Sdílet
 

Komín sníží náklady na vytápění

Datum vydání: 12.02.2013 | autor:

Nejen eliminaci rizika požáru nebo zadušení obyvatel domu, ale také nižší náklady na vytápění. To všechno nám vyřeší kvalitní a udržovaný komín. Pokud je právě váš komín již ve velmi špatném stavu, máte dvě možnosti: buďto jej vyvložkovat (pokud to samozřejmě v konkrétním případě lze), nebo postavit nový komín z dílů uceleného komínového systému. Většinou však stačí komín pořádně vyčistit a zajistit roční periodickou kontrolu komína kominíkem.

Saze na vnějším plášti nadstřešní částim komína nevěstí nic dobrého Saze na vnějším plášti nadstřešní částim komína nevěstí nic dobrého
Saze na vnějším plášti nadstřešní částim komína nevěstí nic dobrého
Nový komín Nový komín
Nový komín

Proč se komíny více zanáší?

Hlavním důvodem intenzivního zanášení komínů je spalování nekvalitního paliva. Šetříme a topíme proto pomalu čímkoli, ale neměli bychom. Kotle, kamna a krby nejsou určené k pálení odpadků, ale ani k pálení například příliš mokrého dřeva. Krabice od mléka, obaly od jogurtů, plastové lahve a další odpad nevhodný ke spalování způsobí nadměrné dehtování komína. Dehet je přitom stejně jako saze vysoce vznětlivý. Vzplanutí sazí a dehtu v komíně může v konečném důsledku způsobit výbuch, popraskání komína a v extrémním případě rozšíření ohně na stavební konstrukce budovy.

Obdobné riziko přináší i spalování mokrého dřeva, opět dochází k nadměrnému dehtování. Riziko nadměrně zadehtovaných komínů je však dnes eliminováno novou vyhláškou, která zakotvuje povinnost nechat provést kontrolu komína jednou ročně (včetně komínů rekreačních objektů – chat, chalup a zahradních domků) a případně si ho nechat vyčistit. Čištění komína je však podle nové vyhlášky umožněno i svépomocí. Kompletní sada čistících potřeb přitom dosáhne částky zhruba 1.000 korun. Nesmíme však zapomenout, že zprávu o revizní kontrole komína musí vystavit profesionál – kominík.

Zanesený komín špatně táhne

A co víc, silně zanesený komín špatně táhne a to přináší opět komplikace. Špatným hořením je znehodnocováno palivo, aniž bychom se pořádně ohřáli, navíc podstupujeme riziko zadušení unikajícím oxidem uhelnatým (CO). Nové spotřebiče přitom zvyšují nároky nejen na „vyčištění komína,“ ale také na konstrukce komínových těles. Komíny musí být těsné, odolné vůči vzlínající vlhkosti a chráněné před vlhkostí pronikající shora. Nové spotřebiče často vyžadují větší světlost komínového průduchu, ale i vyšší požární bezpečnost. Mnohdy si však nevystačíme s pouhou rekonstrukcí stávajícího komína, nýbrž nás čeká stavba nového. V každém případě ale sníží kvalitně postavený a dobře udržovaný komín spotřebu paliva.
Komín procházející půdou - havarijní stav Komín procházející půdou - havarijní stav
Komín procházející půdou - havarijní stav
Komín může způsobit i požár Komín může způsobit i požár
Komín může způsobit i požár
Správně táhnoucí komín zajistí kvalitní spalování paliva Správně táhnoucí komín zajistí kvalitní spalování paliva
Správně táhnoucí komín zajistí kvalitní spalování paliva
Nadstřešní část komína v havarijním stavu Nadstřešní část komína v havarijním stavu
Nadstřešní část komína v havarijním stavu
Nový komín procházející půdou, často nezbytná součást rekonstrukce podkroví Nový komín procházející půdou, často nezbytná součást rekonstrukce podkroví
Nový komín procházející půdou, často nezbytná součást rekonstrukce podkroví

