Kdo nám provede pravidelnou revizi kotle?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká revize kotlů, druhý výběru topného systému do rekreačního objektu a třetí rozúčtování spotřeby vody a elektřiny.

Dobrý den, zjistila jsem, že na můj kotel na uhlí potřebujeme každé dva roky kontrolu. Kde prosím seženu osoby, které tyto kontroly provádějí a jaká je cena takové kontroly?

Dobrý den, provádět kontroly stacionárních zdrojů na pevná paliva mohou odborně způsobilé osoby (podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Tyto osoby můžete najít buďto na webových stránkách výrobce vašeho kotle, anebo lze navštívit webové stránky http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Na stránce si vyberete váš kraj a výrobce kotle a uvidíte seznam oprávněných osob včetně kontaktů. Cena bude záležet na typu kotle a dojezdové vzdálenosti, Předpokládám, že cena by se mohla pohybovat okolo 1000 Kč.
Dobrý den, budeme stavět malý rodinný domek o ploše cca 65 m2, který budeme využívat nyní především pouze o víkendech a dovolené. Domek bude jednopodlažní, bez podkroví nebo sklepu. Zdivo předpokládám z porobetonu cca 45 cm a bez zateplení. Řešíme jaké zvolit vytápění i z ohledu právě občasného užívání.

Dobrý den, záleží na stylu provozu, zda hodláte objekt využívat i v zimním období nebo hlavně v létě a přechodných měsících. Ideální variantou by byl bezobslužný systém, který lze zapínat a regulovat na dálku i s ohledem na nutnost alespoň částečné temperace v zimním období. Takovým systémem může být podlahové vytápění pomocí elektrických kabelů či rohoží, které lze ovládat pomocí dálkového přístupu. Nicméně provozní náklady u elektřiny budou nejvyšší. Variantou můžou být i malá kamna/krb na pelety s výměníkem, nicméně zde je nutné již počítat s určitou obsluhou.

Dobrý den, vlastníme rodinný dům, kde jsou dvě samostatné bytové jednotky, na každém podlaží jeden. Jeden byt využíváme my jako vlastníci a druhý pronajímáme. Řešíme problém jak správně rozúčtovat spotřebu teplé vody a pak náklady na topení. V objektu je jeden plynový kotel, který slouží pro celý dům.

Dobrý den, vzhledem k tomu, že rozdíly ve spotřebě teplé vody mohou být značně odlišné, nejspravedlivějším způsobem je instalovat vodoměr pro každou bytovou jednotku a podle údajů rozdělit náklady na teplou vodu.
Náklady na vytápění je možné rozdělit vícero způsoby:
Je možné využít §9 zákona č. 67/2013 Sb. a ujednat na úhradu nákladů na vytápění paušální částku.
§ 9. Paušální platba (1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají. (2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi nájemci. (3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. (4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat. Pokud nedojde k dohodě o paušální částce, je nutno podle ustanovení §7 odst. (4) písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění instalovat na každé otopné těleso poměrový měřič spotřeby tepla (rozdělovač topných nákladů), zabezpečit jejich pravidelné každoroční odečítání a vyhodnocování. Podle vyhodnocených údajů pak rozdělovat vynaložené náklady na vytápění způsobem podle vyhlášky č, 269/2015. Pro rozdělení celkových vynaložených nákladů na náklady na vytápění a na náklady na dodávku teplé vody je možno použít rozdělení podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. která stanovuje na vytápění 60% a na přípravu teplé vody 40% celkových nákladů.

Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku