Jak vyspádovat plochou střechu Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Staré ploché střechy často vykazují mnohé poruchy a jednou z nich je právě nedostatečný spád, díky čemuž se na střechách drží voda a způsobuje poškození střešního pláště, již tak nedostatečného. Fatální následky pak přichází v zimě, kdy voda zamrzá a porušuje střešní plášť právě změnou svého skupenství. To ale není jediný problém starých plochých střech. Dalším je nedostatečné zateplení. 

Ploché střechy bytových, ale i rodinných domů a jiných budov vyžadují důkladné vyspádování a s tím související odvod srážek, ale i zateplení a účinnou hydroizolaci. Představujeme materiál, který pomůže se spádováním a zateplením plochých střech starších budov i novostaveb. Tímto materiálem je lehčený beton Ekostyren, který spáduje i zatepluje.

Proč musí být ploché střechy vyspádované

U novostaveb se správný spád ploché střechy provádí vždy, ale většina vodorovných konstrukcí střech především starších bytových domů nemá vytvořené dostatečné spády. Dochází proto ke špatnému odtoku dešťové vody a tvoří se zde často kaluže, které snižují životnost hydroizolací, obzvláště v zimě, kdy voda zamrzá. Vyspádování povrchu ploché střechy je proto klíčové, stejně jako zateplení střechy a aplikace hydroizolační vrstvy. A právě použití materiálu Ekostyren, který vytvoří spád, zároveň má však tepelně izolační schopnosti, se jeví jako ideální řešení.
U novostaveb se na betonový základ aplikuje spádová vrstva z Ekostyrenu, ta se nechá vytvrdnout, napenetruje se asfaltovou penetrací a již můžeme aplikovat asfaltové pásy (podkladní pás + modifikovaný pás), případně hydroizolaci ze speciální svařované PVC fólie. Hydroizolaci lze aplikovat přímo na spádovou vrstvu z lehčeného betonu, což je obrovská výhoda. Toto řešení je vhodné pro ploché střechy domů bytových, rodinných, ale i jiných typů budov, pro rekonstrukce i novostavby.

Lehčený beton Ekostyren

Lehčené betony obsahují speciálně upravenou drť pěnového polystyrenu, která je snadno mísitelná s vodou, cementem a pískem. Lehčený beton si snadno připravíme ručně, v míchačce nebo domíchávači, přičemž může v konkrétních případech plochou střechu nejen vyspádovat, ale i dostatečně tepelně izolovat. Ekostyren je prostě lehčený beton, který hřeje, resp. izoluje teplo. A pokud je přesto tepelně izolační schopnost materiálu pro konkrétní účel nedostatečná, není problém přidat na vyspádovanou plochu ještě další tepelný izolant (např. z  polystyrenových desek) a na něj až aplikovat hydroizolaci.

Aplikace Ekostyrenu na původní hydroizolaci

Lehčený beton lze navíc při rekonstrukcích střech aplikovat přímo na původní hydroizolaci, nemusíme ji proto odstraňovat, čímž ušetříme. Díky nízké hmotnosti lehčeného betonu navíc minimálně zatěžujeme konstrukce budov a získáme dokonalý podklad pod hydroizolaci. Polystyrenbeton však není určen jako nosný prvek, pouze jako prvek výplňový a tepelně izolační. Je však třeba dodat, že většina plochých střech bytových domů není uvažována jako pochozí.

Přednosti Ekostyrenu

 • Rychle tuhne (další vrstvu lze aplikovat za 24 hod.)
 • Má až 30 krát lepší tepelně izolační schopnosti než beton
 • Při tloušťce 5 cm sníží hladinu kročejového útlumu o 12 dB (500 kg/m3)
 • Má dobré mechanické vlastnosti při malé objemové hmotnosti
 • Dosahuje nehořlavosti stupeň A1 od 900 kg/m3, nesnadno hořlavý stupeň E do 700 kg/m3
 • Je vysoce elastický, pohlcuje rázy, je netříštivý
 • Odolává hlodavcům a plísním
 • Je hygienicky nezávadný (vhodný i pro interiéry)
 • Přispívá k ekologičnosti staveb
 • Je 12x lehčí než beton (200 až 900 kg/m3), při rekonstrukci není třeba zesilovat základy 
 • Lze jej v konkrétních případech použít jako podkladní vrstvu pod nášlapnou vrstvu, řadí se tak mezi špičku ve své kategorii 
Zdroj: www.ekostyren.cz