Krátký letní sestřih pro vaši zahradu I. V této rubrice jsme již před časem uvedli článek na toto téma. Rád bych jej nyní doplnil o některé poznatky o sekačkách a zaměřil se spíše na technickou stránku věci.


V současnosti je na trhu široký sortiment sekaček, což může leckomu znesnadnit úlohu při jejím výběru. Na dobrém rozhodnutí bude záviset pohodlnost vaší práce při sekání trávníku. Důležitým okamžikem pro usnadnění vaší volby je položení si několika základních otázek. Jak velkou plochu budu sekat? Jak často se k sekání dostanu? Jakou kvalitu práce budu od stroje očekávat? Kdo bude sekačku nejčastěji obsluhovat? Mám kam uskladnit posekanou hmotu? apod.

Zahradní sekačky je možno rozdělovat dle mnoha hledisek do několika skupin podle různých parametrů mezi něž patří druh pohonu pracovních částí (motorové, elektrické, mechanické), druhu pojezdu(samojízdné, tlačené), ukládání sekané hmoty(se sbíráním, s rozptylem na plochu), šířka pracovního ústrojí, druh pohybu pracovního orgánu(rotační, vřetenové), druh pracovního orgánu (nůž, struna). Kromě těchto základních charakteristik si dále všímáme možnosti nastavení výšky řezu, kvality řezu, energetické náročnosti, náročnosti na obsluhu, výkonnosti, spolehlivosti, náročnosti na údržbu, vybavenosti apod. Posouzením všech těchto vlastností a formulováním vlastního požadavku na vykonanou práci budeme schopni dojít k závěru, jaký druh sekačky by nám měl vyhovovat.
Motorové sekačky se řadí k sekačkám rotačním a jsou díky své univerzálnosti jedny z nejčastěji používaných. Pohonnou jednotku tvoří zážehový spalovací motor. Výkon motorů je přímo závislý na pracovním záběru stroje ( od 40 do 55 cm) a pohybuje se okolo 2,5 až 5 kW. Všeobecně platí, že motorové sekačky patří mezi ty výkonnější. Většina motorů je 4- taktních, čímž odpadá problém přimíchávání oleje do benzínu a provoz je tím i ekologičtější. Motor je mazán olejem z olejové skříně. Výhodou 4-taktů oproti 2- taktním motorům je relativně vyšší spolehlivost chodu i startování a nižší náročnost na údržbu.
Větší vyrovnanosti otáček se ocení zejména ve velmi hustém či přerostlém porostu. Spotřeba těchto jednotek je také nižší ve srovnání s motory dvoutaktními, ale při spotřebách do 1 l benzínu na 500-700 m2 to nehraje významnou roli. Sekačku osazenou čtyřtaktním motorem nemůžeme využít na sekání příliš svažitých terénů, kdy by mohlo vlivem nedostatečného mazání dojít k zadření motoru. Tento problém nehrozí u 2- taktních typů, které jsou mazány olejem v palivu.
Dvoutakty mívají i nepatrně nižší hmotnost než stroje se 4- taktním motorem. Celkově se hmotnosti motorových sekaček pohybují od 30 do 50 kg v závislosti na velikosti stroje, druhu pohonné jednotky , konstrukci a materiálu šasi.
Do této skupiny sekaček je možno přiřadit i samojízdné sekací traktůrky ovládané sedící obsluhou na stroji. Tento druh sekací techniky je velice pohodlný na obsluhu a dosahuje vysokých výkonů. Jeho uplatnění v malých zahradách kolem rodinných domů je však omezeno horší přístupností některých zákoutí a tím snižování jeho využitelnosti. Efektivní využití takového stroje závisí na dostatečné ploše trávníku- alespoň 1000 m2 a konfiguraci terénu. V neposlední řadě se jedná i o poměrně vysokou investici.

Motorové sekačky nacházejí široké uplatnění při údržbě zahrad. Mezi jejich výhody patří výkonnost, nezávislost na zdroji energie, možnost nastavení sbírání hmoty či rozptylu do porostu, univerzálnost. Za nevýhody je možno považovat vyšší nároky na údržbu (např. oproti elektrickým) a vyšší hmotnost, což je nutno zvážit v případě, že by se sekačkou pracovaly děti nebo osoby něžného pohlaví. Pro někoho může hrát roli rovněž i  vyšší hlučnost. Dokonalost řezu je v porovnání např. se sekačkami vřetenovými nižší. Pořízením motorové sekačky můžeme počítat s investicí 6000 – 10000 Kč s ohledem na typ, velikost a vybavenost stroje.