Kamna s teplovodní vložkou pro doplňkové i hlavní vytápění

Nová krbová kamna s teplovodním výměníkem jsou důležitá a zajímavá z jednoho zásadního důvodu, když odhlédneme od romantické atmosféry plápolajícího ohně a příjemného tepla rozlévajícího se v místnosti, kde jsou umístěna. Tímto důvodem je nový zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a související předpisy. A oproti novým kotlů na tuhá paliva a biomasu vyšších emisních tříd a krbových obestaveb s teplovodní vložkou vycházejí právě krbová kamna s teplovodní vložkou finančně výhodněji. Přitom však mohou sloužit úplně stejně.

Nový zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

Na základě nového zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a souvisejících předpisů čeká stovky tisíc českých domácností výměna kotle na tuhá paliva (včetně kotlů na biomasu a tedy i dřevo, byť není v tomto případě výklad správný, jelikož kotli na tuhá paliva nejsou kotle na biomasu) za nový, který vyhovuje přísnějším ekologickým normám. Novela zákona vstoupila v platnost již 1. září 2012.
Předpokládá se, že chapadla tohoto zákona dosáhnou celkem na cca 650 tisíc domácností v ČR. A podle odhadů používá cca 500 tisíc domácností v blízké budoucnosti již nevyhovující kotel 1. nebo 2. emisní třídy (podle ČSN EN 303-5). Přitom už na konci roku 2022 nebude vůbec možné tyto kotle provozovat a domácnosti budou muset sáhnout po novém kotli s nižšími emisemi, který se ale notně prodraží. Stát to chce řešit dotacemi, ale ty budou představovat nejvýše 50% ceny nového kotle a průměrná cena takového kotle činí cca 120.000 korun. Do pasti se navíc chytí i ti, kteří sice nyní pořídí či již pořídili kotel s nižšími emisemi, ten ale bude vyhovovat pouze do roku 2022 a důsledkem bude další investice ve velmi krátkém intervalu. Proto je třeba dát dobrý pozor na doporučení prodejce, ještě stále se velké množství dosud prodávaných kotlů nebude smět od roku 2022 provozovat. Ovšem právě od ledna 2014 se již tyto kotle nesmějí prodávat, zákaz ale nezasáhne majitele starších kotlů, kteří je budou nabízet na inzerát či v bazarech! 
Předpokládá se, že litery zákona budou vymáhány prostřednictvím revizí, které budou zakotveny v upřesňující prováděcí vyhlášce. A revize budou provádět servisní firmy proškolené výrobci. Revize se dotknou všech kotlů, krbů a krbových kamen v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem. A domácnosti budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi povinně. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta ve výši až 20 000 korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016 (jen pro srovnání - revize na plynové kotle jsou povinné již dnes). Předpokládá se, že cena jedné revize bude činit cca 1500 korun a její součástí bude i seřízení kotle, čímž by se měla zvýšit účinnost spalování a snížit emise. Revize kotlů na tuhá paliva přitom budou povinné jednou za dva roky. 

Při revizi bude zkoumána účinnost zdroje tepla a jeho emise CO. A od 1. 9. 2022 budou domácnosti provozující kotle na tuhá paliva s výkony od 10 do 300 kW povinny prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry minimální účinnosti a maximálních emisí nejméně na úrovni 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě bude hrozit pokuta ve výši až 50 000 korun. Formálně sice nebude zakázáno takový zdroj tepla používat, ale pokuty za jeho provoz budou skutečně vysoké a provoz nevyhovujícího kotle se proto již nevyplatí. V některých zdrojích též hovoří nikoli o pokutách, ale o nové formě takzvané ekologické daně, která je pouze zahalena do „pláštíku pokut.“ 

Shrnutí vybraných změn souvisejících s novelou zákona o ochraně ovzduší

  • Leden 2014 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva, které splňují podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, je povoleno prodávat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy. 
  • Leden 2017 - Povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva, tuto revizi si musíme zajistit do 31.12. 2016.
  • Leden 2018 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a vyšší emisní třídy. 
  • Září 2022 - domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí pokuty ve výši až 50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.

Krbová kamna – bestseller mezi lokálními topidly

Tradiční Petry a jiné dříve oblíbené typy kamen dnes nahradila kamna krbová. Na oheň se můžeme přímo dívat skrz odolné sklo a výborně sálají i dlouhou dobu po vyhoření paliva. V kombinaci například s lisovanými dřevními briketami jsou pak zcela jedinečným zdrojem tepla – ovšem musíme dát při pořizování kamen pozor na výkon, jejich konstrukci a použité materiály. Zároveň je také u krbových kamen kladen velký důraz na pěkný vzhled, čímž se stávají pohlednými dominantami interiérů. Oheň v krbových kamnech lahodí očím, sluchu, čichu i pokožce. To ale není vše, pokud se zaměříme na praktické vlastnosti krbových kamen, zjistíme další úžasné věci. Ideální jsou v kombinaci s teplovodním výměníkem a můžeme též pořídit kamna, která spalují pelety.

Krbová kamna s teplovodním výměníkem

Kamna s teplovzdušnými výměníky se doporučují pouze do objektů rekreačních, které jsou využívány jen nárazově. Do stále obývaných budov (včetně celoročně obývaných chat a chalup) je však vhodnější pořídit krbová kamna s výměníkem teplovodním. Ta lze napojit na centrální systém vytápění, neroznášejí po místnostech pachy včetně kouře, zvuky a přepálený vzduch, nýbrž pouze topnou vodu jako nosné médium topného systému. Krbová kamna s teplovodním výměníkem mohou být doplňkovým zdrojem tepla, ale i zdrojem hlavním. A právě zde je ukryta jejich jedinečnost – pokud dosahují dostatečného výkonu pro daný objekt, zcela nahradí drahé kotle na tuhá paliva 3. a vyšších emisních tříd, přitom za nižší cenu. A v porovnání s finančně nákladnými obestavbami krbových vložek již není vůbec o čem hovořit.

Příznivé vlastnosti vody pro účely vytápění jsou již dlouho známé a ověřené. Voda má 4x větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch, dobrou tepelnou vodivost a je schopna efektivně rozvést teplo na velmi velké vzdálenosti a přitom s minimálními ztrátami. Zároveň má i dobrou akumulační schopnost a vytápí interiér s mnohem menšími teplotními výkyvy a po delší dobu než teplovzdušné vytápění. A pokud zkombinujeme vytápění krbovými kamny s nízkoteplotním podlahovým topením, dosáhneme na ideální řešení příjemného klimatu v interiéru za chladných dnů. Pokud přičteme příjemně sálající teplo z kamen v místnosti, kde jsou instalována a teplo sálající z otopných těles kotvených ke stěnám, bude efekt dokonalý.

Konstrukce, princip a zapojení krbových kamen s teplovodním výměníkem

Krbová kamna s teplovodním výměníkem pracují na stejném principu jako zděná teplovodní kamna. Teplovodní výměník je dvouplášťová ocelová nebo litinová konstrukce, která zapouzdřuje topeniště krbových kamen. V přední části jsou umístěna dvířka zasklená žáruvzdorným sklem a nebo dvířka plná. Ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému. Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem a tyto otvory jsou přímo napojené na teplovodní okruh domu a nebo na zásobník teplé užitkové vody. 
Alternativním řešením je dvouokruhový systém, při kterém je primární teplovodní okruh krbových kamen oddělen od sekundárního okruhu vytápění a zásobníku teplé užitkové vody. A teplo se mezi oběma systémy předává v dalším výměníku tepla. 
Samozřejmostí je čerpadlo teplovodního okruhu, které zajišťuje cirkulaci vody, expanzní nádoba zajišťující tlak vody v otopném systému, bezpečnostní přetlakový ventil, který brání poškození systému při nadměrném vzrůstu teploty a automatický termostat, který hlídá teplotu vody v otopném systému.
Zdroj: www.abx.cz
ABX, spol. s r.o. Poslat poptávku