Kondenzační plynové kotle vytopí a přitom ušetří Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

I v případě vytápění a ohřevu vody pomocí plynu jde především o úspory. Ovšem nikoli jen ve smyslu srovnání paliv (plyn se dřevem či elektřinou, peletami a podobně), ale především ve smyslu srovnání zdrojů tepla. A tím nejúspornějším jsou v tomto směru skutečně plynové kotle kondenzační. Ale pozor, nejsou vhodné pro každou budovu.

Kondenzační plynové kotle dosahují nižší spotřeby energie a vyššího výkonu v porovnání s klasickými plynovými kotli. V konvenčním plynovém kotli jsou spaliny odváděné ze spalovací komory přímo do komína. Tyto spaliny však obsahují velké množství vodních par a jejich teplota se pohybuje okolo 130 až 180 °C. Zato kotle kondenzační mají upravenu svou konstrukci s cílem využít právě i toto zbytkové teplo. Proto spaliny prochází druhou částí výměníku (dodatečnou), zde kondenzují a předají část svého tepla. Na výstupu pak mají spaliny teplotu již jen 60 °C, přičemž kondenzát je odváděn do odpadu. Vodní kondenzát navíc obsahuje i některé další chemické látky (hlavně kyselé), které se tak nedostanou do ovzduší. A pozor, jelikož kondenzační plynový kotel vyprodukuje za hodinu na 1 kW výkonu cca 0,1 litru kondenzátu, je připojení k odpadu vyloženě nezbytné! V případě kotle o výkonu 20 kW je to cca 2 litry kondenzátu za hodinu.

Jak pomůže úsporám využití tepla spalin?

Využitím tepla spalin uspoříme významně - konkrétně cca 15 až 20% energie (resp. 10 až 35% podle výrobce a typu kotle). Záleží však samozřejmě také na typu předchozího systému vytápění a na intenzitě využití kotle, čili na velikosti vytápěné plochy a též na tom, zda kotel používáme i k ohřevu užitkové vody. 

Ideální využití kondenzačního kotle

Kondenzační plynové kotle jsou ideální pro domácnosti s nízkoteplotními topnými systémy. Čili pro byty a domy s podlahovým vytápěním, případně ale i s radiátory o větší ploše. Ani kombinace s klasickými radiátorovými topnými systémy však není problematická, obzvláště u rekonstruovaných domů, kde jsou původní kotle v mnoha domácnostech silně naddimenzované a proto se nemusíme obávat nedostatečného účinku plynového kotle kondenzačního. Ovšem na výkon kotle musíme brát při jeho výběru samozřejmě zásadní ohled.

Velmi praktickým a úsporným řešením je též kombinace kondenzačního plynového kotle se solárním systémem - sluneční energie může ročně ušetřit až 60% energie potřebné k přípravě teplé vody. A dlužno dodat, že sluneční energie nás nestojí vůbec nic, pouze musíme investovat do technologie.

Rizika volby

Masivní celospolečenský tlak na úspory energií může způsobit, že reklamě podlehne i ten, pro koho nebude konkrétní typ úspornějšího spotřebiče ideální. Pokud se kondenzační kotel napojí na stávající topnou soustavu, nemusí vždy prokázat deklarované úspory. Pro svůj ideální provoz potřebuje nižší teplotu topné vody v systému, čili podlahové teplovodní vytápění a nebo radiátory s větší plochou, které však nemusí v interiéru působit pěkně. Dokonce i mnozí odborníci však tvrdí, že moderní kondenzační kotle dovedou pracovat i s vyššími teplotami vody (jako běžné kotle), jen za silnějších mrazů ztrácejí výhodu své účinnosti. Pozor však na klima v konkrétní lokalitě. Jinak se určitě bude rozhodovat majitel domu položeného výše v horách a jinak v úrodné a teplejší nížině. Problém je také v tom, že nevíme, jaké bude počasí v příštích letech. Pokud plánujeme kondenzační plynový kotel a nemůžeme mu nabídnout teplovodní podlahový topný systém, určitě si budeme přát, aby bylo dní s arktickou zimou co nejméně. Jinak se nám v lepším případě prodlouží návratnost investice do nového kotle, v horším případě nemusí kotel v konkrétním období k vytápění a ohřevu vody stačit. 

Úspora plynu

Kondenzační kotel výrazně sníží spotřebu plynu – konkrétně až o 20%. A důvodem těchto úspor je právě kondenzace, při které kotel zužitkuje tu část tepla, která u starších plynových kotlů uniká do komína. Běžný rodinný dům spotřebuje na vytápění klasickým plynovým kotlem ročně plyn za cca 20.000 až 30.000 korun, zatímco kondenzačním kotlem ušetří 4000 až 6000 korun ročně na spotřebě plynu. Čili za necelých 5 let se vyrovná rozdíl pořizovacích nákladů za kotel klasický a kondenzační.

Vybíráme kondenzační kotel

Kondenzační plynový kotel určitě nevybírejte sami a určitě se nespoléhejte jen na personál prodejny, o jehož fundovanosti nemáte ani mlhavé představy. Poraďte se především s projektantem, který vám bude systém vytápění a ohřevu vody navrhovat. Ten zohlední stávající topný systém a jeho stav, tepelné ztráty domu, vytápěnou plochu, předpokládanou spotřebu teplé vody a další parametry.

Pro byty a rodinné domy jsou nabízené plynové kondenzační kotle závěsné či stacionární. Lišit se též budou svým výkonem, ale i vzhledem, kdy mnohé z nových kotlů nebudou očím překážet ani v interiéru a lišit se budou také funkcemi. Například závěsný kombinovaný kotel zajišťuje vytápění i průtokový ohřev vody a je vhodný pro malé rodiny v bytech. Závěsný kombinovaný kotel s vestavěným zásobníkem vody je ještě sofistikovanějším řešením a na vrcholu pyramidy stojí kotle (závěsné i stacionární) s nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem vody (bojlerem). 

Bez vhodné regulace to nejde

Podstatou regulace je prostorový termostat, který je umístěn třeba v obývacím pokoji a stále sleduje teplotu v místnosti. A právě pomocí prostorového termostatu sestavíme denní režim vytápění. Čili nařídíme zařízení, aby vytápělo, kdy je to třeba. Podle úrovně konkrétního termostatu lze dokonce nastavit i více různých vytápěcích režimů (všední dny, svátky a víkendy, dovolené, …). Stejně tak nastavíme i ohřev užitkové vody. A nesmíme zapomenout, že každé snížení prostorové teploty v místnosti o 1 °C sníží spotřebu plynu až o 6%!

Vedle prostorového termostatu lze použít i ekvitermní regulátor, který s prostorovým termostatem zkombinujeme. Ekvitermní regulátor hlídá venkovní teplotu, nikoli interiérovou a my tak máme navíc informace, jak a kdy je třeba topit. A nakonec lze účinnost kotle a úspory plynu maximalizovat též pomocí internetu, kdy můžete sledovat práci kotle kdykoli a odkudkoli. A přes internet můžete kotel i programovat.