakou tekutinu. Ideální je kontaktní lepidlo na koberce a schody. Lepidlo je třeba nejprve nanést na nařezané kusy koberce na jejich zadní strany, rozetřeme je špachtlí a počkáme, dokud neoschne (je na dotyk suché). Zde stačí tenká vrstva lepidla. Poté až nanášíme lepidlo odshora dolů (od posledního, nejvyššího schodu) a postupně lepíme koberec. Naráz je možné nanést lepidlo nejvýše na dva schody a dva díly koberce zároveň. U schodů opět počkáme, dokud lepidlo neoschne a poté až přiložíme koberec ke schodu a pořádně přitlačíme. Přitlačení se musí provést pořádně, aby lepidlo rozvinulo svou přídržnost. Poté můžeme přesahy uříznout nožem na koberce. Stejně postupujeme i u schodnic a soklů. Nechvátáme, pomalu postupujeme od posledního (nejvyššího) schodu níž a pokud daný den práci nestihneme, snadno budeme pokračovat další den, aniž bychom jakkoli omezili funkčnost schodiště. Lepidlo nám zareaguje a zaschne poměrně rychle.

Pokládka koberce na podložku

Pokládka na podložku je moderní a mnohem rychlejší způsob položení koberce. Podložka navíc zajistí měkčí došlap při chůzi po schodech, nejen usnadňuje položení koberce. Pohyb po koberci pak bude příjemnější. Tato pokládka se provádí metodou napínání. Podložka též zajistí, že koberec lépe vypadá a déle vydrží, má lepší zvukově a tepelně izolační vlastnosti, vyrovnají se drobné nedostatky podkladu, snadnější bude údržba a čištění koberce.

Při této pokládce se musí nejprve po celém obvodu nainstalovat napínací lišty, které je třeba nastříhat podle rozměrů schodiště. Na každý schod musí být nainstalovaná lišta s mezerou o šířce tloušťky (okolo 2,5 cm od rohu schodu). Pokud jde o točité schodiště, instaluje se pro lepší uchycení koberce ke schodišti napínací lišta i na stranu u zdi.

Mezi napínací lišty se poté nainstaluje zvolená podložka, vždy od jednoho konce ke druhému s převisem cca 5 cm. Podložku je třeba na několika místech zafixovat kvůli případnému posuvu. U podkladu betonového, keramického či kamenného se používá lepidlo, u dřevěného sponkovací kladivo. Spoje podložky je dobré spojit k tomu určenou páskou. 

Následuje instalace koberce na napínací lišty. Koberec se neřeže přesně, ale nechává se mu vždy vůle až 5 cm, což nakonec snadno zařízneme. Navíc to umožní zachycení koberce na zadní zkosenou hranu napínací lišty.

U točitého schodiště se koberec pokládá po jednotlivých schodech, u rovného pokládáme celý kobercový pás. Koberec v tomto případě nejprve zafixujeme na nejvyšším stupni a postupně upevňujeme a zamačkáváme do napínacích lišt.

Nášlapy na schody

Kromě pokládky přímo koberce je též možné pokládat na schody nášlapy. Vlastně jde o druh koberce určený na schody. Na každý schod připevníme jeden jediný nášlap. Jejich předností je, že když se nášlap poničí, snadno jej vyměníme. Nášlapy jsou z výroby opatřené samolepicí páskou a kovovou lištou.