Sdílet
 

Nepodceňujete nezbytné revize komínů?

Datum vydání: 14.04.2010 | autor:
Otázky bydlení jsou rozmanité, ale na prvním místě by vždy měla být bezpečnost. Rozhodně bychom neměli podceňovat pravidelnou revizi komínů. Kdy je třeba revizi provést a jak často se tato kontrola provádí? Kdo tuto revizi může provádět? Co bychom měli připravit a jaké náležitosti musí obsahovat protokol o provedení revize? Přinášíme vám užitečné informace přímo z praxe.
Podceňovat revizi komínů se nevyplatí. Možné nebezpečí se netýká jenom škod na majetku, ale ohrožuje i lidské životy. K nejjednodušším opařením patří pravidelné revize komínu, které nám potvrdí dobrou funkčnost spalinové cesty. Řádově se jedná o investici několika stovek, takže preventivní kontroly rozhodně nepředstavují finančně náročnou záležitost.

Revize

Revize komínů se provádí podle vyhlášky č. 34 z roku 2016. Kotle na plyn s výkonem do 50 kW se kontrolují jednou ročně, plynové kotle s vyšším výkonem vyžadují kontrolu také jednou ročně. Četnost kontrol komínů se spotřebiči na pevná paliva se provádí při celoročním provozu jednou ročně a čištění třikrát za rok.
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, zdehtovaný průduch komína - nebezpečí požáru
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, zdehtovaný průduch komína - nebezpečí požáru
Posouzení spalinové cesty

Protože se revize týká kompletní spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komínu, musíme zajistit přístup ke všem jejím částem. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí zkontrolovat také kouřovod. Optimální varianta spočívá ve zpřístupnění této cesty, nikoli její zamaskování do sádrokartonových podhledů a podobně. Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Protokol – revizní zpráva

Náležitosti revizní zprávy popisuje kominická norma ČSN 73 4201. Tuto zprávu vystavuje odborník s osvědčením revizního technika od IVBP Brno.
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, špatně zaústěný spotřebič a komín zničený od dehtu
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, špatně zaústěný spotřebič a komín zničený od dehtu
Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty musí obsahovat údaje revizního technika, místo kontroly, technické údaje spotřebiče, kouřovodu i komína, případně výrobce komínové vložky. Ve zprávě se uvádí zjištěné závady a navrhovaná opatření k aktuálnímu stavu. Závěr zprávy by při optimálním stavu komínu měl potvrdit, že spalinová cesta vyhovuje platným technickým předpisům a je způsobilá nadále bezpečně odvádět spaliny od spotřebičů do volného prostředí. Samozřejmě nesmí chybět datum, podpis a razítko revizního technika.

Revize ve stádiu hrubé stavby

Na revizi komínů nesmíme zapomenout ani u novostaveb. Odborníci doporučují zkontrolovat komín již ve fázi hrubé stavby. Včasná kontrola umožňuje brzké určení chyb a jednodušší řešení jejich odstranění. V opačném případě musíme jednat až po dokončení stavebních prací, což přináší mnohé komplikace a zbytečné více náklady.
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, vložkování, vymetání a čištění komína
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, vložkování, vymetání a čištění komína
Co může revize odhalit?

Nejčastěji se jedná o stavební chyby, chyby výrobců, stavitelů i investorů (např. koupě špatného spotřebiče, který neodpovídá parametrům komína). Abychom se těmto chybám vyvarovali, zajistíme si návštěvu kominíka na stavbě. Vyjádření od kominíka by měla obsahovat již projektová dokumentace. K závěrečným dokumentům patří nezbytná revizní zpráva ke kolaudaci.

Případy požárů a milionových škod na majetku nemizí. Naopak by se pro nás měly stát dostatečným varováním a výstrahou, abychom problematiku revize komínů nepodceňovali.
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, měření emisí a prohlídka komína komínovou kamerou
Foto: Kominictví Pokorný - Fictum, měření emisí a prohlídka komína komínovou kamerou
Kominictví Pokorný - Fictum s.r.o.

Kominictví Pokorný - Fictum s.r.o.

Teplice, Trnovany, Havířská 1000, 41501
Tel: 417 564 195
Web: http://www.kominy-pokorny.cz
E-mail: kominypokorny@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Kominictví Pokorný - Fictum s.r.o.

Teplice, Trnovany, Havířská 1000, 41501
Tel: 417 564 195
Mobil: 777 093 938
Web: http://www.kominy-pokorny.cz
E-mail: kominypokorny@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Nepodceňujete nezbytné revize komínů?"

Buďte první a napište komentář k  "Nepodceňujete nezbytné revize komínů?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE