Jaké jsou přínosy krbů s teplovodním výměníkem? Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Krby a krbová kamna běžně slouží jako doplňkový zdroj tepla (alternativa), ale i jako zdroj romantické atmosféry, vytváří útulné prostředí a přináší pocit tepla. Přitom však dovedou vytopit i celý interiér, což je zajímavé řešení obzvláště v době, kdy jsou domy zateplovány a nová výstavba má mít standard minimálně nízkoenergetický. Chce to však jedno – krbovou vložku a připojení k topnému systému!

V případě obezděných krbů jsou právě krbové vložky jejich základním funkčním prvkem, ovšem setkáme se s nimi i u některých krbových kamen volně stojících v místnosti. Krbová vložka zvyšuje topnou účinnost topidla, akumuluje teplo a díky teplovodnímu výměníku (může však být i teplovzdušný) ji můžeme připojit k topným rozvodům a radiátorům v domě. Proto pak lze krbem či krbovými kamny s teplovodní vložkou vytápět i celý dům.

Pro moderní krby a krbová kamna s teplovodní vložkou je typické kvalitní spalování a vysoká účinnost, která bývá u teplovodních vložek více jak 80%. Dosáhneme tak velice účinného vytápění s nízkými emisemi, čili též vytápění šetrného. Vedle toho však hraje svou roli i vzhled. Moderní krby s vložkou se snadno přizpůsobí vzhledu interiéru, načež se pak stávají pohledovou dominantou prostoru. Je však třeba sladit jejich tvar a materiál obložení se stylem vybavení interiéru. To samé platí i pro krbová kamna, ta však pouze vybereme a jednoduše připojíme ke kouřovodu. Oproti krbům s vložkou jsou kamna i výrazně levnější a tedy dostupnější.
Vytápění krbu či kamen s teplovodní krbovou vložkou je přitom velice jednoduché. Zatopíme a teplem z topeniště je současně ohřívána voda ve výměníku, který je nejčastěji součástí topidla, může však být i výměnný (resp. vyjímatelný). Topidlo s výměníkem je napojené na teplovodní topnou soustavu v domě, lze jím však zároveň ohřívat i užitkovou vodu.

Obvykle se však krbové vložky instalují v kombinaci s plynovým kondenzačním a nebo elektrickým kotlem, přičemž topná soustava se seřizuje tak, že se kotel při zatopení v krbu či v kamnech vypne. Kombinovat však lze teplovodní krbové vložky i s jinými zdroji tepla – solárně termickými kolektory či tepelným čerpadlem. V tomto případě dodává teplovodní výměník do topného systému (nebo i do zásobníku vody) cca 50 až 75% z celkového tepelného výkonu. V určitých případech však může teplovodní vložka obsáhnout výkon celý. A nebo naopak být pouze občasným doplňkovým zdrojem tepla.
Přitom výkon teplovodních krbových vložek se dělí na takzvaný výkon „do vzduchu“ (teplo, které je předáváno do prostoru, kde je krb instalován) a výkon „do vody“ (teplo, které je předáváno topné, ale i užitkové vodě).

Základním materiálem je při výrobě krbových vložek litina, případně ocelový plech, dále nerezový plech, šamot a sklo. Litinové krbové vložky jsou odolné vůči rezavění i vysokým teplotám. Navíc rychle produkují teplo ihned po zatopení. Vložky z ocelového plechu jsou opatřené šamotovou či vermiculitovou vyzdívkou. Jejich předností jsou široké konstrukční možnosti, díky kterým lze zdokonalovat účinnost spalování. Navíc je lze uzpůsobovat i po designové stránce. Životnost i kvalita krbových vložek z obou materiálů jsou navzájem srovnatelné.

Důležité je samozřejmě i prosklení dvířek, způsob otevírání a přikládání, doba hoření, systém spalování apod. Většina současných krbových teplovodních vložek je vybavena takzvaným terciárním spalováním (nejprve hoří samotné palivo, poté se přisávaný sekundární vzduch mísí s kouřovými plyny a dochází ke zplynování a sekundárnímu spalování těkavých plynů a prachových částic). Toto spalování zvyšuje účinnost krbové vložky a snižuje emise.
Při výběru krbu s teplovodní vložkou musíme hodnotit především účel používání a také častost tohoto užívání. V mnoha případech nakonec můžeme zjistit, že nemalou investici do krbové vložky vlastně ani nepotřebujeme. Pokud se navíc rozhodneme pro ohřev užitkové vody vložkou, není třeba pořizovat zařízení s vyšším výkonem. Nejprve je vyhříván bojler a poté až je teplo odváděno do topného systému. Potřebujeme proto jiný hlavní zdroj tepla v domě a krb se stává zdrojem doplňkovým, u kterého již vysoký výkon nepotřebujeme.

V každém případě ale vždy vybíráme zdroj tepla potřebného výkonu a účinnosti, odpovídajících našim představám a požadavkům. Hodnotíme proto velikost prostoru, který budeme vytápět (1 kW vytopí cca 25 m3 obytného prostoru), ale i tepelně-izolační vlastnosti domu. Potřebujeme prostě znát optimální výkon zařízení. Konečný výběr krbové vložky provádíme zásadně až po konzultaci s odborníkem.
U výrobku nízkého výkonu riskujeme, že obytné prostory nevytopíme dostatečně, příliš vysoký výkon naopak představuje přetápění interiéru a následné snižování výkonu. S tím je spojeno menší množství vzduchu v topeništi, zanášení komína, znečišťování zasklení a dehtování teplovodního výměníku. Pokud však zároveň pořídíme akumulační nádrž, vyšší výkon se nám může vyplatit. Do zásoby ohřátá voda vytápí dům i v době, kdy již netopíme (v noci či dopoledne následujícího dne). Teplota vody ve výměníku však nesmí být příliš nízká, aby nedocházelo ke vzniku nízkoteplotní koroze. Chladnější voda také způsobí usazování dehtu a sazí na teplosměnných plochách výměníku, což snižuje efektivitu ohřevu vody. Vracení vody zpět do výměníku, která je chladnější jak 60 °C, zabráníme zapojením trojcestného ventilu a takzvaného zkráceného okruhu.

Krbové vložky Hoxter

Krbové vložky HOXTER bezchybně fungují v uzavřených stavbách akumulačních krbů s přídavnou akumulační masou. Hlavními přednostmi krbových vložek Hoxer jsou čisté hoření, stoprocentní kontrola nad ohněm, přívod spalovacího vzduchu z exteriéru, dvojité prosklení, bezroštová technologie spalování, ekologický a bezpečný provoz, efektivní převod energie ve výměníku, snadné ovládání a zaručená pevnost korpusu.

Vzduch je do ohniště přiváděn na správné místo, což zajišťuje dobrou kvalitu hoření a čisté pohledové sklo. Předehřátý vzduch proudící okolo skla vytváří před sklem clonu, která zabraňuje jeho zanášení sazemi a prachem (lze přitom nastavit poměr přiváděného vzduchu do ohniště). Ohniště je navíc dokonale utěsněno, aby nekontrolovatelné proudění vzduchu nenarušovalo efektivní proces hoření. Speciální profil dvířek a těsnění odolávají vysokým provozním teplotám a zajišťují tak stálost potřebné těsnosti mezi korpusem a dvířky. Izolační vlastnosti dvířek zvyšuje jejich dvojité prosklení, které také zmenšuje množství sálajícího tepla právě přes pohledové sklo. Zvyšuje se tak teplota v ohništi a malé místnosti nejsou přehřívány. Více tepla je pak předáno krbové vložce. Spalovací vzduch mají krbové vložky Hoxter standardně přiváděný z exteriéru, proto není z místnosti odsáváno teplo a spalován kyslík, který potřebujeme dýchat (a nejen my, ale i zvířata a rostliny). Technologie spalování je bezroštová, což umožňuje úplné dohoření paliva, zvyšuje účinnost hoření a snižuje množství odpadu z hoření. 
Všechny produkty Hoxter plní veškeré požadované evropské emisní normy, což deklaruje ekologický provoz krbových vložek. O bezpečnost provozu se pro změnu stará vestavěná dochlazovací smyčka ve spolupráci s termostatickým ventilem. Pokud je dosaženo nežádoucí vysoké teploty 95 °C, v teplovodním výměníku se otevře termostatický ventil a pouští do smyčky studenou vodu z vodovodního řádu. Proudící voda ve smyčce ochlazuje teplovodní výměník, čímž teplota klesá na provozní hodnoty 60 až 80 °C. Připočíst též musíme snadné ovládání krbových vložek, při provozu nedochází k přehřívání ovládacích prvků, přitom zůstávají jejich tvary a funkční pohyby velmi přirozené a intuitivní. Energie je ve výměníku předávána efektivně, výměník předává maximální výkon právě do vody.

Zajímavostí jsou modely v provedení Výkon +, které jsou upravené pro práci s vyššími dávkami paliva. Ohniště při vyšších dávkách paliva produkuje více tepelné energie, která je v trubkovém výměníku převáděna do vody.
Zdroj: www.kamnarstvi-podebrady.cz