Vyfrézování komína

Pokud to jen trochu jde, je vhodným řešením vyfrézování komína, při kterém není zasahováno do stavebních konstrukcí a vnitřních či vnějších povrchů stěn. Komínová fréza otlouká speciálními řetízky vnitřní část komínového průduchu. Postupně je tak vydrolován nekvalitní a nesoudržný materiál starého komína. Zvětšíme vnitřní prostor (průměr) komínového průduchu a připravíme si jej na vyvložkování. Komínová fréza přitom funguje i v zúžených místech a úhybech, které se mohou u starších komínů vyskytnout. Frézováním ušetříme nejen zásah do stavebních konstrukcí a povrchů, ale i finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na stavbu nového komína. Po vyfrézování komínového průduchu je nezbytná instalace vnitřní ochranné části komína – komínové vložky. Její materiál, typ a průměr jsou závislé na druhu spotřebiče a paliva. Nejčastěji se používají vložky keramické (šamotové) nebo kovové – z nerezu.

Půdní a nadstřešní část komína

Důležitá je také nadstřešní část komína a obnažená část komína na půdě. Je třeba, aby byla tato část konstrukce komína pevná, nedrolila se a aby byla část komína procházející půdou omítnuta. Mnohdy nám nezbude nic jiného než původní starý komín ještě jednou obezdít. Dalším řešením je vyspravení konstrukce komína procházející půdou a výstavba nové nadstřešní části komína. Další možností je zbourání starého komína „pouze“ od podlahy půdy včetně nadstřešní části a nová výstavba. Náklady sice budou zvýšené, ale přece jen nestavíme nový celý komín, nýbrž jen jeho část. Rozpadnuté cihly půdní a nadstřešní části komína a vypadávání malty narušuje stabilitu konstrukce komína a je neakceptovatelné.
Staré komíny Staré komíny
Staré komíny

Kdy komín čistíme

Komín si řádně vyčistěte před jeho roční povinnou kontrolou kominíkem, nejlépe před zahájením topné sezóny. Pokud čistíme komín po ukončení topné sezóny, čeká nás to samé opět před jejím zahájením. Od ukončení topné sezóny do zahájení nové uplyne mnoho času a komín může být zanesen nežádoucími nečistotami jiného původu než spalinového.

Jak čistíme komín – chemický „čistič“

Před mechanickým čištěním komína doporučujeme použít „čistič.“ Saze a dehet se díky zapálenému „čističi komína“ promění v lehce se rozpadající sloučeninu. Čistič komína pokrývá vrstvu sazí a dehtu aktivními komponenty. Tato vrstva pak vysychá, křehne a následně opadá. Aktivní účinek čističe komínů trvá několik dnů. Čistič komínů je prodáván v podobě čistících sáčků (0,5 kg stojí cca 280,- Kč včetně DPH), čistícího prášku (1 kg stojí cca 360,- Kč včetně DPH), nebo čistících polen (2 kg stojí cca 400,- Kč včetně DPH). Např. čistící poleno hoří cca 2,5 hodiny. Čistič komína vkládáme do rozehřátého spotřebiče v době, kdy žár ve spotřebiči poklesne (spotřebič pouze žhne). Při silném hoření ve spotřebiči by došlo k rychlému shoření „drahého“ čističe a naprosté minimalizaci jeho účinku. Po cca dvou hodinách ve spotřebiči opět intenzivněji roztopíme – přiložíme palivo. Ze začátku doporučujeme použít čistič vždy při zapálení ohně. Po deseti použitích pak na každé 4. až 5. roztopení spotřebiče. Proces doporučujeme opakovat 2x za topnou sezónu.
Čistič komína - prášek v sáčcích Čistič komína - prášek v sáčcích
Čistič komína - prášek v sáčcích
Čistič komína - prášek Čistič komína - prášek
Čistič komína - prášek
Čistič komína - polínka, 2 kg Čistič komína - polínka, 2 kg
Čistič komína - polínka, 2 kg
Aby komín dobře táhnul Aby komín dobře táhnul
Aby komín dobře táhnul

Mechanické čištění komína

Mechanické čištění komína není nijak složité. Základem je pořízení vhodného nářadí. Budete potřebovat kominický strojek s lanem a sluníčkem nebo kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí. Kominické nářadí pořídíte v železářství, případně na internetu. Tento sortiment bývá i součástí nabídek hobbymarketů. Strojkem se sluníčkem lze komín čistit jen shora, ze stěny komínového průduchu tak odstraníme i lehce napečený dehet. Štosákovými kartáči na pružné tyči čistíme komín shora i zdola, kartáčem vyčistíme i kouřovod a sopouch. Toto zařízení je však vhodné na kratší komíny. Nezapomeňte, že sluníčka i kartáče by měly mít stejný průměr jako komín, respektive světlá šířka komínové vložky (vnitřní průměr). Sledujte také označení na obalu, zda se konkrétní nářadí hodí na komín s keramickou či nerezovou vložkou. Kupte si také chemický čistič a ještě před mechanickým čištěním komína jej aplikujte. Poté nechte oheň ve spotřebiči vyhasnout a komín vychladnout.
Krbová kamna Krbová kamna
Krbová kamna
Vyzděná komínová stříška neumožní čištění komína ze střechy Vyzděná komínová stříška neumožní čištění komína ze střechy
Vyzděná komínová stříška neumožní čištění komína ze střechy
  1. Zjistíme, odkud budeme komín čistit, zda ze střechy, z půdy, nebo zdola. Na střeše musí být zajištěn bezpečný přístup ke komínu výlezem z půdy, po žebříku, stupních, nebo komínové lávce. V opačném případě použijte komínová dvířka v podkroví nebo na půdě, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka. V každém případě však nezapomeňte odmontovat komínovou stříšku či hlavici (je-li to možné). Pokud polezete na střechu, přivažte si nástroje, aby jejich případný pád nikoho nezranil.
  2. Ucpěte dvířka od kamen, zakryjte podlahu, saze se nesmí vysypat z kamen. Kolem otevřeného krbu rozprostřete papír či ochrannou fólii. V těsném okolí komínových dvířek, kterými budeme komín čistit, musí být nehořlavá podlaha (třeba plechová podložka).
  3. Komín pomalu protahujeme v obou směrech – dolů a nahoru, nahoru a dolů. Pokud používáme tyč, přidáváme postupně jednotlivé díly tyče, postupně ji tak prodlužujeme. Pokud čistíme z komínových dvířek, vymeteme nejprve horní část komína, poté dolní. Při tlačení tyče vzhůru přitom musíme dát pozor na případné elektrické vedení nad komínem. Pokud je komín sazemi hodně zanesen, opakujeme postup vícekrát. Strojek či kartáč vždy oklepáváme do komína.
  4. Kouřovod nakonec sejmeme a čistíme na dvoře či chodbě. Čištění provádíme průtlačným kartáčem. Pročistíme i sopouch (místo napojení kouřovodu do  komína). Pokud nelze kouřovod odmontovat, pročistíme jej dvířky.
  5. Nakonec vymetetem usazeniny napadané do  spodní části komína dvířky pod místem připojení kamen či kotle. Připravíme si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatkou a  dýchací roušku. Jestliže je však dolní část komína s dvířky v bytě, použijeme průmyslový vysavač. Zapůjčíme si jej za 250,-Kč na den. Saze však vždy vybíráme až po skončení topné sezóny. A pozor, jsou extrémně hořlavé! Nezapomeňte, že saze nepatří do popelnice, ale do sběrného dvora, jde o nebezpečný odpad.
  6. Jestliže je komín zadehtován, musíme přivolat kominíka. Dehet se snadno vznítí a vzniklý „výbuch“ může poškodit komín a způsobit požár. Kominíci komín vypalují za odborného dozoru, předem přitom informují místní hasiče. Po vypálení komína je třeba provést jeho revizi. Pokud je komín nakloněný, rozpraskaný, nebo se rozpadá část komína nad střechou, musíme přivolat stavaře.A opět je třeba provést po ukončení stavebních prací revizi komína.
  7. Máme-li komín vyčištěný, odstraníme ucpávky a zatopíme.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Komín sníží náklady na vytápění"

Buďte první a napište komentář k  "Komín sníží náklady na vytápění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE