Je vhodná kombinace plynového kondenzačního kotle a tradičního ústředního topení s radiátory?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám dva zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká plynového kondenzačního kotle a jeho vhodnosti v kombinaci s tradičními radiátory, druhý pak volby mezi tepelným čerpadlem a elektrokotlem.

Dobrý den, můj dotaz je jednoduchý a to, zda je vhodná kombinace plynového kondenzačního kotle s otopnou soustavou tvořenou pouze radiátory.

Dobrý den, plynový kondenzační kotel je možné provozovat v otopné soustavě tvořené podlahovým vytápěním i otopnými tělesy. Aby bylo docíleno výhod kondenzačního kotle, čili vyšší účinnosti, měla by být teplota spalin v kotli pod rosným bodem, čehož se docílí správným návrhem a provozem teplotního spádu. V případě otopných těles je ideální varianta např. 55/45 °C. Kotel bude samozřejmě fungovat i s vyšším tepelným spádem (např. 75/60 °C), nicméně využití kondenzace už nebude v takové míře a tudíž i účinnost kotle bude o pár procentních bodů nižší. Při optimálním provozu kondenzačního kotle lze dosáhnout sezónní účinnosti kolem 94 %.

Dobrý den, rádi bychom se zeptali jaké vytápění zvolit do novostavby rodinného domu. Na výstavbu se teprve chystáme a zatím zvažujeme, zda zvolit tepelné čerpadlo nebo elektrický kotel. Elektrokotel vyjde samozřejmě mnohem levněji, ale jde nám o dlouhodobou výhodnost. Předpoklad je, že dům bude vystavěn z keramických cihel tl. 50 cm bez zateplení, okna s trojskly a pravděpodobně bude v domě i rekuperace.

Dobrý den, dle vašeho stručného popisu záměru se pravděpodobně bude jednat o kvalitně řešenou novostavbu. Pro přesnější zhodnocení a doporučení by chtělo znát celkovou tepelnou ztrátu domu, případně i měrnou potřebu tepla na vytápění a počet osob v domácnosti. Tyto údaje zjistíte například z průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), který je povinným dokumentem ke stavebnímu povolení/ohlášení. Obecně a zjednodušeně jsou náklady na provoz s čistě elektrickým vytápěním přibližně 3,00 Kč/kWh. V případě vytápění tepelným čerpadlem s topným faktorem 3,0 vychází náklady na 1,20 Kč/kWh. Vezmeme-li modelovou potřebu tepla na vytápění 7000 kWh, tak v případě elektrokotle by byly roční náklady 21 000 Kč a v případě vytápění tepelným čerpadlem 8 400 Kč. Další položkou je ale také příprava teplé vody, kdy ohřev elektřinou může vyjít ročně na cca 10 000 Kč, tepelným čerpadlem pak přibližně na polovinu. Dovolím si ještě upozornit na povinnost zpracování PENB a zároveň nutnost splnění určitých požadavků na novou výstavbu. U nových staveb, kde je veškerá spotřeba energií pokryta elektřinou, bohužel nesplní podmínky vyhlášky a tudíž je potřeba s tímto faktem také počítat při volbě zdrojů vytápění a přípravy teplé vody.

Zdroj: eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku