Jak zabydlet půdu, která přesahuje půdorys domu?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká zabydlení půdy, respektive realizace půdní vestavby, druhý výměny starých oken za nová špaletová a třetí instalace fotovoltaické elektrárny.

Dobrý den, řeším zobytnění půdního prostoru, který je částečně nad venkovním prostorem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy, na ně předpokládám položím palubky na pero drážku, na palubky vytvořím rošt s tepelnou izolací z vlny a záklop z OSB desek. Pokud je takto skladba v pořádku, tak kam umístit parozábranu?

Dobrý den, pokud se jedná o strop s podlahou nad exteriérem, tak vámi uváděná skladba je v pořádku a parozábrana by měla být umístěna nad vrstvou tepelné izolace (pokud se nejedná o difuzně otevřenou skladbu), tak se parozábrana umisťuje z vnitřní vytápěné strany před izolační vrstvu).

Dobrý den, plánujeme výměnu oken ve starším cihelném domku. Sice nemáme od památkářů nařízená žádná historická okna, přesto bychom rádi nechali osadit okna špaletová, která v objektu kdysi původně byla. Jaký je váš názor na tento typ oken a jak nejlépe vyřešit detaily, aby byla okna nejen vzhledná, ale i funkční a izolační?

Dobrý den, špaletová okna jsou naopak i v dnešní době jedny z nejlepších druhů oken. Ideální varianta je z venkovní strany osadit rám s dvojsklem (s hodnotou U zasklení 1,1 W/m2.K) a z vnitřní strany jednoduché zasklení. Z venkovní strany kompletně (ostění, parapet i nadpraží) obložit cca 3 cm extrudovaným polystyrenem, abyste částečně eliminoval tepelné mosty.

Dobrý den, přemýšlím a fotovoltaické elektrárně na nevyužité střeše svého domu s tím, že bych energii prodával do sítě. Zkušenosti zatím žádné nemám, tak mě zajímá, jaké jsou podmínky a jestli to obnáší nějaká rizika.

Dobrý den, řešení fotovoltaické elektrárny s možným odprodejem elektřiny je možné vícero způsoby. FV elektrárny, které mají instalovaný výkon do 10 kWp, je možné provozovat bez licence energetického regulačního úřadu, pokud se nejedná o podnikání v tomto oboru. Co se týče provozování elektrárny, existuje zjednodušený režim nebo režim standartní.
Pro možnost zjednodušeného režimu jsou podmínkou: celkový instalovaný výkon max. 10 kWp; jmenovitý střídavý proud fázový max. 16 A; výroba je určena pro paralelní provoz s distribuční soustavou; není umožněn prodej přetoků; další podmínky pro zjednodušený režim jsou uvedeny ve vyhlášce 16/2016 v §1 b).

U standartního režimu je možné zpoplatnit přetoky elektřiny do sítě. Příjmy z přetoků jsou řešeny na úrovni smlouvy s obchodníkem elektrické energie, nejedná se tedy o příjmy z podnikatelské činnosti (pouze však do určité výše - dle zákona o daních). Pro připojení k soustavě se podává žádost na příslušném formuláři, někdy je též požadována studie připojitelnosti a samozřejmě je třeba mít i uzavřenou smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy.
Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku