Jak vnést v zimě barvu do zahrady

Zahrady v zimě postrádají barvy, tedy kromě zelené, již nám poskytnou neopadavé jehličnany a stálezelené keře. Květiny a dřeviny však v zimě nekvetou, jak tedy dostat do zahrady barvy? Pomocí dřevin s barevnou kůrou. Zima je sice ještě daleko, ale právě začíná období podzimní výsadby stromů a keřů. A pokud chcete v zimě v zahradě barvy, je třeba začít právě teď.

Pokud zima nepřikryje zahrady sněžnou bělobou, upadají do šedi, kterou tu a tam problýskne zeleň. Ovšem pohled na převažující holé větve opadavých listnáčů, trsy odkvetlých okrasných trav a spící travní plochy je neutěšený. A právě dřeviny s barevnou kůrou, kterou osvobodí opad listů, nám v zahradě namalují barevnější obraz.

Nejlepší je vytvořit z takových dřevin skupinky v místech, kam se nejraději díváme. Třeba u pergoly, jezírka, ve směru, kudy ze zahrady vyhlížíme do krajiny, do svého okolí. Nejznámější z dřevin s barevnou kůrou je bříza, ne nadarmo má ve svém jménu přívlastek „bělokorá.“ Ovšem dřeviny v zahradě mohou mít kůru též zelenou (zelenokoré), červenou (červenokoré), žlutou (žlutokoré), mohou však být právě i takzvaně světlokoré. Mnohé jsou navíc v době vegetace zdobné i svými listy, květy, ale i plody. Představme si vybrané dřeviny s barevnou kůrou jednu po druhé.

Zelenokorý javor jasanolistý (Acer negundo) se hodí spíše do větších zahrad jako solitér. Prodáván je i s pestrými listy, zdobnými v době vegetace. Tato dřevina je však náročná na závlahu a nesnáší sucho.
Zelenokorý, převislý jerlín japonský (Sophora japonica var. pendula) je zdobný zelenou kůrou, ale i svým zajímavým kaskádovitým tvarem koruny a pokroucenými větvemi. I ten se však hodí do větších zahrad jako solitér.

Dalšími zelenokorými druhy, ovšem vhodnými i pro menší zahrady, jsou některé svídy (Cornus sanguinea var. viridissima), čilimníky (Cytisus praecox, Cytisus scoparius), brsleny (Euonymus) a některé druhy kručinky (např. Genista tinctoria), která se hodí i do skalky, načež doroste jen okolo 60 cm a krásně žlutě kvete. Dalšími vhodnými druhy je v sezóně žlutě kvetoucí zákula (Kerria japonica) a štědřenec (Laburnum).

Svídy najdeme i mezi dřevinami s kůrou žlutou a červenou. Svída výběžkatá (Cornus stolonifera var. Flaviramea) nabízí jasně žluté pruty, ovšem největší výběr najdeme ve svídách červenokorých, které v zimě nepřehlédneme ani na nejzapadlejších stanovištích. Všechny svídy jsou otužilé, nenáročné, časně z jara raší a nádherně kvetou. Nádherná je pestrolistá svída Cornus alba ‘Elegantissima’ s vínově červenými pruty, případně varieta se žlutými listy Cornus alba ‘Spaethii’ a odrůda ‘Cardinal’, jejíž pruty mají růžové špičky. Červenokoré jsou též například japonské javory (acer) a javor dlanitolistý.

Vybrané svídy s barevnou kůrou

Cornus alba ´Sibirica´ – sytě karmínově červená
Cornus alba ´Keselringii´ – tmavě vínová
Cornus alba ´Elegantissima´ – vínově červená, bíle pestrý list
Cornus alba ´Spaethii´ – vínově červená, žlutě pestrý list
Cornus alba ´Cardinal´ – zelenožlutá, špičky růžově červené
Cornus sericea (stolonifera) ´Flaviramea´ – jasně žlutozelená
Cornus sericea (stolonifera) ´Bud´s Yellow´ – jasně zelenožlutá
Cornus sanguinea ´Winter Flame´ – oranžová, špičky červené
Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ – žlutozelená, špičky červené
Nádherné žluté odstíny přinesou do zahrady okrasné vrby (Salix). Je libo zářivě žlutou či zlatooranžovou? Nádherná je též žlutokorá vrba zlatolýčí (Salix alba var. Vitellina), kterou vyhledávají košíkáři.

Nejznámější ze světlokorých dřevin jsou břízy, ty však dosahují většinou příliš velkého vzrůstu a proto se hodí jen do velkých zahrad. Ovšem prodávají se i zakrslé a převislé kultivary bříz. Krásné jsou i takzvaně „pyžamové javory,“ které mají kůru po celý rok zelenobíle pruhovanou, zkrátka pyžamo. Javor Davidův (Acer davidii) doroste výšky až 10 metrů, javor pensylvánský (Acer pensylvanicum) dorůstá až 8 metrů.
Nejkrásnější jsou mladé, až dvouleté výhony, proto tyto dřeviny vyžadují pravidelný jarní řez. Starší pruty zkracujeme na cca 15 cm, aby stačily dorůst.

V každém případě však zapomeňte na živé ploty, pro tento účel se dřeviny zdobné kůrou nehodí. Naopak však budou se živým plotem dobře kontrastovat, stejně jako s neopadavými jehličnany a keři stálezelenými, které nejsou do živého plotu začleněny.

A pokud máte stěnu porostlou stálezeleným břečťanem, je předsadba dřevin zdobných barevnou kůrou naprosto ideální.

Zdroj: abecedazahrady.cz, ČESKÉSTAVBY.cz, wikipedia.org, shutterstock.com