Kovové ploty pro pocit bezpečí Zobrazit fotky zobrazit 28 fotek

Oplocení pozemků je v ČR zcela typickým urbanistickým rysem. Prostě se neřadíme k zemím, kde ploty kolem rodinných domů a zahrad příliš neuznávají. V podstatě lze říci, že plot chybí pouze tam, kde je jeho stavba zakázána, nebo ještě nemá majitel pozemku finanční prostředky na výstavbu oplocení. Ploty jsou doplňkovými stavbami na hranicích pozemků, případně účelovými stavbami oddělujícími funkčně části pozemků (třeba v případě chovu domácích zvířat). Co je však důležité – oplocení je nedílně zakotveno ve stavebním zákonu.

Oplocení a legislativa

Velká novela stavebního zákona, která vyšla 22.října 2012 ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nabyla účinnosti 1.1.2013. Výstavba plotů však byla zjednodušena již novelou zákona z roku 2008 (zákon č. 68/2007 Sb). Zjednodušení pocítili především menší stavebníci - původní verze zákona měla zakotvené předpisy pro stavbu plotu náročnější než pro stavbu celého domu.

K umístění a realizaci jakéhokoli oplocení (včetně plotů nad 1,8 m výšky, plotů na hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo s veřejným prostranstvím) si vystačíme pouze s územním souhlasem, nebo s územním rozhodnutím o umístění stavby. Nepotřebujeme tedy stavební povolení, ale ani ohlášení stavby. Na druhou stranu není zakotvena jakákoli obecná povinnost pro výstavbu oplocení (až na výjimečně vymezené případy). Jakékoli úřední složitosti tedy byly v případě výstavby oplocení odstraněny a důraz je nyní kladen na „architektonický vzhled plotu a jeho účel.“

Svým vzhledem by měl plot odpovídat územnímu plánu dané lokality s místními specifiky zvyklostí a tradic. Jinak opět neexistuje žádné další omezení. Je logické, že volíme z estetického hlediska takový plot, který odpovídá svým stylem stavbě či stavbám na pozemku a v jeho okolí. A právě toto kritérium splňují ploty kovové snad vždy!

Obtížně překonatelné kovové ploty

Z hlediska účelu oplocení může jít o pouhé optické vymezení hranic, nebo o skutečně funkční bariéru, která je dokonce jen těžko překonatelná. A toto kritérium splňují kovové ploty s ostrými hroty plotových výplní beze zbytku. Přitom je však toto oplocení propustné a vzdušné, ovšem i robustní a pevné. Musíme ovšem věnovat dostatečnou pozornost založení plotu, na kterém je závislá funkčnost oplocení i jeho životnost.

Výběr materiálu

Oplocení bývá nejčastěji kombinací vkusu a finančních možností majitele. A to i v materiálové podobě. Stavět plot jako zcela nepropustnou zeď dává smysl pouze v případě potřeby protihlukové bariéry. V opačném případě se zabarikádovávají za nepropustné hradby pouze osoby paranoidní, nebo lidé, kteří jsou skutečně potenciálním cílem nějaké hrozby. Tradičními materiály oplocení jsou dřevo, kámen, cihla, beton, ale také právě kovy! Materiály se používají buďto samostatně (samozřejmě jen některé), nebo v kombinaci.

Specifika kovového oplocení

Z kovů je nejčastěji využíváno v konstrukcích plotů a v plotových výplních železo v různých formách – litina, kované prvky, železné trubky, ocelové pletivo apod. Ovšem i v mnoha stylech - jednoduchých, klasických zdobných, stroze technických, nebo moderních, ale i starodávných. Kovové plotové prvky je třeba na povrchu ochránit před korozí, což se provádí pozinkováním a nátěrem barvou, případně barvou práškovou vypalovanou. Obvykle platí, že kovové plotové prvky korespondují s dalšími kovovými doplňky domu, čili se zábradlím, mřížemi, zábranami pro truhlíky na oknech atd. Dosáhneme tak sjednocení stylu.

Přednosti kovového oplocení

  • maximální životnost
  • vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
  • snadná možnost sladění s ostatními kovovými prvky domu
  • realizace dle zadání zákazníka
  • široká škála provedení
  • velmi příznivá cena
  • vše skladem

Proč právě kovové oplocení PILEG®?

Získáte vysokou kvalitu, pocit bezpečí, zkrášlíte svůj pozemek a přitom vám váš plot vydrží velice dlouho už jen díky kvalitní protikorozní ochraně vrstvami zinku a práškové barvy.

Technologické přednosti oplocení PILEG®

Plotový rám brány a branky získají vyšší pevnost zapuštěním latí, přitom ale není možné, aby ze svisle postavených latí vytékala rez na podklad rámu. Rámy bran a branek jsou navíc vybavené odtokovými otvory pro odvádění vody. Čili uvnitř rámů kondenzovaná voda může volně vytékat ven. Rámy proto méně rezaví a voda uvnitř v zimě nezamrzá. Horní a dolní zástrče brány a závěsy jsou pozinkované, jsou tedy odolnější vůči obrusu a korozi. Vzdálenost mezi sloupky lze regulovat šroubovanými pozinkovanými kolínkovými závěsy. Kovové oplocení lze snadno instalovat i svépomocí, jelikož jej nemusíme ke sloupkům navařovat. Vystačíme si s pouhým šroubovákem.

Získaný pocit bezpečí

Kovovým oplocením získáme stylové zabezpečení svého domu a pozemku. Toto oplocení se vyznačuje pečlivým provedením a výbornou kvalitou. Majitelé nemovitostí se proto cítí za takovými ploty dobře a bezpečně.

Zkrášlení pozemku
Kovové oplocení vždy ladí se stylem domu a jeho okolí. Stačí jen vybrat vhodný typ. Zvýrazní vlastnosti stavby na pozemku a dodá celku charakteristický a elegantní vzhled. Přitom si z nabídky každý snadno najde oplocení v souladu s individuálním stylem a svým očekáváním.
Vysoká kvalita
Některé z nabízených typů plotových systémů jsou dokonce potaženy vrstvou zinku a natřeny práškovou barvou (systém duplex). Všechny typy kovového oplocení PILEG® jsou navíc vyráběné s velkou pečlivostí a s využitím nejmodernějších technologií.

Dlouholetá protikorozní ochrana
K ochraně kovového oplocení PILEG® se využívá již výše zmíněná technologie ochrany "duplex." Ta spočívá v nanesení zinkového povlaku na povrch oceli a poté natření tohoto povlaku vrstvou práškové barvy. Pozinkováním je prodloužena protikorozní trvanlivost a posílena i odolnost vůči mechanickému poškození povlaku. Natírání práškovou metodou spočívá v nanášení nabitých částic práškové barvy na vodivý povrch kovu. Barva proto proniká velice důkladně do podkladu a vytváří odolný a trvanlivý povlak. A právě vzájemné doplňování dvou druhů povlaků zvyšuje odolnost kovových plotů na maximum, ovšem přináší i výraznou estetickou hodnotu.

Bojíte se vysoké ceny kovového plotu? Využijte chytré kalkulátory!


Kalkulátory
umožňují zákazníkům samostatné zpracování budoucího plotu, aniž by museli předem znát veškeré podrobnosti o spotřebě materiálu. Stačí zadat délku oplocení a vše ostatní dokáže kalkulátor spočítat sám s ohledem na parametry, které si zákazník zvolí.

Využít lze konfigurátor plotů na adrese www.postavsiplot.cz, nebo www.pileg.cz/konfigurator-plotu
a konfigurátor betonových plotových zdí a sloupků na adrese www.pileg.cz/konfigurator-betonovych-zdi