Jak vyřešit elektroinstalaci co nejlépe

Bez bezpečných a dobře fungujících elektroinstalací se neobejdeme. Elektroinstalace je hlavní součástí našeho domova a základem spokojeného bydlení. Elektroinstalace, která je upravena podle našich potřeb a stylu života, vyžaduje skvěle propracovaný odborný projekt a profesionální provedení osobami, které mají pro elektroinstalační práce potřebná povolení. Jak ale vše zařídit, abychom s realizací elektroinstalace měli co nejméně starostí, vše bylo provedeno podle platných norem a předpisů - a fungovalo, jak má? Řešením je elektroinstalace na klíč.

Co je elektroinstalace na klíč?

Plánujete stavbu domu či jeho rekonstrukci a nevíte, jak nejlépe vyřešit elektroinstalaci? Pusťte tyto starosti z hlavy a zadejte provedení kompletní elektroinstalace firmě, která ji na základě vašeho odborného projektu zrealizuje. Projektant navrhne podle vašich představ a plánovaného rozmístění zařizovacích předmětů nejvhodnější rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel. Odborná firma zajistí také kontrolu provedení v průběhu prací. Za odvedenou práci ručí a vy se nemusíte o nic starat.

Elektroinstalace v domě

Aby byl zajištěn bezproblémový provoz domu, je třeba zajistit velké množství různých elektroinstalací. Jejich součástí jsou zásuvkové a světelné okruhy, přívody pro jednotlivé spotřebiče (kotel, boiler, oběhové čerpadlo, sporák, elektrické přímotopy, podlahové vytápění atd.), rozvod televizních antén, počítačové sítě, domovního telefonu, zabezpečovacích a kamerových systémů a požární signalizace.

Plánování elektroinstalace

Při realizaci elektroinstalace je nezbytná spolupráce se zkušeným projektantem, který přesně pochopí a přenese do projektu naše přání a potřeby vyplývající z užívání domácnosti. Projektant musí znát plánované rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů, jaké druhy elektrospotřebičů chceme používat a kde budou umístěny. Elektroinstalace navržená v souladu s naším životním stylem nám zajistí pohodlné a bezproblémové užívání všech spotřebičů a kvalitní osvětlení.

Montáž svítidel

Důležitou součástí zařízení interiérů i exteriérů je osvětlení. Jeho způsob a intenzita ovlivňuje naši náladu, fyzickou rovnováhu a celkovou pohodu v domácnosti. Nevhodné osvětlení, které nás oslňuje nebo jinak ruší, může vést k naší podrážděnosti, únavě očí i bolestem hlavy. Osvětlení musí být navrženo podle užitných požadavků jednotlivých prostor – jiné osvětlení potřebujeme v kuchyni a jiné například v předsíni nebo v ložnici. Jaké jsou tedy důležité faktory při jeho realizaci? – Velikost místnosti, vhodné umístění, intenzita osvětlení, barva světla, podání barev a IP krytí (konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů).

Zásuvky

Projektant musí předem znát rozmístění a přesné umístění zásuvek. Není vždy nutné ani žádoucí instalovat zásuvky v linii očí. Mnohdy tak příliš viditelně umístěná zásuvka zkazí celkový dojem z jinak pěkně designově vyřešené místnosti. Zásuvky můžeme instalovat do spodní části, nebo využít panelové zásuvky, které se umísťují téměř na podlahu a jsou součástí lištových podlahových systémů.

Spotřebiče a jejich příkon

Aby projektant mohl navrhnout zásuvku s maximálním příkonem, je velmi důležitý příkon budoucích spotřebičů. Na příkonu závisí, jak bude elektroinstalace pracovat. Příkon je uveden na štítku, kterým jsou všechny elektrospotřebiče označeny. Projektant také musí vědět, jaké druhy spotřebičů budou k zásuvkám připojeny a toto zohlednit při návrhu elektroinstalace, aby nedošlo k výpadku jističů, zapojí-li se několik elektrospotřebičů najednou. Montáž zařízení smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Po instalaci spotřebiče je třeba provést měření, která se zaznamenají do záručního listu i se jménem osoby, která měření vykonala. Instalací a připojením elektrických spotřebičů kvalifikovaným elektrikářem máme jistotu, že nám bude zařízení správně a bezpečně sloužit, navíc často bývá podmínkou uznání záručních oprav výrobcem.

Podlahové topení

Pro vytápění je dnes s oblibou využíváno komfortní elektrické podlahové topení. Především u dobře tepelně izolovaných staveb je z hlediska pořizovacích a provozních nákladů ideálním řešením. Topíme-li pomocí elektřiny, přidělí nám distributor topný tarif, v rámci kterého je nám elektřina účtována 20 hodin denně v nízkém tarifu a máme tak 20 hodin denně levnější energii i pro všechny spotřebiče v naší domácnosti. Při návrhu podlahového vytápění vycházíme z tepelných ztrát objektu a podle toho systém dimenzujeme. Výběr vhodného topného prvku se odvíjí od skladby a typu podlahové krytiny. Například pod dlažbu jsou vhodné topné rohože a pod plovoucí podlahy topné fólie. Podle způsobu vytápění a nášlapné podlahové vrstvy se dimenzuje topný výkon.

Revize elektroinstalace

Po provedení elektroinstalace vám revizní technik vystaví revizní zprávu, která může být tvořena několika částmi. Instalujete-li hromosvod, je nutná i revize hromosvodu. Při provedení elektroinstalace v bytě nebo domě potřebujete revizi pro kolaudaci i pro sebe, abyste měli jistotu, že elektroinstalace je skutečně funkční a bezpečná. Pokud provádíte úpravy odběrného místa, nebo přesouváte elektroměr, potřebujete revizi odběrného místa, kterou vyžadují rozvodné závody. Revizi elektroinstalací je nutné v zákonem stanovených intervalech opakovat. Doporučený termín příští revize je uveden na revizní zprávě. Revizní zpráva je důležitým dokumentem i pro případ pojistné události.

Zdroj: www.elkema.cz
Bedřich Kettner - ELKEMA Poslat poptávku