Jak zateplit stěny z Porothermu

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká zateplení stěny z Porothermu, druhý ohřívu vody na chatě soláry a třetí možnosti získat dotaci na výstavbu bytového domu z programu IROP.

Dobrý den, vlastníme s manželem rekreační chatu, kterou jsme postupně zrekonstruovali k trvalému bydlení. Rádi bychom pro ohřev vody využili solární kolektory. Myslíte, že se to vyplatí a jaká bude orientačně cena? Je možné dostat i nějakou dotaci? Děkuji Vám předem za odpověď.

Dobrý den, pro ohřev vody lze využít jak fototermický (FT) tak i fotovoltaický (FV) systém. FT systém se navrhuje podle počtu osob (spotřeba cca 40 litrů na osobu a den). Jeden termický kolektor dokáže za ideálních podmínek ohřát přibližně 100 litrů vody, což znamená pokrytí pro dvě osoby. U FV systému je třeba instalovat panelů více, cca 4 – 8 ks s výkonem 250 Wp a boiler se dvěma topnými tělesy (jedno síťové a druhé pro stejnosměrný proud). Na oba systémy pro ohřev vody lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám až 35 tisíc Kč, ale jen za předpokladu, že se jedná o rodinný dům. Cena obou systémů bude velmi podobná.

Dobrý den, rád bych zjistil, jakou tloušťku zateplení je potřeba zvolit na naší stěnu z Porothermu tloušťky 40 cm v případě, že bych žádal o dotaci zelená úsporám? Jaký byste doporučili použít materiál a jaké jsou přibližné finanční náklady na zateplení fasády?

Dobrý den, typů zdiva Porotherm je celá řada, musel byste uvést konkrétní typ vašich cihel. Pokud budeme uvažovat typ Porotherm 36,5 P+D a omítky, tak ideální tloušťka zateplení by byla přibližně 10 až 12 cm. Tím konstrukce splní normou doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Co se týče materiálu, tak lze použít jak klasický polystyren (EPS 70 F) nebo minerální vatu, případně další materiály. Pro možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám, je nutné splnit určitá kritéria, která se prokazují výpočtem. Dotace pak činí 500 Kč/m2 zateplované plochy fasády. Celkové finanční náklady na zateplení v případě realizace odbornou firmou se mohou pohybovat v rozmezí 1000 až 1200 Kč/m2.

Dobrý den, obracíme se na vás s dotazem týkajícím se programu IROP. Lze z něj získat dotaci i na výstavbu bytového domu? Nebo je určen pouze na zateplení?

Dobrý den, aktuální výzva se vztahuje pouze na stávající bytové domy (4 a více bytových jednotek) a lze žádat na zlepšení tepelně technických parametrů (zateplení, výměna oken) a výměnu hlavního zdroje tepla. Na výstavbu nových bytových domů je aktuálně zaměřen program Nová zelená úsporám, který podporuje výstavbu s velmi nízkou energetickou náročností. Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení vyjmenovaných technických parametrů. Podpora je zde formou fixní částky 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Konkrétní informace o výzvě lze získat přímo na stránkách: www.novazelenausporam.cz.
Zodpověděl: Ondřej Pokorný, energetický specialista a konzultant ECČB 
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku