Jak využít přírodní kámen v zahradě, na domě i v interiéru Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Bez přírodního kamene bychom se dnes ani nemohli kochat většinou historických architektonických skvostů. Ale že se s tím lidé dříve příliš nemazlili. Například rozebrali rozpadající se hrad a z tohoto kamene začali stavět pro sebe, načež z hradu zbyl jen kopec, často ani ty základy nezůstaly. Tento fakt učinil současným i minulým historikům radost i strastné rýhy na tvářích. Za prvé mají o čem dumat, mudrovat a spekulovat, za druhé je pak mrzí, že hrad již nestojí, kde stál, ale stal se stodolou sedlákovou, farní zdí a chalupou chalupníkovou. Přírodní kámen přitom vlastně nikdy nevyšel z módy, dnes je však nabízen v až neuvěřitelných podobách obkladů, dlažby a dalších prvků pro zahrady, venkovní obklady, ale i do interiérů. Rozebírat sousedův hrad již nemusíte, kamene je dost a v mnoha variantách.

Dlažba a obklady z přírodního kamene si najdou místo v interiérech i exteriérech. Sice jsou dnes nahrazovány výrazně levnějšími a dosti věrnými imitacemi z betonu, ovšem kámen se prostě pozná a navíc je jeho odolnost mnohem větší, stejně jako je každý díl skládačky originálem, zatímco u betonové náhrady (tzv. umělého kamene) se opakují vzory a textury. Prostě jsou tyto prvky vyráběné v šablonách, zatímco přírodní kámen se těží a různými způsoby opracovává. Pravda, dnes již pomocí moderních technologií, kdy je manuální lidská práce minimalizována, ale s podobnými výsledky jako kdysi. A to dokonce již před tisíciletími napříč celým světem.

Široké možnosti využití, vždy originální vzhled

Přírodní kámen nám nabízí široké spektrum možností, jak a kde jej můžeme využít. Jeho hlavní předností je pak vysoká užitná hodnota. Tento ušlechtilý materiál s nenahraditelnými technickými vlastnostmi je prostě jen stěží napodobitelný. Ani kousek kamene na této planetě není zcela stejný. A to samé platí i pro obklady a dlažbu z přírodního kamene a další výrobky. Tvary, barevnost a kresba přírodního kamene jsou neopakovatelné, nenapodobitelné. Obzvláště pak sedimentární horniny (pískovce, vápence) umožňují sledovat řadu geologických procesů, které historicky formovaly vzhled konkrétního kamene.

Přírodní kámen nám nabízí originální, atypická řešení. A na výběr je mnoho druhů přírodního kamene. Kromě zmíněného sedimentárního vápence a pískovce se nabízí například mramor, břidlice, travertin, žula a další materiály. Přírodní kámen je kvalitní, odolný materiál dlouhé životnost, s nízkými nároky na údržbu a schopností výborné kombinovatelnosti s jinými materiály, ať již jde o dřevo, kov, sklo, keramiku a jiné. Je mnohostranně využitelný a poměrně snadno dostupný.

Přírodní kámen je různě opracováván do různých tvarů, velikostí, tlouštěk a barevných provedení. Nabízeny jsou povrchy přírodní, antické a leštěné, formáty nepravidelné i pravidelné, různé rozměry, hrany řezané či sekané. Ještě větší než nabídka typů dlažeb je pak nabídka obkladů.

Přírodní kámen dělíme do tří základních skupin

Horniny se dělí podle způsobu svého vzniku na magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). Magmatické horniny vznikají krystalizací magmatu a jejich struktura se odvíjí od posloupnosti krystalizace a postupného chladnutí taveniny. Patří mezi ne granit (žula), žulový porfyr, křemenný porfyr, bazalt (čedič) apod. Sedimentární horniny vznikaly odlišně - přemísťováním, usazováním a zpevněním zvětralých úlomků, chemickým procesem (srážením z roztoků) a nebo také biologickým procesem, při kterém docházelo k usazování vlivem biologického činitele. Obvykle vznikaly na zemském povrchu a nebo těsně pod povrchem za poměrně nízkých teplot. Patří mezi ně pískovce, vápence, jílovité břidlice, travertiny apod. Metamorfované horniny pak vznikaly přeměnou z různých hornin působením vysokých teplot, tlaků a prostředí (činitelům v zemské kůře, kterým byly vystaveny). Podoba kamene je závislá na délce a intenzitě působení těchto činitelů. Mezi metamorfované horniny patří krystalické vápence (mramory), fylity, granulity apod.

Nejen obklady, ale i desky, schodiště, fontány a jiné prvky

Nadčasový vzhled obkladů a dlažeb z přírodního kamene v interiérech i exteriérech z nich činí oblíbený a velmi vyhledávaný materiál. Nemění svůj vzhled ani po mnoha letech, případné spáry lze navíc obnovit, přitom se hodí do interiérů moderních, rustikálních a jiných, do města i na vesnici. Navíc se však u přírodního kamene nemusíme omezovat jen na obklady a dlažbu. Mohou z něj být i různé stavební prvky, doplňky, a to v domě, na domě zvenčí, i v zahradě. Fontána, pítko pro ptáky, sloup, zídka apod., v interiéru pak třeba i umyvadlo, kamenné desky kuchyňských linek, tedy jejich pracovních ploch, okenní parapety, stoly, schodiště apod.

Nesmrtelné obklady z přírodního kamene

Ale samozřejmě kamenné obklady tvoří spolu s dlažbou hlavní část nabídky kamenných prvků. Obkladové materiály z přírodního kamene jsou doslova nesmrtelné. Sluší fasádám, plotům i stěnám v interiérech, pergolám, sloupům i zídkám, báječně doplňují kamennou dlažbu či schodiště. Kamenné obklady mohou pokrýt celou fasádu, ale i jen její část, případně pouze sokl. To samé platí i o vnitřních stěnách, krbech apod. Mohou též zdobit jen na vybraných místech, třeba okolo dveří či oken. A dokonce jimi lze i imitovat kamenné zdivo, což je aktuální světový trend. V zahradách též najde uplatnění okolo bazénů a u bazénových lemů.

Obklady z přírodního kamene přitom dobře slouží i jako tepelná izolace, jejich použití obzvláště na fasádách proto zamezuje únikům tepla v zimě a především pak přehřívání interiéru v létě. Přitom je lze instalovat i na zateplovací systémy.

V interiérech lze přírodní kámen použít v obývacích pokojích, halách, ložnicích, kuchyních, koupelnách i toaletách. Použít lze nepravidelné kusy i pravidelné dlažební a obkladové díly. Přírodní kamen nás prostě může na našem pozemku a v domě provázet, kam se jen hneme.