Jak získat studnu Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Vlastní studnou, byť jen na užitkovou vodu, ušetříme spoustu peněz. A obzvláště za horkého počasí jako je to současné si uvědomíme a vštípíme hodnotu vody. A pokud někdo již studnu má a náhle vyschne, teprve v tu chvíli docení jejích služeb. Řešením může být i prohloubení stávající studny či její jiná úprava. Místo studny též lze vybudovat pramennou jímku. Ovšem bez ohledu na to, zda chceme studnu kopat, vrtat, zda chceme pramennou jímku, vždy potřebujeme stavební povolení. A dokonce mnohdy i v případě úpravy studny stávající. 

Pokud chcete upravovat stávající studnu, je třeba obeslat vodoprávní úřad a ten rozhodne, zda je stavební úprava natolik rozsáhlá, že bude třeba stavební povolení. A stejně postupujeme i v případě, že studnu teprve plánujeme vybudovat. K tomu jsou ale též třeba určité příhodné podmínky na vaší zahradě či jiném pozemku. Nejprve prostě musíme zjistit, zda je vybudování studny na pozemku vůbec reálné. Někdo začne proutkařem, ale v každém případě budete pro úřady potřebovat hydrogeologický posudek. Hydrogeolog též posoudí, zda vaše studna nevezme vodu sousedům a kde je pro ni na vašem pozemku vhodné místo. Proto se provádí takzvané zkušební vrty, na které není třeba žádné povolení. Pokud u hydrogeologa uspějete, je třeba získat tyto dokumenty:
  • Hydrogeologický posudek
  • Doklad o vlastnictví pozemku (pozemků), na kterém budete studnu stavět
  • Projektovou dokumentaci stavby
  • Vyjádření orgánů státní správy, kterých se stavba bude dotýkat (majitelé okolních pozemků, povodí, CHKO, životní prostředí a dokonce pokud jste v leteckém koridoru, tak i vyjádření střediska letového provozu)
  • Souhlas sousedů
  • Povolení k odběru vody
  • Vyjádření vodoprávního úřadu
Až teprve s těmito dokumenty má smysl navštívit stavební úřad, kde vám vydají územní rozhodnutí a poté i stavební povolení. A pozor, konkrétně „povolení k odběru vody“ potřebujete dokonce i pro studny stávající, které byly postavené po 1.1.1955. A pokud sice povolení již máte, ale bylo vydáno před rokem 2002, potřebujete nové, jelikož změnou zákona v roce 2008 stávající povolení zaniklo. 
A kolik to všechno bude stát? Při průměrně náročných geologických podmínkách pozemku můžeme uvažovat v případě vrtané studny okolo 30 až 40 tisíc korun, ale i více a veškerá povolení + vyhledání zdroje vody celkem až 15 tisíc korun. Zda je právě pro vás a vaše potřeby vhodnější studna kopaná či vrtaná, to vám vždy doporučí odborník. Kopané studny mají průměr 1 až 1,5 metru a jsou vhodné, pokud nemusíte kvůli vodě kopat příliš hluboko. Jakmile je však voda 10 až 12 metrů hluboko a hlouběji, doporučují se vrty. Kopané studny se běžně kopou 3,5 až 4 metry pod hladinu podzemní vody, pokud není tato voda mělká a nebo znečištěná. Vrty jsou též vhodné spíše pro menší odběr vody. Jejich předností je nízká náchylnost na znečištění vody.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com