Jak získat dotaci na ekologičtější vytápění než uhlím a elektřinou?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká úspor za vytápění a ohřev vody plynem, druhý zateplení kamenného soklu a třetí dotace na ekologičtější vytápění než uhlím a elektřinou.

Dobrý den, v domě máme instalovaný kotel Protherm pro vytápění a ohřev vody a plynový sporák. Za období 1.1.2018 - 30.4.2018 nám přišlo vyúčtování na 6 MWh. Od května jsme u jiné společnosti a za období 2.5. – 31.8. nám přišlo vyúčtování na 10 MWh. Máme doplácet 4500 Kč. Uvedená spotřeba větší než v zimě. Jak máme postupovat?

Dobrý den, uvedená spotřeba 10 MWh je naprosto neúměrná. Toto vyúčtování je nutno reklamovat u současného dodavatele. Jako další postup hledat příčinu vysoké účtované částky. Příčin může být více, např.:

  • Únik plynu za plynoměrem - možný, ale nepravděpodobný. Možno ověřit zkouškou těsnosti.
  • Závada na kotli. Rovněž málo pravděpodobná. Jedná se o období ,kdy je kotel převážně mimo provoz.
  • Chybný odečet plynoměru. Byl vůbec odečet proveden? Podle čeho byla určena spotřeba?
  • Porovnat odečet plynoměru uvedený ve smlouvě se současným stavem. Případné nesrovnalosti reklamovat
  • Odečítat plynoměr několik dní po sobě. Určit tak přiměřenou denní spotřebu.
  • Vyžádat si ceník dodavatele. Porovnat údaje v ceníku s účtovanou cenou.
  • Pečlivě prohlédnout smlouvu s dodavatelem, neobsahuje-li nějaké poplatky za neplnění povinností ve smlouvě uvedených.
  • Nebude-li jednání se současným dodavatelem úspěšné změnit dodavatele.

Dobrý den, řešíme zateplení domu. Cihelné zdivo soklu je na přední venkovní stěně obloženo kamenem. Architekt navrhuje sokl zateplit, stavebníci navrhují sokl nezakrývat, protože je pěkný. Co bude lepší?

Dobrý den, z  hlediska tepelné izolace je lepší sokl zateplený. Pokud budou zateplovány obvodové stěny, mělo by být zateplení komplexní, aby se předešlo možnosti vzniku tepelných mostů. Bez osobní znalosti vašeho objektu lze dát ale pouze obecná doporučení. Možností provedení zateplení je několik. Pokud nejsou potíže s vlhkostí, lze zvolit kontaktní zateplení. V opačném případě lze zvolit předsazené zateplení s provětrávanou mezerou. Jako pohledovou úpravu lze zvolit různé druhy obkladů, např. i s imitací kamene.

Dobrý den, topíme hnědým uhlím v kotli DAKON 22, pokud nejsme doma tak v elektrickém kotli 14 kW. Letos chceme rekonstruovat kotelnu a uvažujeme o kotli na pelety nebo brikety. Je možnost dotace na instalaci ekologičtějšího topení?

Dobrý den, od září roku 2022 nebude možno provozovat v domácnostech neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Jako nový tepelný zdroj můžete použít automatický kotel na pelety s regulovatelností 30 - 100 % výkonu s pořizovací cenou 80 – 120 000 Kč. Na náhradu stávajícího kotle lze získat dotaci v rámci „kotlíkové dotace“ 80% nákladů, maximálně však 120 000 Kč. Provozní náklady u peletového kotle by byly cca 1,7 Kč/kWh.

Zdroj: www.eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku