Jak vybrat rostliny do akvária Zobrazit fotky zobrazit 18 fotek

Výběr akvarijních rostlin je ovlivněn velikostí akvária, výběrem ryb a také především faktem, zda chceme akvárium sladkovodní či se slanou vodou. Předpokládejme, že zakládáme běžné akvárium sladkovodní, jelikož do „mořského akvária“ se mohou pustit skutečně již jen zdatní akvaristé.

Velikost akvária je na prvním místě

Velikost akvária bude vždy ovlivněna velikostí prostoru, který máme k dispozici a druhy ryb, které chceme chovat. Vždy platí, že na 1 cm velikosti dospělé ryby potřebujeme 1 litr vody. Vždy je přitom lepší pořídit akvárium větší než menší a jeho minimální plocha by měla být 60 x 35 cm. Ovšem standardem jsou dnes již alespoň šedesáti litrová akvária o ploše 90 x 120 cm a například skalár vyžaduje větší tlak vody, čili naopak akvária vysoká o menší základní ploše. Akvárium umisťujeme nejlépe odvrácené od okna, jelikož sluneční světlo podporuje růst řas a také dezorientuje ryby (ryby vnímají horní část akvária jako místo s největším množstvím světla, avšak sluneční záření s tímto vnímáním pěkně zacloumá). Navíc je třeba akvárium ukrýt mimo běžný domácí ruch, aby ryby nebyly zbytečně stresovány. Ideálním pevným podstavcem pro akvárium je například alespoň 5 cm silná polystyrenová deska, která pomůže roznést rovnoměrně tlak vody na skleněné plochy akvária.

Proč umisťujeme do akvária rostliny

Rostliny mají v akváriu mnoho důležitých rolí, vytváří harmonické a klidné prostředí, baví nás odstíny a vytvořenými barevnými zónami, uklidňují a vytvářejí příjemnou dekoraci, především pak svou zelení. Navíc jsou nezbytnou součástí vytvářeného ekosystému, tvoří prostředí pro užitečné bakterie žijící na dně akvária a jsou účinnými filtry. Rychle rostoucí rostliny (např. Ceratophyllum demersum a rody Elodea a Egeria) odebírají vodě dusík a jeho nitráty a zlepšují tak její kvalitu. 
Samozřejmě funguje i u vodních zelených rostlin fotosyntéza, kdy se rostliny živí pro ryby nežádoucím oxidem uhličitým a vodě dodávají kyslík. Navíc se ryby v rostlinách ukryjí a získají tak žádoucí ochranu před stresem, pokud se cítí být či jsou ohroženy. Rostliny navíc fungují jako přirozená ochrana pro potěr a menší druhy ryb. Co se v akváriu děje, když zhasne světlo, to radši nechtějte vědět, byť jste si pořídili vzájemně snášenlivé druhy ryb. 

Osazujeme přední a zadní část akvária

Do přední části akvária se vždy zasazují rostliny nízkého vzrůstu – stejně jako v případě osázení zahrad a skalek. Je to logické, vyšší rostliny by v popředí zakryly výhled. Vybíráme takové rostlinky, jejichž maximální výška v budoucnu nepřesáhne 15 cm. Můžeme využít solitéry, ale i rostliny skupinové. Solitérní rostliny jsou náročnější na prostor a jsou robustnější, skupinové jsou sice subtilnější, ovšem celková hmota více rostlin vedle sebe vytvoří rybám mnoho schovávaček.

Rostliny vyššího vzrůstu se hodí právě do zadní části akvária, kde rybám neznemožňují pohyb, ovšem stanou se jim zde příjemnou ochranou. A právě pro tento účel se hodí rychleji rostoucí druhy rostlin, které produkují značné množství kyslíku a odebírají z vody škodlivé látky (např. Ceratophyllum demersum, Egeria densa). 

Zasazujeme akvarijní rostliny

Transport akvarijních rostlin se provádí nejlépe ve speciálních transportních pytlících. Pokud si však rostliny vyměňujete s přáteli, stačí i mokrý novinový papír.

Když si rostliny přineseme domů, nejprve jim zkrátíme nůžkami špičky kořenů a odstraníme zvadlé a poškozené listy. Ve dně akvária pokrytém jemným pískem a s různým podkladem (např. floredepot zajišťující rychlé zakořenění či jiný obdobný materiál) vyhloubíme prstem jamku, rostlinku opatrně zasadíme a zahrneme pískem. Kolem rostliny písek přitlačíme a rostlinku nakonec jemně povytáhneme vzhůru, čímž kořeny uvolníme a dáme jim správný směr – dolů. Po vysazení rostlin doplníme akvárium vodou cca 2 cm pod okraj.

Alespoň první měsíc je nejlépe nechat rostliny růst a nevysazovat do akvária rybičky (jestliže samozřejmě zakládáme akvárium nové). Často totiž čerstvě zasazené rostliny vytahají a jde to tak do nekonečna. Zajistíme však jinak všechny ostatní prvky akvária, jako by v něm ryby byly včetně osvětlení s časovým spínačem, filtrace a přísunu vzduchu a také včetně hnojení rostlin.

Akvarijní rostliny začneme přihnojovat po čtyřech až šesti týdnech. Hnojiva volíme podle toho, čím rostliny přijímají živiny, zda listy či kořeny. Správné hnojení je uvedené na obalech výrobků a s výběrem hnojiv nám pomůže prodejce. Některé rostliny mají navíc vysokou spotřebu oxidu uhličitého a proto pak musíme „hnojit“ i jím.
Jiří Sýkora - FYTOSEL Poslat poptávku