Sdílet
 

Jak získat čistou energii?

Malé vodní elektrárny – osvědčená technologie pro získávání čisté energie.

Datum vydání: 24.06.2005 | autor:
Malá vodní elektrárna není jen zmenšená verze velké vodní elektrárny. Vyžaduje speciální zařízení, aby splňovala základní požadavky na jednoduchost, vysoký výkon, co nejvyšší spolehlivost a snadnou, laickou obsluhu.
Hlavním požadavkem při využití vodní energie je vytvoření umělého spádu, aby voda vedená přívodním kanálem či potrubím do turbíny vtekla zpět do říčního proudu pod elektrárnou. Malá vodní elektrárna je především „silou toku řeky“ (není k ní tedy nutná výstavba velkých přehrad a nádrží).

Malé vodní elektrárny (MVE) v současnosti


Vodní energie je bezesporu nejrozšířenější a nejvíce vyvinutou formou využívání obnovitelných zdrojů energie. 22% světové produkce elektřiny pochází z vodních elektráren, z nichž mnohé jsou malé vodní elektrárny (MVE) o výkonu pod 10MW.

V Evropě je více než 17 400 MVE. Stanovená horní hranice pro MVE je v jednotlivých zemích různá (od 1,5 MW do 25 MW), nicméně instalovaný výkon do 10 MW začíná být obecně přijímán jako limit pro MVE a je uznán též Evropskou asociací malých vodních elektráren (ESHA – European Small Hydropower Association).

Malá vodní elektrárna je tvořena vodním dílem, vodním strojem (vodní turbína) a generátorem elektrické energie. Vodní turbína je složena ze tří hlavních částí:
 • z oběžného kola,
 • zařízení pro přívod k oběžnému kolu,
 • zařízení pro odvod vody od oběžného kola.
Při provozu MVE dochází v oběžném kole turbíny k  přeměně energie vody od oběžného kola v mechanickou energii, která je pomocí rotujícího hřídele přenášena na generátor.

Existují dvě hlavní kategorie turbín:
 • Rovnotlaké turbíny (zejména Peltonova)
  – proud vody je veden na rotor uzpůsobený tak, aby obrátil směr proudu, čímž se využije pohybová energie vody. Tento typ turbín je vhodný pro vyšší spád a „malé“ výpusti.
 • Přetlakové turbíny (nejvíce Francisova a Kaplanova)
  – se otáčejí, naplněné vodou, a vlastně uvolňují hydrodynamické zdvihové síly k pohonu rotorových lopatek. Tyto turbíny jsou vhodné pro střední až nižší spád a „střední“„větší“ výpusti.
Využívání vodní energie v Evropě i ve světě s přehledem vede v oblasti energetických technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to z hlediska instalovaného výkonu a výnosu energie. Předpokládaná životnost elektrárny může být až 100 let. V zemích EU, kde jsou elektrárny nejstarší, je 45% zařízení starších 60-ti let a 68% starších 40-ti let.

Malé vodní elektrárny a životní prostředí

Výroba energie v MVE v EU.
Výroba energie v MVE v EU.

Různé ekologické skupiny, jež vystupují proti MVE kvůli jejich lokálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí (převážně z důvodů narušení původního stavu řek), vyvíjejí nátlak na zvýšení počtu administrativních a ekologických překážek při udělování povolení pro nové projekty malých vodních elektráren. To brzdí vývoj v mnoha vyspělých zemích.

Tyto argumenty jsou nicméně často spojeny se speciálními případy a nemohou být platné pro MVE obecně. Nové technologie a vylepšené metody provozu stávajících MVE postupně snižují dopad na místní životní prostředí.

MVE mají také mnoho pozitivních vlivů na přírodu a společnost: nahrazují výrobu energie z fosilních paliv, při které jsou produkovány škodlivé emise jako skleníkové plyny a oxid siřičitý. Emise oxidu uhličitého byly sníženy ročně o 32 milionů tun a emise oxidu siřičitého o 105 tisíc tun. MVE také snižují riziko povodní. V určitých případech mohou MVE zvýšit diverzifikaci lokality.

Možnosti vývoje MVE

MVE mají ohromný, zatím nevyužitý energetický potenciál, díky kterému mohou v budoucnu významně zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie.

V této oblasti je stále velký prostor pro zlepšování a zdokonalování. Správná údržba a obnova stávajících elektráren by měly významně přispět k rozvoji MVE. V Evropě, navzdory poklesu produkce z MVE z 86% na 60% z celkové instalované kapacity zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, zůstanou MVE zdaleka nejvýznamnější oblastí.
Celkový potenciál vodní energie v jednotlivých světadílech.
Celkový potenciál vodní energie v jednotlivých světadílech.
V Evropě existuje v současnosti optimální nabídka technologií pro MVE, ale podmínky na místních trzích jsou obtížnější, a to i navzdory zaměření národních hospodářství na výrobu čisté energie. Narůstají administrativní a ekologické překážky, které je nutné překonat pro získání povolení na nové projekty MVE. Kromě toho je pro výrobce v EU nejlepší oblastí na domácím trhu obnova stávajících elektráren.

Ve zvyšování kapacity výroby energie v MVE jsou v Evropské unii nejaktivnější Německo, Španělsko a Řecko. V těchto zemích roste produkce elektřiny z malých vodní elektráren rychleji než v ostatních zemích EU.

Země mimo Evropu představují nové příležitosti pro export a výměnu technologií, které otevírají dobré perspektivy pro evropské výrobce; ekonomický růst a nárůst spotřeby energie budou mít hlavní vliv na vývoj vodní energetiky. Asie (zejména Čína a Indie) se pravděpodobně stane kontinentem s největším využitím vodní energie s předpokládaným výkonem 83 000 MW.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Zateplujeme dům a střechuZateplujeme dům a střechu

  Plánujete zateplení staršího domu a je tedy vaším cílem uspořit na energiích? Chcete dokonce zateplit novostavbu, abyste dosáhli nízkoenergetického či pasivního standardu? Chcete na zateplení stavby žádat o dotaci?

 • Čerpejte teplo ze SlunceČerpejte teplo ze Slunce

  Jak můžete uspořit energii potřebnou pro ohřev teplé vody i vytápění a přitom získat dotaci? Dotační program Zelená úsporám podporuje vybavení vašeho domu solárními kolektory. Ale POZOR, nikoli fotovoltaickými panely pro výrobu…

 • Program Zelená úsporám se otevíráProgram Zelená úsporám se otevírá

  S účinností od 17. srpna 2009 se program Zelená úsporám otvírá menším investicím (výměnám oken, zateplení střech, podlahy aj.), ale i komplexnímu zateplení panelových domů. A důvodů 'proč?' je hned několik.

Diskuze na téma "Jak získat čistou energii?"

Celkem komentářů: 2

Vždycky není každý bydlet v blízkosti malé vodní e 02.05.2013, 15:59:42

Mám dotaz.Článek se dobře čte a je poutavě napsaný.Bohužel,situace je docela jiná.7 měsíců v roce bydlíme v blízkosti vzdušnou čarou 100m od mve.Neznám kriteria a nejsem elektrikář.Píši to jako soused.Od 25.4 jsem se neště nevyspala,hučení a rezonance do skály,na které máme chatu
se nedá vydržet.Nevím ani jak se může dneska člověk proti takovým jevům bránit.Jsme zde již 43 roků a mve byla postavena v době po naší krásné revoluci.Nejdříve mesula zasahovat hyg.stan.s měřením.Pak se to docela ustálilo,že se dalo žít bez jakýchkoliv různic.Od loňského podzimu to opět začalo v daleko větší míře.Proto se ptám?Kam se obrátiti ke spokojenosti obou stran.Ostroh-Poustka u Fr.Lázn.

08.11.2013, 22:18:15

Zkuste kontaktovat povodí, na kterém se MVE nachází. Především to. V případě neúspěchu oslovte následující úřady, ti všichni mají s MVE něco společného při stavbách: krajský úřad, městský úřad, zkuste možná i hygienickou stanici (proměření vibrací, hluku atd.) a následně předejte na výše zmíněné úřady. Snad jsem pomohl. JC

Nahlásit příspěvek jako nevhodný

Přidat nový komentář k  "Jak získat čistou energii?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE