Kam umístit technickou místnost domu

Prostor, kde se v domě nachází technické zázemí, je v projektové dokumentaci většinou pojmenován „technická místnost.“ Nachází se zde kotel, zásobník teplé vody, někdy i vodárna či tepelné čerpadlo. U domů vytápěných tuhými palivy s tímto prostorem sousedí sklad uhlí a dřeva. Technická místnost s příslušenstvím v těchto domech musí mít podstatně větší plochu než prostor, kde se používá plynový či elektrický kotel.

V dnešní době vystřídaly moderní plynové kotelny staré nevzhledné uhelny a sklady paliva. V některých domácnostech se kotle s designem domácích spotřebičů stávají součástí koupelen, komor nebo spíží. Před několika lety se rozšířil trend ekologického způsobu vytápění, výrazně podporovaný státem. Zejména na vesnicích byl znatelný odklon od vytápění tuhými palivy. Pak se ovšem podstatně zvýšily ceny plynu a elektřiny a mnoho domácností se vrátilo k tuhým palivům. Používá se hlavně uhlí, které vychází nejlevněji. Kotle, které v současné ekonomické situaci výrobci nabízejí, jsou často schopny spalovat i několik druhů paliv.

Nejvhodnější řešení pro umístění kotle je vyhrazená místnost v suterénu, u nepodsklepených domů v přízemí. V malém počtu případů se můžeme setkat s technickou místností v podkroví. Výrobci kotlů nás ujišťují o naprosté čistotě, kterou dokumentují i příslušnými obrázky celé rodiny včetně malých dětí, ležících na čisté podlaze kotelny. Přesto, že provoz plynových a elektrických kotlů je relativně čistý, technickou místnost bychom neměli využívat pro jiné účely. Nevhodná je i kombinace kotelny s prádelnou a sušárnou.
Při spalování u kotle je třeba nasávání vzduchu. Místnost je nutno dostatečně větrat. Nejlepším řešením je přirozené větrání oknem. Pokud jsme nuceni technickou místnost vybudovat v prostoru bez okna, musíme najít jiný způsob pro trvalý přívod vzduchu. Jedním z nich je podříznutí dveří osazených bez prahu. Zde se těsně nad zemí vytvoří potřebná mezera. Další řešení může poskytnout osazení mřížky na otvory přímo ve dveřním křídle. Velikost otvorů by nám měl doporučit projektant (topenář) nebo dodavatelská firma. Odvětrání kotle se provádí již mnoho let jeho zaústěním do komína a odvedením spalin dostatečně vysoko nad střešní rovinu. U turbo kotlů je odvětrání prováděno do nejbližší fasády bez nutnosti budovat komín.

Přístup do technické místnosti musí být snadný a bezproblémový. Cesta do sklepa by měla mít dostatečně široké a dobře osvětlené schodiště s protiskluzovou úpravou stupňů. Po otevření dveří bychom měli nejen pohodlně vejít, ale také bez problémů zkontrolovat správný chod kotle.
S.I.P. Invest, s.r.o. Poslat poptávku