Kam se hodí foukaná minerální izolace Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Provedení foukané minerální izolace je rychlé, přičemž je izolovaný prostor minerální vatou vyplněn dokonale. Ideální je tento způsob izolace například pro dutiny trámových stropů, izolace pod pultovou střechou, izolace vazníkových konstrukcí a izolace jiných jinak těžko přístupných míst, aniž bychom se museli pouštět do náročných stavebních úprav.

Minerální vlna je vyráběna z čediče, což je kámen sopečného původu, proto se též říká čedičová izolace, nebo kamenná vata či vlna. Hlavními přednostmi foukané minerální izolace jsou nehořlavost, nenasákavost, materiál neslehává a je odolný vůči hlodavcům, hnilobám a plísním. Zateplování foukanou izolací je rychlé, plocha je dokonale pokryta a nevznikají odpady. Navíc je tento způsob zateplování i velmi levný. Minerální vata je přitom lehký a prodyšný materiál, který propouští vlhkost z domu, čímž zamezuje vznikání plísní. Minimálně zatěžuje stavební konstrukce a je zdravotně nezávadná.

Konkrétně foukaná minerální izolace je aplikována na místo určení 'foukáním'. Nafoukává se pomocí foukacího stroje (pneumaticky) v rozmělněném stavu, čímž dojde k výbornému krytí na všech místech a vznikne kompaktní tvar včetně vyplnění všech dutin. Aplikace foukané izolace je rychlá a bezodpadová, přičemž není třeba vyklízet půdu. Foukanou izolaci je doporučeno aplikovat v tloušťce 18 až 25 cm v případě stropu, ovšem třeba pro splnění podmínek dotačních programů to může být 30 cm. Investice do foukané minerální izolace se přitom vrátí na úsporách za vytápění už za 4 až 5 let. 

Využití foukané minerální vlny v rodinných domech

V rodinných domech využijeme foukanou minerální izolaci jak při rekonstrukcích, tak u novostaveb a to na více místech. Využijeme ji k zateplení vazníkových konstrukcí novostaveb bungalovů, jako izolaci konstrukcí trámových stropů (aniž bychom museli vyklízet půdu – dodatečné zateplení dutin mezi trámy se provede z několika otvorů), jako izolaci šikmin střechy při realizaci půdního bytu (kamenná vata se nafouká mezi parotěsnou a paropropustnou fólii, čímž dojde k dokonalému pokrytí šikmin a k prodyšné izolaci střechy – vlhkost může ven), jako dodatečné zateplení nepřístupných míst pod pultovou střechou apod. Respektive všude, kde není možný přístup do izolovaného prostoru a případné stavební úpravy by byly příliš drahé. U nepřístupných prostor musíme pouze provést revizní otvor, který slouží jak k zaizolování, tak k průběžným kontrolám meziprostoru.

Využití foukané minerální vlny v panelových (resp. bytových) domech

I v případě panelových, ale i zděných bytových domů můžeme pomocí foukané minerální izolace uspořit značný objem finančních prostředků, které by jinak musely být vložené do energií. Díky státním dotacím navíc není tato tepelná izolace pro nikoho nedosažitelná. Záleží jen na vhodné volbě konkrétního dotačního titulu, když vznikne a na včasném a bezchybném podání žádosti.

Využití foukané minerální vlny v průmyslových halách

Stejně jako naše soukromé bydlení, je i průmyslová výroba závislá na nákladech, mezi které samozřejmě patří i spotřeba energií. Pokud je možné zásadně snížit náklady na energie, zvyšují se šance uspět v silné konkurenci. A právě k tomu slouží i zateplení průmyslových hal foukanou minerální vatou, které navíc není finančně příliš nákladné. Především pak jde o rychlé a jednoduché zateplení stropů výrobních hal.

Využití foukané minerální vlny ve veřejných budovách (budovy státní správy, komerční objekty, školy, nemocnice atd.)

I tyto budovy samozřejmě spotřebovávají energie a náklady na energie je dobré snižovat. A jelikož patří foukané izolace mezi nízkorozpočtová opatření, je díky nim možné investovat více prostředků do dalších izolačních opatření. Foukaná minerální izolace má rychlou návratnost a lze ji realizovat prakticky kdykoli a rychle, bez omezení provozu v budově a okolo ní. Foukanou minerální vatu využijeme při izolacích v budovách obecních a jiných úřadů, v kulturních domech, sokolovnách a tělocvičnách, v budovách škol, školek, školních jídelen, kin, divadel, sportovních hal a jinde. Zateplíme tak dutiny, střechy a stropy jakékoli starší budovy.

Využití foukané minerální vlny v rekreačních objektech

Rekreační chaty a chalupy mají pro foukanou minerální izolaci stejné uplatnění jako ostatní typy budov. A právě zde má rychlé, nízkorozpočtové řešení největší smysl. U zděných, kamenných chalup jsou stropy a střechy tím jediným, co tepelně izolovat lze, opláštění domů tepelnou izolací by jen způsobovalo problémy, nemluvě o estetice a historické hodnotě těchto budov. Pro rekreační chaty je pak foukaná izolace naprosto ideálním řešením, kdy zaplníme veškeré dutiny v nejčastěji dřevěných konstrukcích.

Foukaná minerální izolace IZOSPOL Granulát

Tato minerální izolace je foukaná hadicí přímo z nákladního vozu na místo určení. Systém IZOSPOL Granulát zahrnuje odbornou prohlídku objektu, kontrolu stávajícího zateplení a návrh zateplení objektu foukanou izolací. Minerální izolace IZOSPOL Granulát je vyráběna jen z kvalitního materiálu, izolace se na místě určení provádí za plného provozu a obvykle netrvá déle jak 5 - 6 hodin. Nevzniká přitom žádný odpad a nepořádek. Jde o léty prověřený produkt (12 let praxe a více jak 3000 zateplených objektů), návratnost investice činí 4-5 let, izolace se provádí za plného chodu v budově a po realizaci zůstává objekt čistý. Půdu není třeba vyklízet, k realizaci postačí několik otvorů. IZOSPOL Granulát lze foukat i na volnou plochu s možností montáže nové pochozí podlahy (z OSB desek, dřevěných prken atd.). Izolaci lze foukat do vzdáleností až 130 m od stroje a do výšky více jak 28 m.

Foukaná minerální izolace IZOSPOL Granulát ECO

IZOSPOL Granulát ECO je nová minerální izolace, která je vyráběna s důrazem na ekologii. Celý systém izolování byl zdokonalen s ohledem na nové poznatky v oblasti ekologie, proto upozorňuje označení ECO na vysoký ekologický standard - ekologickou výrobu, nižší prašnost a eliminaci zápachu. Při výrobě izolace IZOSPOL Granulát ECO je dosahováno nízké energetické náročnosti a prašnosti. Tato izolace je též příjemnější na dotyk.